Nå skal svenskene teste e-kronen

Bruken av kontanter faller kraftig, og den svenske sentralbanken har derfor startet et pilotprosjekt for en statsgarantert e-krone for å utfylle kontantbruken, i samarbeid med Accenture.

Publisert: Publisert:

Nordiske forbrukere betaler stadig sjeldnere med kontanter, og økende bruk av enkle betalingstjenester som for eksempel Vipps i Norge, Swish i Sverige og Mobilepay i Danmark og Finland gjør at det ikke alltid er praktisk å betale med kontanter.

Dette gjør at sentralbanken i Sverige tenker nytt, og vurderer om den skal bidra med en egen form for statsgaranterte elektroniske kontanter.

Den såkalte «e-kronen» kan ifølge banken utfylle dagens system med sedler og mynt, og sørge for at banken henger med i et samfunn som er i ferd med å bli bortimot kontantfritt.

«Riksbanken ser mulige problemer med at kontantene marginaliseres, og har derfor satt i gang et pilotprosjekt for å få frem et forslag til teknisk løsning for digitale sentralbankpenger, en e-krone, som kan fungere som et supplement til kontanter», skriver Riksbanken i en melding.

«Prosjektets mål er å vise i et testmiljø hvordan en e-krone kan brukes av allmennheten», legger sentralbanken til.

Slik skal e-kronen fungere

Testbrukerne i pilotprosjektet skal ifølge Riksbanken kunne eie e-kroner som de oppbevarer i en digital lommebok. Gjennom en app på mobiltelefonen skal de kunne sette inn, overføre og ta imot betaling. Brukerne skal også kunne bruke den elektroniske kronen gjennom bærbare dingser som smartklokker, eller via kort, for eksempel i betalingsterminaler.

«E-kronene skal være tilgjengelig 24/7/365 og betalingene skal skje umiddelbart. Piloten vil også utrede muligheten for å bygge ut en teknikk der e-kronene kan brukes også i såkalt offline-modus», skriver Riksbanken i et notat.

Løsningen skal i likhet med flere kryptovalutaer være basert på digitale «tokens», i dette tilfellet kalt e-kroner, som kan flyttes, men som ikke kan forfalskes eller kopieres og brukes flere ganger. De skal gjøre det like lett å betale som å sende en tekstmelding, ifølge Riksbanken.

FÆRRE KONTANTER: Svenskene bruker stadig mindre kontanter, ifølge Riksbanken.

Mindre energikrevende enn bitcoin

Den digitale svenske kronen skal baseres på blokkjedeteknologi, som er velkjent fra kryptovalutaer som bitcoin.

Det er imidlertid viktige forskjeller mellom e-kronen og kryptovalutaer som bitcoin, understreker Riksbanken. Den tekniske plattformen som skal brukes er Corda DLT (DLT = distributed ledger technology, eller blokkjedeteknologi) fra selskapet R3. Dette nettverket skal være privat og kun være tilgjengelig for aktører som er godkjent av sentralbanken.

«Cordas løsning for å verifisere transaksjoner har heller ikke like høyt forbruk av energi som Bitcoin, men er snarere sammenlignbar med eksisterende betalingssystemer», skriver Riksbanken i notatet.

Accenture skal jobbe med piloten frem til februar 2021, men det er mulighet for å forlenge oppdraget til opptil syv år. Hvis e-kronen skal innføres vil det bli vurdert om det skal velges en annen leverandør, ifølge sentralbanken.

TESTER E-KRONE: Den svenske sentralbanken skal nå teste ut en elektronisk krone sammen med Accenture. Svenskene bruker stadig sjeldnere kontanter, og for å sikre statlig kontroll over pengene kan statsgaranterte elektroniske penger være et alternativ, ifølge Riksbanken.

Ikke garantert av staten

Dagens system med digitale betalingstjenester skiller seg fra kontanter ved at de garanteres av de private bankene og finansaktørene som driver dem, men ikke av staten. En e-krone vil sikre at befolkningen kan ha høy tillit til betalingssystemer, ifølge den svenske sentralbanken.

«Gjennom å tilby en e-krone som er tilgjengelig for alle, minsker også risikoen for at kronens stilling svekkes av konkurrerende private valutaalternativ», skriver Riksbanken.

«En e-krone ville i tillegg bidra til et betalingsmarked med fortsatt konkurranse, innovasjon og med vern av transaksjonsdata. Den ville også gjøre samfunnet mindre sårbart ved eventuelle problemer med nåværende betalingssystemer», legger banken til.

DIGITAL BETALING: Flere bruker betalingstjenesten Swish i Sverige.

Ennå ikke besluttet

Riksbanken har tidligere påpekt at utviklingen til et kontantfritt samfunn kan gjøre det vanskelig for institusjonen å gjøre sin jobb med å sikre tilliten til betalingssystemene, ikke bare i kriser og krig, men også i fredstid. Banken har uttrykt uro over denne utviklingen, og tror at e-kronen kan sikre at den beholder kontrollen med pengene.

Det er imidlertid for tidlig å si om en slik elektronisk krone vil bli innført, noe som er et politisk spørsmål.

«I dag er det ikke gjort noen beslutning om å å gi ut en e-krone, hvordan en e-krone skulle sett ut, eller hvilken teknologi som i så fall skal anvendes», skriver Riksbanken.

Også Norges sentralbank vurderer om en eller annen form for digitale sentralbankpenger bør innføres, men banken har ennå ikke konkludert. En rekke andre sentralbanker har også startet studier av digitale utgaver av sine valutaer.

Riksbanken er med i en gruppe sentralbanker som skal dele erfaringer med digitale penger, hvor andre medlemmer er sentralbankene i Canada, Storbritannia, Sveits og Japan, samt den europeiske sentralbanken (ESB) og Bank for International Settlements.

DIGITAL KRONE: Slik ser Riksbanken og Accenture for seg at e-kronen kan fungere.
Publisert:
Gå til e24.no