Ny nesestyver

Børsklagenemnden har forkastet også Seadrills anmodning om å utsette tilbudsplikten i Eastern Drilling.

BLØR: John Fredriksen
Publisert:

Børsklagenemnda møttes tirsdag og kom til at det var viktigere å ta hensyn til minoritetsaksjonærene i Eastern Drilling enn det var å gi John Fredriksens Seadrill mer tid.

- Det var en enstemmig avgjørelse. Lovens hovedregel er at vedtak skal iverksettes straks. Vi vurderte hensynet til børsen, Seadrill og minoritetsaksjonærene og kom frem til at det ikke var grunnlag for noe unntak, sier fungerende leder i Børsklagenemnda, lagdommer Vibecke Groth til E24.

Dermed må Seadrill fremme et nytt og bedre tilbud til minoritetsaksjonærene før de rekker å få kjørt saken inn i rettssalen.

Les også: Gir Fredriksen en siste sjanse

Swapene

Stridens kjerne er at Seadrill kjøpte Total Return Swapene (TRS) i Eastern Drilling, antagelig nettopp for å unngå å utløse tilbudplikt på hele selskapet. Finansinstrumentet gjør at eieren blir eksponert for svingningene i aksjen. TRS ene ble definert som tilsvarende aksjer av Børsen. Dermed hadde Seadrill brutt grensen på 40 prosent og måtte by på alle aksjene i Eastern Drilling.

Ingen retrett

Spørsmålet har vært om de i ettertid skulle få gjøre det godt igjen ved å selge seg ned, eller om de må kjøpe ut de øvrige aksjonærene til det som Fredriksens nærmeste medarbeider Tor Olav Trøim anser som overpris. I så fall kan overprisen summere seg til rundt en milliard kroner. Børsstyret ga dem tillatelse til en slik løsning, men minoritetsaksjonærene i Eastern Drilling klaget vedtaket i Børsstyret inn for Børsklagenemnda. Børsklagenemnden satte i første omgang bom for 12. desember i fjor og Seadrill har nå heller ikke fått medhold i å vente litt for å få prøvet vedtaket for retten.

Ikke klage mer

Børsklagenemndas vedtak er endelig. Skal Fredriksen og Trøim påkjære vedtaket må de ta saken inn for domstolene. Men før de rekker det må altså et nytt og høyere tilbud på bordet.

Opp, opp, opp

Styret i Eastern Drilling har tidligere sagt at riktig pris er rundt 132,70 kroner per aksje. Tor Olav Trøim har hele tiden hevdet at 132 kroner var altfor mye å betale for aksjen fordi Eastern drilling har fått sprøytet inn kapital til 90 kroner per aksje etter at Seadrill kjøpte Total Return Swapene (TRS) til rundt 132 kroner.

Han regnet seg dermed frem til at 114-115 kroner per aksje ville være en riktig prising finansanalytisk.

Til topps

Da Seadrill i januar i år fikk signaler om at et tilbud på 117,14 kroner per aksje ikke ville bli godkjent av Oslo Børs, uttalte Trøim at Seadrill er beredt til å ta saken helt til toppen av rettssystemet.

Flere nyheter på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om