Oljepengene

Olje- og gasskronene strømmer inn i Oljefondet

Høye olje- og gasspriser gjorde at Oljefondet fikk tilført 141 milliarder friske kroner i første kvartal, og det kan bli mye mer. – Dette vil gi oss økt handlingsrom, sier sjeføkonom.

Oljefondet falt i verdi på grunn av børsnedgang i første kvartal, men fikk samtidig tilført 141 friske milliarder som går inn i aksjer og rentepapirer. Tilførselen av friske penger kan gi større handlingsrom for politikerne i fremtiden, mener sjeføkonom.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

De siste årene har regjeringen brukt mer penger enn den har fått inn i form av olje- og gassinntekter. Da måtte Oljefondet tappes i stedet for å få tilført mer penger fra staten.

Regjeringen har tappet fondet i fire av de siste seks årene. Det skjedde etter mange år hvor fondet stadig fikk påfyll av friske penger som det kunne kjøpe aksjer, obligasjoner og eiendommer for. I fjor tappet regjeringen Oljefondet for 129 milliarder kroner for å dekke sine utgifter over statsbudsjettet.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Nå har dette snudd igjen, og dermed kan Oljefondet kjøpe flere aksjer og obligasjoner. I første kvartal tilførte regjeringen 141 milliarder kroner til fondet, etter skyhøye olje- og gassinntekter og flere nye eksportrekorder.

– Det blir nok mye mer tilførsel enn dette for året som helhet, litt avhengig av hva som skjer med olje- og gassprisene, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

– Norge har enorme eksportinntekter, og størsteparten av dette går inn i statskassen. Nå vil Oljefondet bli tilført store beløper også resten av året, sier han.

– Hva vil fondet gjøre med pengene?

– Dette er ikke vanskelig for forvalterne, de må bare kjøpe mer aksjer og obligasjoner. Norge kan bli en enda større eier, kanskje kan vi gå fra å eie 1,3 prosent til 1,4 prosent av verdens aksjer, sier Andreassen.

PS! Rekorden for tilførsel av penger til fondet kom i finanskriseåret 2008. Det året satte oljeprisen nye rekorder på nærmere 150 dollar fatet, før prisen kollapset utover høsten. Dette året tilførte staten 384 milliarder kroner til fondet.

– Absolutt

Nestleder Trond Grande i Oljefondet utelukker ikke at fondet vil kunne øke sin eierandel i globale markeder fremover.

– Ja, det vil man kunne gjøre, absolutt, sier Grande til E24.

Han peker på at de høye olje- og gassinntektene tilfører fondet friske penger, samtidig som børsene har falt i det siste, slik at aksjene er noe billigere.

– Det er to effekter, det ene er at du får penger inn, som er en refleksjon av høye olje- og gasspriser, og overskudd i staten som settes i fondet. Det andre er at hvis man kjøper de aksjene til stadig lavere pris, så får man flere aksjer for de samme pengene, og da øker eierandelen, sier Grande.

Fondet opplevde noe lignende etter finanskrisen i 2008. Fondets avkastning gikk kraftig i minus, men samtidig fikk fondet tilført mye penger. Fondets eierskap i globale aksjemarkeder økte da fra 0,77 prosent ved utgangen av 2008 til én prosent ved utgangen av 2009.

Nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management, som er den delen av sentralbanken som forvalter Oljefondet.

30 milliarder årlig til evig tid

Fortsetter Norges flaks, kan årets olje- og gassboom gi varig større handlingsrom, ifølge sjeføkonomen i Sparebank1 Markets.

– Dette vil gi oss økt handlingsrom. Får vi inn for eksempel 1.000 milliarder kroner ekstra i år, vil det isolert sett gi norske politikere 30 milliarder mer å rutte med hvert eneste år til evig tid, sier Andreassen.

– Det er den viktigste effekten for det norske samfunnet. Vi får ikke disse pengene ut i cash nå, men vi får dem smurt ut over lang tid, gitt at verdensøkonomien holder seg oppe og markedene ikke faller videre, sier han.

Ifølge Nordeas modeller kan den norske staten tjene 1.200 milliarder kroner fra olje og gass i år, basert på de prisene markedene forventer fremover.

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) i Finansdepartementet.

– Høyere enn vi så for oss

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) i Finansdepartementet erkjenner at Norge får inn mer penger enn forventet.

– Økte olje- og gassinntekter bidrar til at overføringene til fondet i år ventes å bli høyere enn vi så for oss ved årsskiftet, skriver Knutsen i en epost til E24.

Det er imidlertid fondets børsverdi som avgjør hvor mye regjeringen kan bruke. Knutsen påpeker at samtidig som olje- og gassinntektene har økt, så har internasjonale aksjemarkeder falt.

– Det er stor usikkerhet om utviklingen fremover, og det er for tidlig å si hva som blir den samlede virkningen på fondsverdien og handlingsrommet fremover, skriver Knutsen.

Samlet sett falt Oljefondets verdi med 683 milliarder kroner i løpet av første kvartal, til 11.657 milliarder kroner.

– Fungerer som det skal

Det er til syvende og sist Stortinget som bestemmer over pengene. Fungerende finanspolitisk talsperson Lise Christoffersen (Ap) er fornøyd med at pengene renner inn.

– Det viser at Oljefondet fungerer som det skal. De siste månedene har Norges olje- og gassinntekter vært ekstraordinært høye som følge av krigen i Ukraina og andre faktorer som har påvirket de globale energiprisene. Likevel vet vi at inntektene fremover er usikre, skriver Christoffersen i en epost.

Fondets raske vekst de siste årene har gitt rom for vesentlig økning i bruken av oljepenger, og har ifølge Christoffersen bidratt til at Norge har hatt råd til å bruke mye penger gjennom coronakrisen.

– Når vi nå skal normalisere pengebruken så vil inntektsøkningen de siste månedene gjøre oss bedre i stand til å være godt rustet neste gang det skjer uforutsette ting, skriver Christoffersen.

Hun påpeker at Oljefondets verdi er svært avhengig av internasjonale markeder, som kan svinge mye.

– Det at vi blir mer sårbare for markedssvingninger betyr at vi bør være mer varsomme fremover i den videre innfasingen av fondsmidler i statsbudsjettet, skriver Christoffersen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepengene
 2. Harald Magnus Andreassen
 3. Oljefondet
 4. Aksjer
 5. Finansdepartementet

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Nå må Oljefondet begynne å kjøpe aksjer i bøtter og spann

 2. Finansdepartementets olje- og gassanslag: Venter 933 milliarder til staten

 3. Oljefondet-smell i urolig første kvartal

 4. Handlet med russiske aksjer etter Ukraina-invasjon

 5. Full oversikt over aksjepostene: Se hva Oljefondet eier