SAS anklages for ulovlig bruk av bemanningsbyrå i Spania

SAS-ledelsens strategi om å organisere selskapet i flere forskjellige enheter møter motbør. I Skandinavia freser pilotene over forslaget om et nytt selskap for regionalfly, mens selskapet anklages for lovbrudd i Spania.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

SAS og deres irske datterselskap har støtt på et stort problem: Det spanske arbeidstilsynet.

E24 har fått innsyn i et brev der tilsynet konkluderer med at SAS og datterselskapet SAIL har brutt spansk lov ved å ha plassert 60 av sine 100 kabinansatte i Malaga i bemanningsbyrået CAE Crewing Services Limited – et selskap som ikke er godkjent for dette.

«Veldig alvorlig»

I brevet beskriver tilsynet at man står overfor en «veldig alvorlig» sak der SAS anklages for å ha brutt artikkel 43 i loven vedtatt av den spanske Kongen i statsråd i oktober 2015.

Brevet som er datert 22. April 2019 er signert Estrella Cabezas Jiménez, arbeids- og trygdeinspektør i det spanske arbeidstilsynet i Malaga, og er sendt til den spanske fagforeningen USO.

Nå trekker den spanske fagforeningen USO inn SAS for arbeidskonfliktrådet for den spanske regionen Andalucía (SERCLA) for å få endret praksisen. De vil at de kabinansatte skal være ansatt i SAS-systemet på like vilkår som de andre.

Tilsynet peker på at spansk lovgivning ikke tillater at permanente bemanningsbehov dekkes gjennom bemanning- eller vikarbyråer som ikke er godkjent for dette – da må de ansatte ha et ansettelsesforhold i flyselskapet, forklares det i brevet.

Da de omtalte kabinansatte begynte å jobbe på SAS-flyene i 2018 ble de ikke ansatt i SAS-konsernet, men i CAE, kommer det frem i dokumentasjonen.

Les også

SAS venter virus-tap på 193 millioner kroner

– Følger lover og regler

– Vi skal følge alle lover og regler som gjelder, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS når E24 spør om saken.

Konsernsjefen sier at han svarer på generelt grunnlag og at han ikke er orientert om detaljene i klagen.

Pressesjef John Eckhoff i SAS forteller til E24 at «Scandinavian Airlines Ireland Limited (SAIL) bruker et Full Service Outsource-konsept for sin virksomhet fra basen i Malaga».

Altså en organisering der man leier inn mannskapet fra en ekstern partner.

– Dette er en helhetsløsning som følger gjeldende lover og regler. Vi er klar over klagen til det spanske arbeidstilsynet, men siden det pågår en rettslig prosess ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, sier Eckhoff.

Les også

SAS-planer forsurer forholdet til pilotene: – Dette er siste sjanse

Tok «en Norwegian»

Det var like før jul 2017 ble det klart at SAS hadde fått lisens for sitt nye irske datterselskap – kjent som SAIL. Etableringen av selskapet markerte et taktskifte hos SAS.

Ved å opprette et datterselskap i Irland, med baser i London og Malaga, ville selskapet feste grepet om fritidsmarkedet, og sikre at de kunne konkurrere på likere vilkår med andre europeiske selskap.

Gjennom etableringen av SAIL kopierte SAS selskaper som Norwegian og andre som har operasjoner spredt over ulike europeiske land.

SAS pekte på at særlig på rutene mellom London og Skandinavia, samt Spania og Skandinavia, bar preg av tøff konkurranse. På disse rutene møter SAS i hovedsak konkurrenter som flyr inn til Skandinavia, med ansatte på britiske og spanske lønns- og arbeidsvilkår, mens SAS tradisjonelt har fløyet ut fra Skandinavia.

Etter en trøblete oppstart i 2018 har imidlertid SAS Irland fått orden på virksomheten sin, og de fleste SAS-kunder som har fløyet mye med selskapet har nok opplevd å fly med SAIL – noe man raskest merker ved at flyet ofte er bemannet av briter eller spanjoler.

Les også

Flygiganter med resultatvarsel etter coronavirus

– Ulovlig overførsel

Både i brevet fra arbeidstilsynet og i klagen fra fagforeningen argumenteres det med hvorfor praksisen er i strid med spansk regelverk.

