Fortsatt høy vekst i forbrukslån

Det er fortsatt høy vekst i forbrukslån, sier Finanstilsynet. Økningen var på 10,5 prosent de 12 månedene frem til utgangen av september.

FORTSATT VEKST: Tolvmånedersveksten i forbrukslån var på 10,5 prosent frem til slutten av tredje kvartal, ifølge Finanstilsynet. Regjeringen jobber nå med å forskriftsfeste de innskjerpede retningslinjene for bankene, og tilsynene har også blitt strengere.
Publisert:

Det kommer frem i den halvårlige rapporten «Finansielt utsyn» fra Finanstilsynet.

«Tolvmånedersveksten i det norske markedet var 10,5 prosent, mens husholdningenes samlede gjeld økte med 5,8 prosent i samme tidsrom», skriver tilsynet.

Finanstilsynet har kartlagt virksomheten til 30 banker og finansieringsforetak som driver med forbruksgjeld, og disse hadde lånt ut 111 milliarder kroner til norske kunder ved utgangen av tredje kvartal. Utenlandske filialer stod for drøyt en fjerdedel av dette.

Hvis man justerer for bankenes salg av låneporteføljer, så var veksten i bankenes forbrukslån til norske kunder enda høyere, om lag 12 prosent.

Forbrukslånsbankene låner også ut mer i andre nordiske land. Totalt utgjorde forbrukslånene til norske og utenlandske kunder fra de 30 foretakene i undersøkelsen 157 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2018, opp 13,5 prosent på ett år.

Bankene tjener godt på den høye renten på disse lånene, og kan derimot ha høy lønnsomhet selv om flere lån misligholdes enn det vanlige banker opplever.

«Den høye lønnsomheten over lang tid har gjort forbrukslån til et attraktivt segment både for nye tilbydere og etablerte foretak», skriver Finanstilsynet.

Men samtidig så sliter flere med å betale tilbake lånene. Ved utgangen av tredje kvartal tilsvarte tapene 1,7 prosent av brutto utlån, ifølge tilsynet.

«Misligholdsnivået på forbrukslån er klart høyere enn for andre typer lån og har økt det siste året», skriver Finanstilsynet.

Les også

Krever grep mot forbrukslånsbanker: – På tide at hanskene tas av

Strengere tilsyn

Veksten har vært kraftig innen forbrukslån de siste årene, og i sommer varslet Finanstilsynet strengere tilsyn av forbrukslånsbankene.

Les mer: Finanstilsynet skjerper tilsynene: Forbrukslån vokste 11,4 prosent

Blant disse bankene finner vi EasyBank, MonoBank, yABank (som nå er sammenslått med Resurs Bank) Bank Norwegian, InstaBank og Komplett Bank.

Slik har veksten i nordmenns opptak av forbruksgjeld være de siste årene, ifølge Finanstilsynet.

2015: 10 prosent

2016: 15 prosent

2017: 11,4 prosent

Stortinget påla i sommer regjeringen å forby aggressiv markedsføring av forbrukslån. Ifølge Forbrukertilsynet har bransjen ikke overholdt dagens regler om markedsføring, og tilsynet skulle gjerne hatt enda strengere regler.

Les også

Finanstilsynet skjerper tilsynene: Forbrukslån vokste 11,4 prosent

Strengere krav til bankene

Finanstilsynet kartla i første kvartal etterlevelse av bankenes retningslinjer ved utgangen av 2017. Kartleggingen viste at mange foretak ikke overholdt dem, og noen foretak opplyste at de først ville oppfylle retningslinjene i 2019.

I tillegg har myndigheten vært på tilsyn i seks av bankene for å sjekke om de overholder retningslinjene for forbrukslån.

«Den foreløpige vurderingen er at flere av bankene ikke, eller først nylig, har tilpasset seg viktige bestemmelser i retningslinjene, og at bankene i mange tilfeller overvurderer kundenes betjeningsevne slik at kunder som i henhold til retningslinjene ikke bør få forbrukslån, likevel er innvilget slike lån. », skriver Finanstilsynet.

«Det er også avdekket at enkelte banker tilbyr kunder høyere lån enn de har søkt om», legger tilsynet til.

Tilsynet har også avdekket at noen av bankene ikke etterlever hvitvaskingsloven godt nok.

«Foreløpige merknader fra tilsynene vil bli sendt bankene rundt årsskiftet. Det tas sikte på å utarbeide og offentliggjøre endelige merknader i første kvartal 2019», skriver Finanstilsynet.

Ba regjeringen ta av hanskene

Hallgeir Kvadsheim fra «Luksusfellen» ba i sommer regjeringen om å ta av hanskene og forskriftsfeste retningslinjene for forbruksbankene, slik at man kan true dem med å miste konsesjonen hvis de ikke overholder dem.

– Det er det språket de hører på, sa Kvadsheim til E24.

Regjeringen ba i høst Finanstilsynet om å utarbeide en slik forskrift, og denne er nå sendt på høring, med høringsfrist 6. desember 2018.

«Forskriften skal bidra til å redusere risikoen for at forbrukerne tar opp gjeld som senere kan påføre dem betydelige økonomiske belastninger», skriver Finanstilsynet i rapporten «Finansielt utsyn».

Les mer: Krever grep mot forbrukslånsbanker: – På tide at hanskene tas av

HØY VEKST: Slik har tolvmånedersveksten i forbrukslån vært mellom 2006 og 2018, ifølge Finanstilsynet. Den turkise linjen er den generelle kredittveksten hos landets husholdninger.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om