Oppkjøpsfondene sliter med å bruke «tørt krutt»: – Det er kamp om kvalitetsselskaper

Mange oppkjøpsfond har opplevd suksess og har hentet mye kapital de siste årene. Men ifølge deres advokater er det lettere sagt enn gjort å sette kapitalen i arbeid.

Harald Hellebust, partner i advokatselskapet Wiersholm.
Publisert: Publisert:

– Det er mye ubrukt krutt, sier Harald Hellebust, partner i advokatselskapet Wiersholm.

– Det er veldig mye tørt krutt, sier Øystein Guvåg, partner i advokatselskapet BAHR.

– Mange har mye tørt krutt, sier Ylva Gjesdahl Petersen, partner i advokatselskapet Thommessen.

Det er ikke korøvelse hos advokatselskapene, men de er likevel samstemte: Norske og internasjonale oppkjøpsfond har mye kapital tilgjengelig, men for tiden er det vanskeligere å finne de gode mulighetene.

– Økningen i tilgjengelig kapital har ikke stått i forhold til økningen av tilgjengelige selskaper til salgs. Det har vært en kamp om å finne kvalitetsselskaper, sier Hellebust.

Jakten på kvalitet

– Gode kandidater er generelt vanskelig å finne for PE-kjøpere. Det som de siste årene har bidratt til at det vanskeligere for PE-kjøpere å få tilgang til investeringsmuligheter, er delvis den høye aktiviteten og verdsettelsen man har sett på børsnoteringer, sier Christoffer Bjerknes, partner i advokatselskapet Schjødt.

Christoffer Bjerknes, partner i advokatselskapet Schjødt.

Historisk lave renter de siste årene har økt tilgangen på kapital, og har gjort det attraktivt å investere i vekstselskaper. Men i usikre tider med stadig økte rentenivåer og inflasjon, stiller oppkjøpsfondene nå høyere krav til lønnsomheten i potensielle investeringskandidater, sier advokatene.

Les på E24+

Oppkjøpsfond sluker Euronext Growth-aksjer etter kursras

– I Norge finnes det veldig mange gode selskaper, men med dagens markedssituasjon har det blitt enda større fokus på inntjeningen til selskapene, og ikke minst hvor robust det fremtidige inntjeningspotensialet til det aktuelle selskapet er, sier Guvåg.

Guvåg opplever likevel at det er tilstrekkelig med investeringsmuligheter for oppkjøpsfondene.

– Slik markedet fremstår i dag er det på generell basis lite som tyder på at PE-fondene sliter med å finne attraktive selskaper, selv om de geopolitiske forholdene og økende renter vil bidra til økt usikkerhet med hensyn til blant annet forventet avkastning på investeringene, sier han.

I mange tilfeller er det heller prisen som er den største utfordringen, ifølge advokatene.

Les også

– Vi begynner å merke at det lugger litt

Vanskelig å bli enig om pris

– For et år siden var utfordringen at prisene på selskapene som PE-fondene var interessert i var for høye, spesielt teknologi- og vekstselskapene. Nå begynner partenes prisforventninger å møtes i større grad, men vi ser også at enkelte selgere sitter med fjorårets prising friskt i minne. Det gjør at det kan være utfordrende for kjøper og selger å komme til enighet, sier Petersen.

Les også

Børskandidaten Visma selger IT-konsulenter for over åtte milliarder

De siste par årene har Oslo Børs tatt i mot rekordmange nye selskaper, og lave rentenivåer og store forventninger om fremtidig vekst har gjort at verdsettelsene av selskapene på børsen har vært høye. Det smitter over i det private markedet, sier Bjerknes.

– De høye verdsettelsene på børsnoteringer gjort at kjøpere og selgere i det private markedet ikke alltid har vært enig om verdsettelsen og således gjort at PE-kjøpere har takket nei til investeringsmuligheter, sier Bjerknes.

– Større og større fond

De siste årene har oppkjøpsfondene vært i stand til å hente mye kapital, noe som har endret noe av fokuset deres, ifølge Hellebust.

– Mange PE-fond har hatt betydelig suksess siste årene, og de har derfor vært i stand til å reise større og større fond. Siden de har mer penger å bruke, må disse aktørene igjen se etter selskaper som er større og som har høyere verdi slik at antall investeringer ikke blir for høyt. Vi opplever derfor at kampen om de større selskapene tilspisser seg, sier Hellebust.

Les også

Selger seg ut av børstaperen Mercell: – Et godt tilbud

Guvåg ser samme trend.

– Det er mange gode selskaper i Norge med stabil inntjening, men det er selvsagt ikke slik at alle disse selskapene nødvendigvis er ekstremt store. PE-fondene vil typisk også ikke bare gjøre én enkeltinvestering, de vil gjerne å kjøpe flere selskaper og bygge en større gruppe, sier han.

Øystein Guvåg, partner i advokatselskapet BAHR.

Høy aktivitet i urolige tider

Til tross for globalt urolig makrobilde melder advokatselskapene og meglerhusene om høyt aktivitetsnivå i det børsnoterte markedet hittil i år, selv om det er en nedgang fra fjoråret.

I det unoterte markedet er det også veldig høy aktivitet, ifølge advokatene.

– I det private markedet er dynamikken annerledes, fordi en kjøper ofte ønsker å overta mer enn 50 prosent av antall aksjer, og selgerne som kontrollerer en slik post ser gjerne forbi kortsiktig markedsuro. Selgerne tvinger dermed kjøpere som ønsker å gjennomføre en transaksjon til å tenke mer langsiktig, sier Hellebust.

Les også

Færre noteringer på børs: – Lenge til det blir like luftig

Industrielle kjøpere ser kontinuerlig etter selskaper som kan styrke virksomheten deres, men oppkjøpsfondene er i stor grad med på å drive oppkjøpsaktiviteten i dagens marked, forteller Guvåg.

– Vi ser en stadig økende interesse fra PE-fondene, både i Norge og internasjonalt. Det henger også sammen med at det er relativt få selskaper som går på børs for tiden, noe som medfører at det er mer aktuelt å kjøpe og selge selskaper. Og dette er en trend som PE-fondene i aller høyeste grad driver, sier han.

Ylva Gjesdahl Petersen, partner i advokatselskapet Thommessen.

Press fra investorer

En viktig forutsetning for at oppkjøpsfond kan drive virksomheten deres, er at banker er villige til å låne ut penger til finansering av oppkjøp. Den risikovilligheten eksisterer i dagens marked, forteller advokatene.

– Selv om det snakkes om at PE-fondene ikke lenger kan oppnå lånefinansiering til de samme vilkårene som de kunne for et år siden, er rentene i et historisk perspektiv fortsatt svært lave og vi tror ikke dette vil redusere PE-aktiviteten i det korte bildet, sier Petersen.

Oppkjøpsfondene trenger imidlertid også investorer som kan skyte inn egenkapital. Når investorer tar penger ut av sparekontoen og plasserer de i PE-fond, er de gjerne interessert i risikojustert avkastning.

– Godtar investorer at PE-fondene ikke investerer kapitalen, eller blir de utålmodige?

– PE-fondene lever av å investere den kapitalen som er forpliktet fra investorene sine og således opplever de nok et press på å sette kapitalen i arbeid, sier Bjerknes.

Les også

Comeback i oljeservice gir travle dager for sektorspesialist

Les også

– Tror gjelden kommer til å stupe

Publisert: