Høyt og økende mislighold av forbrukslån

Coronapandemien har svekket norske bankers resultater i årets tre første kvartaler. Utlånstapene er særlig høye i forbrukslånsbanker og banker med store lån til oljerelaterte næringer, melder Finanstilsynet.

Publisert: Publisert:

Selv om veksten i forbrukslån fortsetter å falle i tredje kvartal, er misligholdet høyt og økende. Det skriver Finanstilsynet i en oppsummering etter årets tre første kvartaler.

Ved utgangen av september var volumet av forbrukslån 16 prosent lavere enn ett år tidligere. Andelen forbrukslåns som misligholdes har derimot økt markant de siste årene.

For norske banker med forbrukslån som hovedaktivitet er andelen mislighold oppe i 20,0 prosent, mot 19,6 prosent i andre kvartal.

Til sammenligning utgjorde misligholdet i alle norske banker 1,1 prosent av samlede utlån, skriver tilsynet.

Bank Norwegian og Komplett Bank er blant de største rene forbrukslånsbankene i Norge.

Finanstilsynsdirektør Morte Baltzersen.

Økte coronatap svekker bankresultatene

Coronapandemien har svekket resultatene generelt i det norske bankmarkedet. Finanstilsynet understreker at resultatene var særlig svake i første kvartal, men har bedret seg de påfølgende kvartalene.

«Økte tap på utlån var den viktigste årsaken til resultatnedgangen sammenlignet med året før», skriver tilsynet. For bankene samlet sett økte tapene etter tre kvartaler fra 0,2 prosent til 0,6 prosent av gjennomsnittlige utlån (annualisert).

Bankenes egenkapitalavkastning ble redusert med nær 4 prosentpoeng, til 9,2 prosent.

Utlånstapene var særlig høye i banker med betydelig eksponering mot oljerelaterte næringer, samt for forbrukslånsbanker.

Reduserte innskuddsmarginer i andre kvartal, som følge av de kraftige rentekuttene, bidro særlig til en svekkelse i netto renteinntekter.

Les på E24+

Les også: (+) – Jeg vil aldri kunne betale ned gjelden i min levetid

Svakere også for livsforsikring, sterkere for skadeforsikring

Coronapandemien har også svekket livsforsikringsforetakenes lønnsomhet. Livsforsikringsforetakene hadde en verdijustert avkastning på 2,5 prosent (annualisert) i første til tredje kvartal 2020, mot 7,7 prosent i samme periode i 2019, ifølge tilsynet.

«Aksjemarkedene falt betydelig i første kvartal, og til tross for at markedene i stor grad har hentet seg inn igjen, er verdifallet på aksjer fortsatt hovedårsaken til lavere investeringsinntekter og svakere resultat for livsforsikringsforetakene samlet».

I skadeforsikring er situasjonen derimot mer positiv i årets tredje kvartal enn i fjor. Bedringen skyldes hovedsakelig betydelig premievekst, samtidig som en mild vinter i store deler av landet og en nedgang i forsikrede aktiviteter dempet erstatningskostnadene. 

Finanstilsynets pressemelding finner du her
Publisert:
Gå til e24.no