SAS rammet av pilotstreik i mai: Fraktet 10 prosent færre passasjerer

Pilotstreiken i SAS preger også trafikktallene for mai. Et marginhopp var ikke nok til å oppveie for 10 prosent færre passasjerer og dermed falt billettinntektene.

STREIKERAMMET: Arkivbilde fra Oslo Lufthavn under pilotstreiken til SAS i månedsskiftet april/mai da de fleste av selskapets fly sto på bakken.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Ferske trafikktall fra SAS viser at selskapet fraktet 2,5 millioner passasjerer i mai, noe som er ned 10 prosent fra mai i fjor.

Rutetrafikken sto for 2,4 millioner, mens chartertrafikken sto for 98.000 passasjerer.

SAS ble hardt rammet av en pilotstreik som varte fra 26. april til og med torsdag 2. mai. Det tok imidlertid mer tid før SAS var helt tilbake i normal drift igjen, og før alle passasjerene var tilbake og fløy med selskapet.

Dette påvirker naturligvis tallene til selskapet i mai. Ifølge selskapet ble 1.200 flyginger kansellert og 100.000 passasjerer rammet.

Av fly som ikke var kansellert var flere i rute, ettersom punktligheten økte fra 83,1 til 86,3 prosent. Regulariteten viser derimot at mange avganger ble kansellert, ettersom den falt fra 98,3 til 94,0 prosent.

– Vi anser dette som en positiv rapport for SAS; inkludert en høyere enn ventet yield (passasjerinntjening, journ.anm.) og en lavere kapasitet, delvis oppveid av en svakere fyllingsgrad, skriver DNB Markets i en oppdatering.

Meglerhuset forventer av analytikernes konsensusforventning til brutto driftsresultat i 2019 (EBITDA) vil skrus opp med tre til fem prosent som følge av denne rapporten.

– Klarte å gjenoppta normal drift raskt

– Til tross for at SAS ble negativt påvirket av streiken i mai, klarte vi også å gjenoppta normal drift raskt. Vi ser nå frem til vår sommersesong, der vi har lagt til 25 nye ruter og fem nye destinasjoner, Firenze, Marseille, Szczecin, Cornwall and Oulu, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i børsmeldingen.

I kvartalsrapporten SAS slapp 28. mai anslo selskapet at streiken kostet dem 650 millioner svenske kroner (om lag 590 millioner norske kroner), og selskapet gjorde det samtidig klart at det som følge av streiken blir krevende å få til et overskudd i år.

Selskapets trafikkrapport viser at den samlede kapasiteten (målt i antall passasjerkilometer) falt 6,6 prosent i mai, mens trafikken (målt i antall setekilometer) falt 10,3 prosent. Antall passasjerer falt med 10,1 prosent.

Ettersom trafikken falt mer enn kapasiteten, var også flyene mindre fulle. Fyllingsgraden falt 3,0 prosentpoeng til 72,2 prosent.

Ser man på fordelingen mellom de forskjellige regionene, så falt kapasiteten mer enn trafikken på langdistanse (10,3 mot 9,6 prosent), slik at flyene som gikk var omtrent like fulle.

I Europa falt trafikken med hele 11,3 prosent, mens kapasiteten bare falt med 5,3 prosent, slik at flyene altså var betydelig mindre fulle. Noe av det samme ser vi på innenriksrutene der trafikken falt med 7,3 prosent, mens kapasiteten bare falt med 2,6 prosent.

Ser man på fordelingen mellom rute- og chartertrafikk ser man at kapasiteten, trafikken og antall passasjerer falt mer i chartertrafikken enn i rutetrafikken.

Norwegian slapp i forrige uke sine trafikktall for mai. De fløy mens SAS var rammet av streik, men sliter samtidig med at deres 18 737 Max-fly er satt på bakken.

Norwegian-tallene viste at Norwegian fraktet færre passasjerer og hadde litt lavere fyllingsgrad enn i mai året før, samtidig som selskapets marginer og billettinntekter økte.

Les også

Bare oljeprisen og svenskekronen kan redde SAS-overskuddet i år

Bedre marginer, lavere billettinntekter

Trafikktallene til SAS viser at selskapet klarte å løfte marginene sine betraktelig i mai.

Inntjening per passasjerkilometer (yield) økte med 7,04 prosent til 1,03 svenske kroner. Justert for svekkelsen i den svenske kronen var den underliggende oppgangen på 5,4 prosent.

Inntjeningen per tilgjengelige sete (PASK) økte 3,5 prosent til 0,73 kroner, eller 1,6 prosent justert for valutaendringer.

Marginoppgangen var likevel ikke høy nok til å unngå et fall i billettinntektene.

SAS' billettinntekter i mai endte på 3,24 milliarder svenske kroner, viser E24s beregning basert på yield (passasjerinntjening) og trafikktall. Det er ned fra 3,36 milliarder i mai i fjor.

Tallet inkluderer ikke ekstra inntekter fra ombordsalg, bonusprogram, cargo og lignende.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier at ingen av nøkkeltallene i SAS-rapporten er overraskende, og at alle er negative som følge av pilotstreiken.

– På den positive side viser SAS at de klarer å ta ut noe høyere enhetsinntekter, både Yield og PASK var opp, sier Elnæs, som også påpeker at denne oppgangen kan skyldes at SAS har lavere passasjervolum.

– SAS har kjørt kampanjer i mai, for reiser i sommer og senere. Dermed slår slike lavere priser lite inn i mai-tallene for SAS, sier Elnæs.

Les også

Nå er Kjos størst til Spania

Les også

Passasjerfall og bedre marginer i mai

Les også

Begynner på sin 11. jobb i SAS

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Scandinavian Airlines (SAS)
  2. Luftfart

Flere artikler

  1. Comeback etter pilotstreiken

  2. Pilotstreik ga april-smell for SAS

  3. SAS fraktet 1,9 millioner passasjerer i januar

  4. Annonsørinnhold

  5. Bedre marginer og fullere fly for Norwegian

  6. Passasjerfall, men lønnsomheten bedres for Norwegian