Sparker toppsjefen i Askim og Spydeberg Sparebank

Banksjefen må gå i forbindelse med «alvorlige forhold omtalt i media». – Rettsstridig og ugyldig, sier advokat Hans Kristian Skarpholt, som nå anbefaler sin klient å gå til søksmål.

Bildet er av bankens lokaler i Askim.
 • André Haugen
 • Mathias Revheim-Rafaelsen
Publisert:

– Styret i banken har i dag avskjediget Rune Hvidsten med umiddelbar virkning, skriver selskapet i en melding mandag ettermiddag.

Konstituert administrerende banksjef Carl Espen Halvorsen vil fortsette i rollen inntil videre. Banken opplyser at det ikke vil kunne gis ytterligere detaljer, ettersom forholdet er å regne som en personalsak.

– Vi mener at en avskjed er rettsstridig og ugyldig. Han har ikke foretatt seg noe kritikkverdig og har heller ikke vesentlig misligholdt avtalen sin med banken, sier advokat Hans Kristian Skarpholt, som representer Hvidsten.

Mener å ha avklart med bankledelsen

I slutten av november i fjor ble Hvidsten suspendert i forbindelse med undersøkelser av det selskapet omtalte som «alvorlige forhold omtalt i media».

I flere artikler den siste tiden har Finansavisen omtalt Hvidsten i forbindelse med saker som handler om tidligere rallykjører Henning Solbergs økonomi. Det gjelder blant annet lån utstedt av banken, og et gårdskjøp fra en av Solbergs tidligere sponsorer – en sak som går tilbake til 2009.

– Sakene som har versert i mediene har i det vesentligste vært kjent for banken. Den eneste forskjellen nå er at media har skrevet om sakene. Disse sakene har vært avklart med styret, styrets leder, viseadministrerende eller andre ansatte i banken, sier advokat Skarpholt.

– Hvorfor tror du avskjedigelsen kommer først etter medieomtalen?

– Det virker som banken har et behov for å gi inntrykk av handlekraft. Det kan man så klart bare spekulere i, men vi finner det underlig og bemerkelsesverdig at ikke banken avventer granskningsrapporten som er under utarbeidelse.

Har ikke avgitt forklaring

I en tidligere melding har selskapet sagt at de har engasjert rådgivningsselskapet BDO for å gjennomføre en ekstern gjennomgang av bankens regler og rutiner for internkontroll.

Siden har også banken engasjert BDO Advokater AS til å granske bankens rolle og de faktiske omstendighetene i forholdene som er fremkommet i media.

– Det jobbes mot en overlevering til styret innen slutten av årets første kvartal, skriver selskapet i meldingen.

– Hvidsten har ikke avgitt forklaring til BDO enda, så vi stiller oss uforstående til en avskjed uten hans versjon av hva som har skjedd, sier Skarpholt.

Anbefaler søksmål

Basert på faktaene som foreligger i saken, har advokat Skarpholt anbefalt sin klient å reise søksmål mot Askim og Spydeberg Sparebank.

– Vi har anbefalt Rune Hvidsten å reise søksmål mot banken. Det vil være neste skritt for vår del, sier Skarpholt.

– Det er viktig å få frem er at granskningen BDO gjennomfører har skjedd parallelt og uavhengig av håndteringen av personalsaken. Håndteringen har skjedd i styret uavhengig av granskningen. Når det gjelder vurdering og råd om å saksøke har ikke banken noen kommentar, annet enn at det tas til etterretning, sier Askim og Spydeberg Sparebanks pressekontakt Marius Parmann til E24.

Askim og Spydeberg Sparebank mener derfor det ikke har vært nødvendig å vente med å ta en avgjørelse før granskningsrapporten fra BDO forelå.

– Alvorlige forhold

– Er det unaturlig å tenke at granskningen er utløst av personalsaken?

– Det blir feil å sette de to opp mot hverandre på den måten. Det har vært en omtale av alvorlige forhold, og banken er opptatt av å forstå hva som faktisk har skjedd. Rune Hvidsten ble suspendert, og det ble satt i gang en del undersøkelser knyttet til hans rolle i banken. Så tok ytterligere noen uker før BDO ble engasjert i desember, for å bedre forstå de faktiske omstendighetene, sier Parmann.

– Føler dere dere trygge på at dere nå forstår de faktiske omstendighetene?

– Ja, banken er trygg på at den har fått den informasjonen som er nødvendig for å gå til avskjedigelse.

Banken holder Finanstilsynet løpende orientert om utviklingen i saken, opplyses det.

Les også

Sjefen suspendert i Askim og Spydeberg Sparebank

Les også

Askim og Spydeberg Sparebank i kontakt med Finanstilsynet etter mediesak

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Spydeberg Sparebank
 2. Finanstilsynet

Flere artikler

 1. Rapport om Askim & Spydeberg Sparebank: Mistanke om alvorlige forhold

 2. Coop-gransking: Varsler har ikke blitt fulgt godt nok opp

 3. Betalt innhold

  Eks-banksjef Terje Lind om Ottesens søks­mål: – Dette er helt crazy

 4. Langvarig konflikt i arbeidslivsgigant: «Lederne fremstår gjensidig illojale»

 5. Nordic-villa har pant til tre ganger pipen