Tomra-aksjen bykser etter utbyttehopp

Konsernsjef Stefan Ranstrand i Tomra. Arkivbilde.
Publisert:

Gjenvinning- og sorteringsselskapet Tomra slapp torsdag resultatene for fjerde kvartal, som er høyere enn det analytikerne hadde ventet i forkant.

Samtidig varsler selskapet en økning i utbyttet til aksjonærene til 2,75 kroner per aksje, mot 2,50 kroner i fjor og 2,35 kroner i 2018.

I fjor fikk aksjonærene i tillegg et ekstraordinært utbytte på 2,0 kroner per aksje, men det foreslår ikke styret i år.

Markedet tok imot resultatene fra Tomra med rungende applaus og sender aksjekursen opp over 11 prosent fra start. Aksjen er også den nest mest omsatte aksjen på Oslo Børs 20 minutter inn i handelen. Det tilsvarer en økning i markedsverdien på 5,6 milliarder.

Etter 40 minutter er aksjen opp snaue 17 prosent, noe som gir en verdiøkning på syv milliarder kroner.

Tomra-aksjen har fått solid medvind, særlig de siste to årene med økt fokus på såkalt ESG – altså hvordan et selskap måles på miljø, klima og bærekraft.

Aksjen har steget 22,88 prosent det siste året (25,08 prosent med utbytte), mens Oslo Børs har steget 8,12 prosent i samme periode. De siste tre årene har aksjen steget 209 prosent (226,2 prosent med utbytte).

I tillegg til en kursoppgang peker selskapet også på at omsetningen i aksjen har økt fra 81 til 110 millioner kroner i snitt per dag i fjerde kvartal mot året før – en økning på snaue 36 prosent.

– Den langsiktige etterspørselen for bedre ressursutnyttelse er et resultat av megatrender som befolkningsvekst, en økende middelklasse og forbrukerbase, fremveksten av netthandel og økt urbanisering. Tomra er godt posisjonert for å utnytte disse trendene, som en leder i sensorbaserte løsninger, skriver selskapet.

Tomras regnskap for fjerde kvartal

Overgår forventningene

Selskapet økte omsetningen fra 2,47 til 2,57 milliarder kroner i fjerde kvartal, målt mot året før. Det er over analytikernes forventning på 2,49 milliarder, ifølge konsensustall fra InFront.

Netto driftsresultat (EBIT) økte fra 347 til 357 millioner kroner, over forventningen på 325 millioner.

Resultat etter skatt økte fra 237 til 273 millioner kroner, mot 229 millioner ventet.

Justerer man for endringer i valutakurser ser bildet noe annerledes ut. For samtidig som omsetningen i konsernet steg fire prosent samlet sett, falt omsetningen en prosent i lokal valuta.

I Tomra Collection-virksomheten økte omsetningen med seks prosent, mens den falt tilsvarende i Tomra Sorting.

Samtidig økte bruttomarginen fra 42,5 til 43,1 prosent, og den er opp i begge forretningsområdene.

Tomra peker på at i hovedsak tjener på en svak kronekurs, siden regnskapet føres i kroner og fordi selskapet har en god del av kostnadene sine i kroner. Dette gjelder særlig kronen målt mot euro.

Selskapet har samtidig virksomhet i en rekke land, så forretningsområdet Tomra Sorting er mer avhengig av dollar-euro-kursen med mange inntekter i dollar og kostnader i euro.

Tomras gjeldsgrad (målt som netto rentebærende gjeld over brutto driftsresultat – EBITDA) økte fra 0,7 ganger til 1,3 ganger. Justerer man for at selskapet gikk over til den nye regnskapsstandarden IFRS 16 i fjor, så var veksten fra 0,7 til 0,8.

Selskapet hadde en solid utvikling i kontantstrømmen i fjor. Driften bidro med 1,31 milliarder kroner etter at kostnadene var dekket, mot 1,03 milliarder året før.

Samtidig brukte selskapet mindre på investeringer i fjor, 595 millioner mot 1,08 milliarder året før.

Selskapet hentet inn en milliard i ny usikret obligasjonsgjeld i november, med tre og fem års løpetid, for å refinansiere banklån.

Summert opp økte kontantbeholdningen i fjor fra 397 til 460 millioner kroner, og er dermed nærmere de 594 millionene selskapet hadde på bok ved utgangen av 2018.

Publisert:
Gå til e24.no