Hagen har sendt 1,5 milliarder kroner til Sveits siste seks år

Stein Erik Hagen må punge ut med 25 millioner kroner i skatt for det han personlig tar ut i utbytte i år. Det er bare småpenger sammenlignet med hva hans familie har spart på sende skattefrie utbyttekroner til Sveits de siste årene.

Stein Erik Hagen og hans eldste datter Nina Camilla Hagen Sørli bor begge fortsatt i Oslo, men besøker ofte Zürich, hvor Hagens to andre barn fra hans første ekteskap bor og skatter. Her fra World Economic Forum tilbake i 2017.
Publisert:

Stein Erik Hagens nyinnkjøpte privatjet til 200 millioner kroner flyr milliardæren hyppig ned til Zürich i Sveits, alpelandet der hans yngste datter Caroline Hagen Kjos og hans eldste sønn Carl Erik Hagen bor.

Til Sveits har det de siste årene også gått hyppige overføringer av store utbytter fra et av Hagen-familiens eierselskaper, Canica AS.

300 millioner kroner til Sveits i år

Inkludert det aller meste av årets utbytte på 300 millioner kroner fra Canica vil dette og andre Hagen-selskaper samlet nå ha overført ca. 1,5 milliarder utbyttekroner til Sveits de siste seks årene.

Utbyttene har gått til Hagen-familiens selskap der, Canica Holding AG, som igjen eies av Hagens datter Caroline Hagen Kjos, som er bosatt nær Zürich.

Ved at utbyttene fra Hagen-systemet går til Caroline Hagen Kjos, bosatt i Sveits, unngår Hagen-familien både norsk utbytteskatt og formuesskatt på disse pengene.

Derimot må far Stein Erik Hagen selv betale skatt på de utbyttene han tar ut personlig i år. Hagen tar personlig ut 80 millioner kroner i utbytte i år fra et annet eierselskap i hans kompliserte selskapssystem, nærmere bestemt fra selskapet Stein Erik Hagen AS.

På akkurat disse pengene må Hagen betale vel 25 millioner kroner i utbytteskatt. Det blir likevel en brøkdel av hva han og familien måtte ha betalt dersom milliardutbyttene fra Canica hadde gått til familiemedlemmer bosatt i Norge.

Hun eier, men han bestemmer. Datteren Caroline eier det aller meste av verdiene i Stein Erik Hagens selskapssystem. Men det han sa til Aftenposten i 2007, gjelder nok fortsatt: «Så lenge jeg lever, er det jeg som bestemmer!»

Reinvesteres utenfor Norge

Aftenposten har spurt Hagen hva de 1,5 milliarder kronene som har gått til Sveits de siste årene, er brukt til. Avisen har ikke fått noen konkrete svar, men etter det avisen forstår, er disse pengene reinvestert i fondsandeler og i enkeltaksjer utenfor Norge.

Hensikten, i tillegg til de skattemessige fordelene ved å sende utbyttene til Sveits, skal være av såkalt risikoreduserende art.

Hagen-familien har, via flere eierselskaper, det aller meste av familieformuen i ett selskap, den børsnoterte merkevaregiganten Orkla med kjente merkevarer som Grandiosa, Lano og Møllers Tran.

Dette er Hagen-familiens desidert viktigste industrielle investering. Børsverdien av Hagen-familiens Orkla-aksjer er i skrivende stund på litt over 22 milliarder kroner. Verdien av disse aksjene har økt med vel 20 prosent, eller drøyt 3,5 milliarder kroner, siden slutten av juli i fjor.

Utbyttepengene som går til Sveits, spres derimot ut på en rekke selskaper og fond og er således å regne som finansielle investeringer.

Les også

Hagen ser etter muligheter i krisen: – Holder øyne og ører åpne

Godt år i fjor

Begge de to største eierselskapene til Hagen-familien, Canica og Canica Investor (sistnevnte er igjen eid av et morselskap kalt Tvist 1 AS), opplevde et særdeles godt fjorår. Dette var mye takket være nettopp verdistigning på Orkla-aksjene. Samlet kom årsresultatet for de to eierselskapene på ca. 700 millioner kroner i fjor.

Nils Selte, som er daglig leder for begge eierselskapene, er, tradisjonen tro, knapp i kommentarene:

– Jeg vil henvise deg til Canica-styrets årsberetning. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentarer, sier Selte til Aftenposten.

Men i den årsberetningen står det tilnærmet ingenting som er spennende nok til å bli sitert her.

Det eneste som for eksempel sies om koronapandemien, er at det har ført til en «urolig markedssituasjon», og at det er «vanskelig å estimere konsekvensene av koronautbruddet».

Ingen utbytter på søsknene

Så vidt Aftenposten kan se, er det bare far Stein Erik og datter Caroline som personlig mottar utbytter fra Hagen-systemets mange selskaper etter fjoråret.

Søsknene Nina Camilla Hagen Sørli, bosatt i Norge, og Carl Erik Hagen, bosatt i Sveits, har ikke mottatt noen utbytter fra det ene eierselskapet disse to eier 30 prosent hver av, Canica Investor. Det har de ikke gjort siden så langt tilbake som Aftenposten har søkt.

Det betyr selvsagt på ingen måte at de ikke har mottatt noen midler de siste årene. Canica Investor satte i årene 2012 og 2013 ned det såkalte overkursfondet i dette selskapet med tilsammen 1,8 milliarder kroner. Dette er penger tidligere kutt inn av eierne som egenkapital, og slike uttak er derfor skattefrie.

De to søsknene mottok således 540 millioner skattefrie kroner hver i 2012 og 2013 fra Canica-systemet.

Publisert:

Her kan du lese mer om