Sentralbanksjefens årstale

Årstalen på to minutter

Norge har sluppet unna krevende innstramminger fordi Oljefondet har vokst, påpeker sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale. – Det kan bli annerledes i årene fremover, sier han. Her er det viktigste i talen.

FRYKTER INNSTRAMMINGER: I sin tiende årstale advarer sentralbanksjef Øystein Olsen nok en gang om at Norge så langt har sluppet unna krevende innstramminger, men at dette kan endre seg i årene som kommer.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

I sin tiende årstale snakker sentralbanksjef Øystein Olsen blant annet om Norges behov for nye arbeidsplasser når oljeaktiviteten faller, og risikoen for oljebransjen når verden skal kutte klimautslippene.

Han vil imidlertid ikke avlyse norsk olje- og gassproduksjon ennå, og sier at verden vil fortsatt trenge energi i overgangen til et mer klimavennlig energisystem. Men innstramminger i klimapolitikken og økt oppmerksomhet fra investorer om behovet for omstilling kan få følger for norsk olje og gass.

«Fremtidsutsiktene for virksomheten på norsk sokkel har også blitt mer usikre», sier Olsen i talen.

Les på E24+

Vil du vite mer? Årstalen på fem minutter

Les også

Store pengestrømmer flyter mot bærekraft: – Har skjedd utrolig fort

Frykter brå endringer

Norge har klart omstillingen bra så langt, og Olsen sier at den bratteste nedturen i olje og gass kanskje allerede er bak oss.

«Den samlede fallhøyden er mindre enn for noen år siden, og næringslivets oljeavhengighet er redusert», sier han.

«Så lenge utviklingen i retning av en mindre oljeavhengig økonomi kan skje gradvis, får næringslivet muligheter til å tilpasse seg. Kommer det brå endringer i rammebetingelser eller politikk, blir utfordringene mye større», sier Olsen i talen.

Les også

Norges Bank om klimarisiko: – Må sikre at beredskapen er på plass

Sluppet unna krevende innstramminger

Stadig oppgang for Oljefondet har gjort det mulig for regjeringen å øke bruken av oljepenger til det Olsen mener er «et høyt nivå».

«Fordi fondet hele tiden har økt i verdi, har Norge lenge sluppet unna krevende innstramminger. Det kan bli annerledes i årene fremover», sier Olsen.

Hvis børsene snur nedover, kan Norge få det tøft, for en aldrende befolkning vil øke statens utgifter. Men staten kan ikke bruke for mye penger, for da er det ikke rom for vekst i nye, private arbeidsplasser som trengs når oljeaktiviteten avtar, påpeker Olsen.

«Dersom det offentlige legger beslag på en stadig større andel av de tilgjengelige produksjonsressursene i økonomien, snevres dette rommet inn», sier han.

«Staten bør derfor være særlig varsom med å øke offentlig pengebruk med utgangspunkt i en kronedrevet oppgang i fondsverdien», legger han til.

Les også

Norges ferske finansminister venter tøffere prioriteringer: – Nå er det alvor

Usikkerhet internasjonalt

Et fall i verdensmarkedet som i 2008 vil kunne redusere Oljefondets verdi fra over 10.000 milliarder kroner til rundt 7.000 milliarder, ifølge sentralbanksjefen. I så fall vil staten ha langt mindre oljepenger å bruke.

Det at Oljefondets verdi er så knyttet til internasjonal utvikling gjør Olsen bekymret, i en tid med flere handelskonflikter og hvor brede handelsavtaler blir erstattet av avtaler direkte mellom land eller regioner.

«Det bidrar til usikkerhet om utsiktene for internasjonal økonomi», sier Olsen.

Les også

Regjeringen om oljepengebruken: – Vi er inne i en ny fase

Les også

Sentralbanksjefen om klimautfordringene: – Reiser noen spørsmål rundt oljens fremtid

Les også

Rapport: Klimaomstillingen går for sakte

Les også

– Finansministerens jobb blir mer krevende

Les også

DNB har nektet kunder som forurenser å få lån: – Lavere utslipp gir lavere rente

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Sentralbanksjefens årstale
 2. Klimapolitikk
 3. Øystein Olsen
 4. Norges Bank

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Årstalen på fem minutter

 2. Advarer staten mot å bruke mer penger: – Du risikerer å fortrenge privat sektor

 3. Solberg om Olsens advarsel mot økt pengebruk: – Han har helt rett

 4. Årstalen på 1-2-3

 5. Ser ny vilje til statlig styring i mange land: – Pandemien kan være et vendepunkt