Det pekes det på at de kabinansatte i CAE brukes permanent av SAS, at deres arbeidsforhold og arbeidsdag styres av SAS, at de går med SAS-uniformer og at ferieavviklingen også styres av SAS.

Arbeidstilsynet påpeker at de har vært på inspeksjon i virksomheten til CAE og SAS, og konkluderer med at:

«Tjenesten som tilbys av CAE-selskapet er en essensiell og utvetydig del av aktiviteten til SAS og dets datterselskap under irsk flagg. SAS Irland, som et flyselskap hvis formål er å drive kommersielle flyginger for transport av passasjerer, må ha kabin og flybesetning».

Ifølge tilsynet innfrir ikke CAE eller SAS unntakene som åpner for vikarbruk eller midlertidig innleie av personell.

– Derfor er det påvist at personalet har blitt utsatt for en ulovlig overførsel av CAE, skriver fagforeningen USO i en uttalelse.

Fagforeningen krever at de ansatte registreres som ansatte i SAS i Malaga og at de behandles på lik linje som andre ansatte i SAS-konsernet – og at de skal anses som å ha vært ansatt i SAS helt siden de begynte arbeidet i 2018.

USO skriver at de har igangsatt denne prosessen «før en rettslig prosess» med mål om å løse situasjonen for de kabinansatte.

SAS er langt ifra det første flyselskapet som har fått søkelyset på seg i Spania.

Fagforeningen USO klagde i 2014 Norwegian inn til spanske myndigheter fordi Norwegian brukte Adecco til bemanning på baser i Spania.

I 2015 konkluderte det spanske arbeidstilsynet med at Norwegian hadde brutt med lovlig praksis. Norwegian har i etterkant endret praksis og de ansatte er i dag ansatt gjennom Norwegian Air Resources Spain – et datterselskap av Norwegian. 

I desember i fjor klagde USO inn Ryanair på nytt for det de mener er et brudd på avtalen de har med Ryanair, ved at Ryanair brukte kabinansatte som er ansatt i Irland på basene i Spania.

Les på E24+

Børskommentar: Er det viruskrise for Norwegian, eller er det bare aksjen som er syk?

Provoserte piloter på hjemmebane

Opprettelsen av SAS Irland provoserte mange piloter og kabinansatte i Skandinavia, som frykter for arbeidsplassene sine på sikt og for at SAS skal undergrave deres arbeidsvilkår.

Dette har hele tiden blitt avvist av SAS-ledelsen som mener grepene de tar nettopp gjøres for å sikre skandinaviske arbeidsplasser i fremtiden.

SAIL er imidlertid bare et av en serie grep som pilotene misliker i SAS. Det siste er planene om å bestille nye regionalfly i Skandinavia og å plassere disse i et eget selskap – ikke i «hoved-SAS», kjent som SK internt.

SAS Irland har i dag ni A320neo-fly og brukes på ulike ruter i SAS-nettverket. Slik skal det også fortsette inntil videre, men i et ferskt brev til de ansatte varslet SAS-sjef Rickard Gustafson at SAIL skal fly fem nye ruter, uten at det regnes som innleie (wet lease).

Det er snakk om rutene mellom Malaga, Oslo og Stockholm, samt København, Warszawa, London Stansted og Manchester.

– Vi er alltid med på å tilpasse oss en endret virkelighet, men vi er ikke med på å avvikle jobbene våre, sa Christian Laulund i pilotalliansen SAS Pilot Group til E24 onsdag om SAIL og regionalflyplanene.

På vegne av SAS-pilotene i Sverige, Norge og Danmark skal han utover våren i dialog med SAS om regionalflysatsingen. Senest i fjor vår var pilotene og SAS i en bitter konflikt som endte med en ukelang streik.

– Samtalene fremover blir veldig utfordrende. Vi har hatt dårlig kommunikasjon og samarbeid over tid, fortsetter han.

– Jeg må bare beklage det. Vi forsøker å være transparente og tydelige. I dette tilfellet mener jeg det er positivt at vi forsøker å skape så mange skandinaviske pilotjobber som mulig, sa SAS-sjef Rickard Gustafson til E24 onsdag på spørsmål om hva han vil svare på pilotenes kritikk.

Les også

Norwegian tror Max-regningen krymper i år

Publisert:
Gå til e24.no