Milliardutbytte i Salmar

Gode laksepriser og gunstig valutautvikling for eksport ga et godt kvartal for lakseprodusent Salmar. Nå blir det milliardutbytte.

GODT RESULTAT: God prisutvikling og svak krone ga en god resultatrapport for Salmar

Pressebilde Salmar
 • Eric B. Utheim
Publisert:

I den ferske kvartalsrapporten går det nemlig frem at aksjonærene kan glede seg over i alt 1,1 milliard kroner i utbytte.

Samlede driftsinntekter i forrige kvartal var på 2,04 milliarder kroner i kvartalet, marginalt opp fra tilsvarende periode i fjor. Operasjonelt driftsresultat var på 374,3 millioner kroner, ned fra 508,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2014.

Les også

Lakseprisen mot rekordnivå

Lus-problemer

Slaktevolumet endte på 38.100 tonn, ned 3.600 tonn fra samme periode året før. Salmar holder fast ved anslaget om et ventet slaktevolum på 133.000 tonn i 2016. Dagens Næringsliv melder at det er på estimat.

I rapporten pekes det på lakselus som en av de største utfordringene.

For å kontrollere lusenivået har SalMar etter egne vurderinger valgt å slakte fisk tidligere enn planlagt.

Dette har resultert i lavere snittvekt, høyere produksjonskostnader pr. kilo og lavere realiserte priser.

– De operasjonelle utfordringene vedvarte i fjerde kvartal, og kostnader knyttet til håndtering av den biologiske situasjonen påvirker inntjeningen og driftseffektiviteten negativt. Gunstig prisutvikling målt i norske kroner bidrar til tilfredsstillende resultater for året sett under ett, og styret foreslår et utbytte på 10 kroner per aksje for 2015, sier konsernsjef i Salmar Leif Inge Nordhammer i børsmeldingen sendt ut i dag tidlig.

Les også

Tre milliardærer under 30 år

Gunstige priser

– Den biologiske situasjonen for Salmars oppdrettsvirksomheter i Midt-Norge er fremdeles utfordrende og bidro til høye kostnader i fjerde kvartal 2015, heter det videre.

– I Nord- Norge er det en tilfredsstillende biologisk situasjon, og sammen med god underliggende drift bidro dette til et sterkt resultat for kvartalet.

Den positive prisutviklingen fortsatte også i fjerde kvartal, drevet av et stramt marked, i tillegg til en svak norsk krone.

Gjennomsnittlig spotpris for laks endte på 45,28 kroner per kilo i perioden, opp 4,19 per kilo fra foregående kvartal – og en økning på 6,19 per kilo fra fjerde kvartal i 2014.

Les også

Dette egget kan revolusjonere norsk lakseoppdrett 

Les også

Slik påvirker oljeprisen prisen på laks

Les også

Ny januarrekord for sjømateksporten

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Salmar

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Lakselus preger resultatet til Salmar

 2. Betalt innhold

  Kraftig nedgang for Salmar

 3. Betalt innhold

  Salmar bedrer resultatet, men sliter med lakselus

 4. Betalt innhold

  Svakere enn ventet fra Salmar

 5. Betalt innhold

  Nær milliarden for Salmar