Her er de største aksjonærene etter Flyr-emisjonen

Mens Erik Braathen og Jan P. Sissener befester sine posisjoner, ble garantister som Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen avspist med smuler.

Erik G. Braathen, Arne Fredly, Jan P. Sissener og Øystein Stray Spetalen var blant dem som garanterte at Flyr ville klare å hente 250 millioner kroner.
Publisert:

En fersk aksjonærliste viser at hovedaksjonær og styreleder Erik G. Braathen i Flyr har opprettholdt sin direkte eierandel etter kapitalutvidelsen som nylig sikret flyselskapet 250 millioner kroner brutto.

Braathens investeringsselskap Ojada eier fortsatt 10 prosent av selskapet, tilsvarende rundt 41 millioner aksjer, fremgår det.

Selskapets nest største aksjonær, Diva Dugnad, som eies av Braathen og Flyr-ledelsen cirka 60/40, har imidlertid nær halvert sin andel, til 5,43 prosent, eller 22,4 millioner aksjer, fra tidligere ti prosent.

Dette samsvarer med tegningsrettighetene i forbindelse med emisjonen, der Braathen i tillegg til sin eierandel garanterte for 40 millioner kroner.

Mens Braathen valgte å benytte seg av tegningsrettighetene, solgte ledelsen og Diva Dugnad massivt da tegningsrettighetene ble omsatt.

Les også

Flyr-ledelsen sier fra seg deler av emisjonen

Øker

Forvalter Jan P. Sissener i kapitalforvaltningsselskapet Sissener, var før emisjonen Flyrs fjerde største aksjonær med 3,33 prosent, ifølge prospektet.

Sissener øker til rundt 5,1 prosent, eller 21 millioner aksjer, og rykker opp til tredjeplass etter emisjonen (se boks). Han bekrefter overfor E24 at selskapet står bak en forvalterkonto i SEB.

– Etter bytte av aksjer til retter eide vi ved close (slutt på tegningsperiode, red.anm.) cirka 17,8 millioner retter, tegnet og fikk tildelt 21 millioner aksjer, skriver forvalteren i en e-post.

Sissener garanterte for 20 millioner kroner i emisjonen, som ble gjort til kurs 0,95 kroner.

– Smuler

Ettersom aksjonærene benyttet seg av rundt 90 prosent av tegningsrettighetene, ble det lite igjen på garantistene som ikke eide aksjer fra før.

Det er også budskapet fra Sissener.

– At de kun har mindre eierposter tyder på at aksjonærer med retter tok det meste og at de som nummer to i tildelingsprosessen kun fikk smuler, skriver Sissener.

Forvalter Jan P. Sissener, Sissener As.

Fredly og Spetalen inn

Størst blant disse er investor Arne Fredly, som gjennom sitt investeringsselskap Apollo Asset Ltd., garanterte for 60 millioner kroner. Fasit viser at han har skutt inn en tiendedel.

Fredly eier rundt 6,3 millioner aksjer, eller noe over 1,5 prosent, som selskapets tiende største aksjonær, ifølge aksjonærlisten. Med tegningskurs 0,95 kroner, tilsvarer det en tegning på rundt seks millioner kroner.

Les også

Flyr-emisjonen i boks: Rundt ti prosent til garantistene

Andre investorer, som Øystein Stray Spetalen og hans Tycoon Industrier, samt investor og tidligere Arctic-megler Grunde Eriksen og hans Altitude Capital, garanterte for henholdsvis 25 og 15 millioner kroner.

Spetalen og Eriksen eier henholdsvis 1,3 og 0,7 prosent, som selskapets 12. og 14. største aksjonærer.

Andre garantister, som Ketil Skorstad og hans investeringsselskap Tigerstaden og Fredrikstad-baserte Håkon Sæters Silvercoin Industries, som garanterte for 10 og 5 millioner respektivt, er ikke å finne blant de 50 største aksjonærene.

Honoreres

Selv om garantistene kun fikk rundt ti prosent av emisjonen, kan honoraret på tre prosent være en mager trøst.

Fredly mottar mest, nærmere bestemt 1,8 millioner kroner for å stilt garanti for 60 millioner kroner. Braathen får 1,2 millioner kroner, Spetalen 750.000 kroner og Eriksen 450.000 kroner.

Også tilretteleggerne for kapitalinnhentingen, Arctic, Carnegie og Sparebank 1 Markets, som garanterte hver for nær fem millioner kroner, mottatt rundt 150.00 kroner hver.

Les også

Har papirtap på 100.000 kroner i Flyr: – Mange har fått seg en bratt læringskurve

Kontantbehov

Nykommeren Flyr varslet i fjor høst ytterligere kapitalbehov på 250 millioner kroner gjennom en tegningsrettsemisjon garantert av hovedaksjonær og styreleder Erik G. Braathen, forvalter Jan P. Sissener samt investorene Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen med flere lyktes også flyselskapet med å hente pengene på nyåret.

Etter garantisthonoraret på tre prosent, tilsvarende i alt 7,5 millioner kroner, samt meglerkostnader, tilfaller omkring 231 millioner kroner Flyrs kasse.

En langt tøffere oppstart i kjølvannet av coronapandemien har sørget for å ha brent av over 50 millioner kroner i måneden hittil.

Per utgangen av første uke i januar hadde Flyr en kontantbeholdning på 189 millioner kroner. Etter emisjonen vil dermed flyselskapet ha en kontantbeholdning på rundt 420 millioner kroner.

Flyr har overfor E24 tidligere uttalt at det skal være tilstrekkelig frem til selskapet oppnår positiv kontantstrøm i 2023.

Ettersom aksjonærlister normalt har et par dagers etterslep, kan beholdningene ha endret seg. Det fremkommer heller ikke hvorvidt aksjonærene har kjøpt eller solgt aksjer i forkant av gjeldende liste.

Les også

Flyr advarer regjeringen: – Situasjonen vi nå befinner oss i er dypt alvorlig

Les også

Luftfartstopp vil ha alle reiserestriksjoner fjernet

Les også

Norwegian-ledelsen i møter med Airbus

Publisert: