Aker-sjefen mener bakholdsangrep-kritikk er usaklig

Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker går til hardt motangrep mot beskyldninger om bakholdsangrep i Rem Offshore.

SLÅR TILBAKE: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.
Publisert:

Med obligasjoner nok i et av gjeldstyngede Rem Offshores obligasjonslån var Kjell Inge Røkkes Akers stemmer på mandagens obligasjonseiermøte nok til at offshorerederiets finansielle redningsplan havarerte.

– Bakholdsangrep, var Rem Offshores hovedeier og styreleder Åge Remøys karakteristikk mandag ettermiddag da Akers stemmegivning ble kjent.

Den karakteristikken synes konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker lite om.

– Situasjonen er unektelig slik at Rem Offshore har påført aksjonærer og kreditorer betydelig tap. Det er hvordan tapte verdier som skal gjenvinnes som burde vært tema, og ikke den type usaklig karakteristikk fra en som er ansvarlig for tapet, sier Eriksen til E24.

Han møter E24 i forbindelse med fremleggelsen av Akers kvartalsregnskap, hvor investeringen på 500 millioner kroner i Rem Offshore-konkurrent Solstad Offshore er et av høydepunktene.

Les også

Aker blokkerte Rems refinansieringsplan: – Det var et bakholdsangrep

Vil ha fusjon

Og etter at Aker stemte mot Rem Offshores refinansieringsplan, ble det kjent at de støtter selve refinansiering, men at Aker i tillegg ønsker at Solstad Offshore gjennom en fusjon sluker Rem Offshore.

– Aker eier obligasjoner i Rem Offshore. Refinansieringsforslaget medfører at Aker måtte ta et tap. Det er Aker ikke uvillig til å gjøre hvis forslaget er bærekraftig og kan gi grunnlag for å gjenvinne det tapte over tid, sier han.

Aker-sjefen sier at det er blitt fortalt til de andre aktørene i Rem Offshore.

– Aker tok til orde for at industrien trenger en konsolidering. Rem Offshore er en liten brikke i et større puslespill. Vi har hatt positiv dialog med ulike aktører og interessenter på Rem Offshore-siden, inkludert representanter for selskapet, sier Eriksen før han legger til:

– Så betegnelsen bakholdsangrep er det ikke dekning for og jeg forventer at vi fortsatt vil ha god dialog.

Les også

Rem Offshore vurderer strategiske alternativer

– Solstad drivende kraft

Eriksen sier det Aker gjør er i tråd med selskapets strategi innenfor offshoreskipmarkedet.

– Det er, sammen med Solstad Offshore, å være en drivende kraft i en konsolidering som vi mener vil gavne alle relevante interessenter, sier han.

Konsolidering er et forfinet uttrykk for fusjoner, sammenslåinger, nedleggelser og kostnadskutt.

Og i det puslespillet ser ikke Eriksen på Solstad Offshore som noen liten brikke.

– Solstad Offshore er vår partner i utviklingsplanene og den aktøren som fortjener mandatet som konsolidator. Solstad Offshore har satt sin ære på å gjøre opp med sine kreditorer. Det inngir tillit, sier Eriksen.

– Solstad Offshore er etter Akers mening den mest robuste og langsiktige aktøren, både finansielt og industrielt, som er best egnet til å konsolidere industrien, sier Eriksen.

Næring i krise

Markedet for offshoreskip fikk seg en solid knekk etter at oljeprisfallet startet i 2014. Ikke bare har utleiepriser og verdiene på skipene stupt. Mange av dem har rett og slett ikke noe å gjøre og ligger uvirksomme bortgjemt i norske fjordarmer.

Mange av rederiene har også fått store økonomiske utfordringer som følge av investerte milliarder i nye skip mot slutten av oppturen og som nå sliter med å betjene lånene.

Negativ kontroll

Eriksen sier at Akers obligasjoner i Rem Offshore ble kjøpt for refinansieringsforslaget i Rem Offshore ble presentert. I tiden etter at refinansieringsforslaget ble lagt frem har Aker kjøpt tilstrekkelig antall obligasjoner slik at de er i stand til å stanse forslaget, eller såkalt negativ kontroll.

Refinansieringsforslaget forutsetter at obligasjonseierne sier ja, og da med to tredels flertall på obligasjonseiermøte.

– Har dere tilsvarende obligasjonsinvesteringer i andre offshorerederier?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Styreleder Åge Remøy i Rem Offshore ønsker ikke å kommentere saken overfor E24 tirsdag.

Les også

– Ingen verdi i egenkapitalen til supply-rederiene

Les også

Aker tar jafs av Solstad Offshore

Les også

Røkke kontrollerer tre av ukens ti på topp-aksjer

Publisert: