Forventer milliarden fra Rec

I morgen legger Rec frem tall for andre kvartal.

Publisert: Publisert:

Renewable Energy Corporation

Renewable Energy Corporation (Rec) ventes å få et driftsresultat (EBITDA) på 1.032 millioner kroner i andre kvartal 2011.

Det viser et snitt av 13 analytikerestimat innhentet av SIX Estimates.

Laveste analytikerestimat ligger på 809 millioner kroner, mens høyeste er på 1.189 millioner kroner.

I tilsvarende kvartal i fjor hadde REC et dritsresultat på 455 millioner kroner, mens selskapet i første kvartal 2011 leverte et driftsresultat på 1.449 millioner kroner.

REC ventes å få en omsetning på 3.434 millioner kroner i andre kvartal, mot 2.758 millioner og 4.109 millioner kroner i henholdsvis tilsvarende periode i fjor og første kvartal i år.

Resultat etter skatt er ventet inn på 151 millioner kroner. Her variere intervallet mellom -19 og 424 millioner kroner.

For selskaper som Rec er resultat før og etter skatt mindre viktig, ettersom de er så sårbare på endringer i valutamarkedet, legges det lite eller ingen vekt på disse.

Kuttplaner

Siden meldingen 24. mai, hvor Rec annonserte at de planlegger å redusere produksjonen av wafere, celler og moduler fra og med 1. juli 2011, har aksjen falt omkring 45 prosent.

Selskapet meldte at de ville igangsette en prosess med fagforeningene, med den hensikt å stanse produksjonen ved den eldste waferfabrikken på Herøya i Norge, og på solenergicelleanlegget i Narvik.

På grunn av vanskelige markedsforhold, besluttet REC å senke sin produksjon i Skandinavia i wafer- og modulsegmentet i tredje kvartal.

«Grunnet et svakt wafer- og modulmarked og lavere salgspriser for disse produktene er RECs andrekvartalsresultat ventet å bli redusert til et nivå langt under forrige kvartal» kom det frem i oppdateringen fra Rec.

Det ventes at Rec vil ta lagernedskrivninger ved utgangen av andre kvartal for å reflektere den seneste prisnedgangen.

I tillegg til Recs utsatte posisjon i et stadig mer konkurranseutsatt marked, hviler det noe usikkerhet blant europeiske land samt deres subsidieprogram.

Grunnet splittede antagelser omkring selskapets utsikter, varierer også kursmål blant analytiker i betydelig grad.

Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne er 14,3 kroner, med 21 kroner som høyeste og 7,0 kroner som laveste kursmål. Syv analytikere har en kjøpsanbefaling på aksjen, tre har nøytralanbefaling, mens tre har en salgsanbefaling.

Rec offentliggjør sitt resultat for andre kvartal 5. juli klokken 07.00. Det vil holdes en presentasjon og webcast klokken 08.00, samt telefonkonferanse klokken 14.00.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om