Tar Fjord1 av børs: – Norges lederskap i det grønne skiftet er utrolig interessant

Amerikanske Vision Ridge har satset på solkraft, billadere og skotsk laks. Nå fullfører de oppkjøpet av fergerederiet Fjord1 med skipsreder Per Sævik.

SATSER GRØNT: Vision Ridge og managing partner Reuben Munger satser på norske batteriferger.
Publisert: Publisert:

Fjord1 tuter farvel til Oslo Børs, etter at skipsreder Per Sævik og hans Havila Holding har fullført privatiseringen av fergerederiet sammen med sin amerikanske partner Vision Ridge.

De resterende småaksjonærene i Fjord1 ble tvangsutløst til en kurs på 52 kroner i slutten av juli, tilsvarende en verdsettelse av egenkapitalen på 5,2 milliarder kroner.

– Vi kjøpte våre første aksjer i Fjord1 i 2019, og tok da kontakt med familien Sævik for å høre om deres syn på fremtiden, sier Reuben Munger, managing partner i Vision Ridge, til E24.

De siste 18 månedene har Vision Ridge investert nær to milliarder kroner i Fjord1, primært gjennom lån til Sævik-familien for å finansiere sistnevntes aksjekjøp.

– Deler av dette beløpet vil bli tilbakebetalt til oss, i forbindelse med at vi nå deler eierskapet likt mellom oss, sier Munger.

Alliansen mellom Sævik og Vision Ridge som sikret førstnevnte kontroll over Fjord1 i slutten av 2019, fikk daværende storeier Frederik W. Mohn til å reagere.

Ifølge DN reagerte Mohn blant annet på at de øvrige eierne ikke hadde blitt varslet i forkant.

Noen måneder senere valgte Mohn likevel å selge alle sine aksjer til Sævik for totalt 877 millioner kroner, og uttalte til E24 at «partene skilles som venner».

Les også

Frederik Wilhelm Mohn dropper maktkampen i Fjord1

Ser på flere muligheter i Norge

Munger og partnerne forvalter nær 22 milliarder kroner fordelt på tre fond og tilknyttede investeringer.

Målet er å levere både solid avkastning og positiv miljøeffekt gjennom å investere i såkalt «bærekraftig realkapital».

Fjord1 var interessant som investeringsobjekt på grunn av rederiets kommende storsatsing på miljøvennlige, batteridrevne ferger.

LAVE UTSLIPP: Fjord1 har satset kraftig på batteridrevne ferger de siste årene.

Etter å ha gjennomført et omfattende nybyggingsprogram de siste årene, var halvparten av Fjord1-flåten elektrisk ved utgangen av første halvår 2021.

– Vi er stolte av vårt partnerskap med Fjord1 og Sævik-familien. Sammen så vi en mulighet for selskapet til å bli en leder innen den grønne delen av maritim næring, på et tidspunkt hvor Norge styrer mot et mål om null utslipp i sine fjordregioner innen 2026, sier Munger.

Les på E24+

Havyard landet storkontrakt med Fjord1

TAR HALVPARTEN HVER: Skipsreder Per Sævik blir sittende med 50 prosent av aksjene i Fjord1.

Han utelukker ikke at Vision Ridge vil gjennomføre flere investeringer i Norge fremover.

– Norges lederskap i det grønne skiftet er utrolig interessant, og vi har brukt mye tid på å se på muligheter i denne regionen, sier Munger.

– Hvorfor tror du oljenasjonen Norge har fått en slik rolle?

– Det har nok mye å gjøre med at dere har god tilgang til ren vannkraft, samt den ledende posisjonen dere har innen offshoretjenester. Historisk har dette vært rettet mot oljebransjen, men vil også bli viktig i overgangen til vindkraft, sier Munger.

Sikret tre mrd. i lån

Vision Ridge solgte seg i fjor ut av EVgo, USAs største nettverk av ladestasjoner for elbiler foruten Tesla, som har sitt eget nettverk.

De nåværende investeringene er innen sektorer som solkraft, avfallshåndtering og bærekraftig jordbruk. Vision Ridge eier også den skotske lakseoppdretteren Loch Duart.

«Ved å samarbeide med Vision Ridge har vi fått tilgang til deres omfattende erfaring innen ny mobilitet og elektrifisering, og posisjonert Fjord1 som en ledende aktør i overgangen til bærekraftig transport», skriver Vegard Sævik, styreleder i Fjord1, i en pressemelding.

STYRELEDER: Vegard Sævik i Fjord1.

I forbindelse med overtagelsen har Fjord1 sikret en ny gjeldsfinansiering fra Allianz Global Investors på tre milliarder kroner.

– Vi snakker om en rentereduksjon på nær ett prosentpoeng sammenlignet med betingelsene selskapet tidligere hadde for sin obligasjonsfinansiering, sier Munger.

Fjord1 er Norges største fergeselskap, og opererer 38 ruter langs kysten. Hittil er 22 av totalt 32 nye batteriferger levert og i drift, og miljøprofilen vil bedres ytterligere når de resterende ti fergene leveres i løpet av 2021.

– Når forventer du at flåten blir helelektrisk?

– Selskapet må levere det kundene ønsker, og vi ser at miljøkravene øker hele tiden. På sikt vil hele flåten ha en utslippsprofil som er enten null eller nær null. For eksempel kommer det en anbudsrunde om hydrogenferger i Bodø som vi forventer å delta i. Valg av teknologi styres i stor grad av kunden, sier Munger.

Publisert: