Norges Bank om Oljefondet: Ønsker å investere mer utenfor børs

Norges Bank ønsker at Oljefondet skal få investere i store selskaper utenfor børs – og antyder en ramme på opptil én prosent av fondets verdi

FRIERE TØYLER: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) og Oljefond-sjef Yngve Slyngstad vil at Oljefondet skal få investere i store selskaper utenfor børs, og antyder en ramme på opp til én prosent av fondets verdi, som i dag tilsvarer over 90 milliarder kroner.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det tilsvarer rundt 94 milliarder kroner basert på fondets markedsverdi onsdag.

Oljefondet har lenge påpekt at mye av verdiskapningen globalt skjer i selskaper som ikke er børsnotert, og at fondet derfor kan gå glipp av muligheter til avkastning.

Dagens mandat sier at fondet kan eie aksjer i selskaper utenfor børs hvis de har planer om å søke børsnotering. I et brev til regjeringen foreslår Norges Bank at dette endres til det som kan virke som noe friere tøyler for Oljefondet.

– Et alternativ til dagens mandatbestemmelse kan være å åpne for at fondet kan investeres i unoterte aksjer i store selskaper som ennå ikke er børsnotert, skriver Norges Bank.

– Fondet bør kunne være eier av unoterte selskaper som ennå ikke er børsnotert så lenge banken mener det er hensiktsmessig, legger banken til.

Det vil være mest relevant for større selskaper som blir tatt inn i referanseindeksen kort tid etter børsnoteringen, påpeker banken. Referanseindeksen er en oversikt over aksjer som Oljefondet bruker som rettesnor for å velge hvilke aksjer det skal kjøpe.

Les mer: Oljefondet vil eie mer aksjer i USA: – Et godt råd

Les også

Oljefondet vil eie mer aksjer i USA: – Et godt råd

Opptil én prosent

Finansdepartementet bør bestemme hvor mye fondet kan investere utenfor børs, ifølge banken. En ramme på opptil én prosent av fondet vil være tilstrekkelig for å ivareta intensjonen med slike investeringer, mener Norges Bank.

– Mandatet for forvaltningen bør videre stille krav om at hovedstyret fastsetter supplerende risikorammer. Det vil i første omgang være naturlig at hovedstyret fastsetter rammer for minimumsstørrelse på selskapene og maksimum eierandel, skriver Norges Bank.

I tillegg kan hovedstyret legge føringer på i hvilke markeder fondet kan gjøre slike investeringer, legger banken til.

– Rimelig å forvente børsnotering

Norges Bank gir så langt ikke så mye detaljer om forslaget, men påpeker at det ofte kan være andre institusjonelle eiere inne i unoterte selskaper, noe som kan gjøre at det er visse muligheter for å kjøpe og selge aksjen (likviditet).

– Basert på erfaring er det rimelig å forvente at flere av disse selskapene vil søke børsnotering på et senere tidspunkt, skriver Norges Bank.

– Sannsynligheten for dette er et forhold banken vil måtte vektlegge i investeringsgjennomgangen. Muligheten til å investere i større selskaper som ennå ikke er børsnotert gjør det mulig for fondet å bygge ønsket eksponering over en lengre periode, skriver banken.

Les mer: Oljefondet må betale for å låne bort penger: – Har økt kraftig

Les også

Forslag fra Norges Bank: Vil at Oljefondet skal eie mer i USA

Vil endre ordlyden

Per i dag kan Oljefondet eie aksjer i selskaper utenfor børs bare hvis styret i selskapet har uttrykt en intensjon om å søke børsnotering.

Denne ordlyden i fondets mandat bør endres, mener forvalterne i Norges Bank.

– Det er bankens vurdering at ordlyden i dagens bestemmelse om at styret skal ha uttrykt en intensjon om å søke børsnotering bør endres, skriver Norges Bank.

Sentralbanken har så langt tolket denne bestemmelsen som at styret i selskapet må ha gjort vedtak om å søke børsnotering i nær fremtid. Det kan ha gjort at fondet kan ha gått glipp av muligheter.

– Det er vår erfaring at slike styrevedtak fattes forholdvis sent i prosessen, og at flere transaksjoner som kunne vært aktuelle for fondet derfor ikke har blitt vurdert, påpeker Norges Bank.

– Investeringen i Delta Topco Ltd. viste at det ikke er sikkert at en børsnotering finner sted, selv om styret i selskapet har sendt en formell søknad om dette, legger banken til.

Les også

Oljefondet må betale for å låne bort penger: – Har økt kraftig

Færre nye børsnoteringer

Brevet fra Norges Bank er et svar på et brev fra Finansdepartementet den 27. mars, hvor banken blir bedt om å redegjøre for erfaringene med investeringer i unoterte selskaper og om reglene bør endres.

I brevet peker banken på at det siden 2000-tallet har blitt færre nye børsnoteringer, og at flere selskaper også tas av børs, av ulike grunner. Selskaper venter også lenger med å gå på børs, slik at de er eldre og større før børsnoteringen enn det som var vanlig før.

– Utviklingen har av mange blitt satt i sammenheng med antatte fordeler ved å forbli i privat eie, skriver Norges Bank.

Selskaper utenfor børs har også fått større muligheter enn tidligere til å hente inn penger, slik at behovet for børsnotering er mindre. I tillegg har kostnadene ved å være på børs økt, noe som særlig er viktig for mindre selskaper, påpeker Norges Bank.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Aksjer

Flere artikler

  1. Oljegiganten skal på børs - Oljefondet vil ikke delta

  2. Skal bruke milliarder på vind og sol: – Vil skje i løpet av 2020

  3. Folketrygdfondet vil øke investeringsmulighetene på Euronext Growth

  4. Folketrygdfondet eier «for mye» på Børsen: Kan måtte tappe Norges urørte sparegris

  5. Mener Oljefondet krasjer med klimamålene: – Klimarisiko må være styrende