Bankene ruster seg for økte tap på forbrukslån

Misligholdet av forbrukslån øker videre. Bank Norwegian har økt tapsavsetningen med over 60 prosent det siste året.

Bank Norwegian er suverent størst blant spesialistbankene innen forbrukslån. Norwegian-gründer Bjørn Kjos var selvsagt med da banken startet opp i 2007.
  • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert: Publisert:

De syv norske bankene som spesialiserer seg på forbrukslån økte tapsavsetningene med drøyt 63 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Dette er penger bankene setter til side for å håndtere gjeld som ikke tilbakebetales av kundene. Avsetningen var nesten 900 millioner kroner.

Koronaen skaper stor usikkerhet for disse bankene. Forbrukslån er gitt uten sikkerhet, og derfor rentenivået mange ganger høyere enn for boliglån.

Samtidig som tapsavsetningene øker, skrumper markedet for forbrukslån. Torsdag la Finanstilsynet frem sin rapport over bankenes resultater for første kvartal.

Den viser at volumet for forbrukslån i Norge har sunket med 9,5 prosent det siste året. Fallet er fra 115 milliarder kroner til 104 milliarder. Bare fra årsskiftet til utgangen av første kvartal i år var fallet 6,3 prosent.

Gjeldsregister kutter forbrukslån

– Bransjestandard for markedsføring, en ny forskrift med begrensninger og gjeldsregister forklarer mye av denne nedgangen, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i bankenes næringsorganisasjon Finans Norge.

Misligholdet av forbrukslån har økt kraftig de seneste årene, og første kvartal i år var ikke noe unntak. Det er et varsel om tapene som kommer.

For spesialistbankene var andelen misligholdte lån 18 prosent ved utgangen av første kvartal i år. Det er hele 7 prosentenheter høyere enn i samme kvartal i fjor. For alle banker var prosenten 12,5 i første kvartal i år, opp fra 8 prosent i samme kvartal i fjor.

Mislighold er definert ved at betalingsfristen for renter og avdrag er overskredet med minst 90 dager.

Les også

Gjeldsregisteret: Nordmenns gjeld faller under coronakrisen

Les på E24+

En bølge med arbeidsledige nordmenn kan være nådestøtet for små forbrukslånsbanker

Stortinget har sikret inntekten

Den som må ta dyre lån, har ofte en presset økonomi. Det er mindre å gå på hvis jobben ryker.

På den annen side: Stortinget endret reglene for permitterte og ledige, slik at de var sikret full lønn i flere uker etter at Norge ble stengt i midten av mars. Inntektssikringen har vært god.

Les også

Ødela familiens økonomi med forbrukslån: – Søkte flere lån samtidig, alle ble godkjent

I tillegg til økt forventet, reelt tap er den bokførte økningen av tap i norske kroner også drevet av svekket krone og overgang til nye regnskapsprinsipper. Over halvparten av spesialistbankenes utlån er i andre nordiske land, ifølge Finanstilsynet.

Spesialistbankene står for nær 30 prosent av forbrukslånene gitt av banker i Norge. Resten står DNB, Nordea og andre banker for.

Eldre i økonomisk trøbbel

Bluestep Bank ligger mellom forbrukslånsbankene og de ordinære, store bankene. Bluestep spesialiserer seg på å gi lån med pant i bolig til erstatning for mange dyre forbrukslån.

Daglig leder i Norge, Erik Walberg Olstad, sier at henvendelsene til dem har økt med en femtedel etter at gjeldsregistrene kom i drift i fjor.

– Registrene har vært et steg i riktig retning for å hindre at folk låner seg inn i økonomiske problemer, men de kom for sent, sier han.

Olstad sier en stor andel av dem som henvender seg er folk på 50 år og eldre.

– Det er en myte at det bare er unge mennesker som har høy belåning og mye gjeld. Vi ser en stadig økning av eldre uten bufferkonto og med høy gjeldsgrad. Det er flere i denne gruppen enn tidligere som er sårbare for endringer i livet som påvirker privatøkonomien, som ved for eksempel skilsmisse eller ledighet, sier han.

Norwegian topper

Bank Norwegian er suverent størst av de norsk spesialistbankene og står for nesten 70 prosent av utlånene fra slike banker.

I første kvartal i år satte banken av 230 millioner kroner til forventede tap på utlån som følge av koronaepidemien. Samlet tapsavsetning i kvartalet var 620 millioner kroner mot knapt 379 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Svekket krone påvirker tallene.

Bankenes tapsavsetninger i resultatregnskapet er basert på forventede tap. Foreløpig er det stille før stormen som kanskje kommer.

«Det er for tidlig å konkludere med de endelige effektene av Covid-19 for Bank Norwegian og en samlet banknæring. I første kvartal så vi få tegn til endret betalingsadferd hos kundene», skriver Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, i en e-post.

Les også

Stort utlånstap og resultatfall for Komplett Bank

Les også

Bank Norwegian med resultatfall knyttet til coronatap

Liten koronaeffekt hittil

Komplett Bank er den nest største.

– Vi har satt av 50 millioner kroner ekstra til forventede tap som følge av koronaepidemien, sier adm. direktør Jan Haglund i Komplett.

Dette bidrar til å øke bankens tapsavsetninger med over 80 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Avsetningen var 132 millioner kroner i første kvartal.

Men Haglund er usikker på koronaeffekten.

– Så langt har vi ikke sett noen negative effekter. Den underliggende kvaliteten i våre utlån er bedre nå enn for ett år siden fordi flere kunder betaler sine regninger til rett tid, sier han.

BRAbank er den tredje på listen over spesialistbankene, målt etter utlån.

I siste kvartal i fjor satte banken av 20 millioner kroner ekstra for å dekke forventede tap. Dette kom på toppen av et vanlig tapsnivå på 40–50 millioner kroner i kvartalet tilbake til siste kvartal i 2018.

– Dette gjorde vi på grunn av økt usikkerhet i det økonomiske bildet. Vi har latt denne ekstraordinære avsetningen bli stående i år i lys av koronaen, selv om misligholdsutviklingen så langt i år viser få tegn til koronaeffekter, sier adm. direktør Hans Ljøen.

Les også

Bank Norwegian med resultatfall knyttet til coronatap

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukslån
  2. Bank
  3. Bank Norwegian
  4. Gjeldsregister

Flere artikler

  1. Lånetapene faller i Bank Norwegian

  2. Christen Sveaas kjøper alle Stein Erik Hagens aksjer i Komplett Bank

  3. Styringsrenten er null. Svenske banker i Norge betaler likevel over 2 pst. for innskudd.

  4. Bank Norwegian med resultatfall knyttet til coronatap

  5. Høyt og økende mislighold av forbrukslån