Her er DNB sine mål for 2016 og 2017

DNB beholder sitt mål om 12 prosent avkastning på egenkapitalen i 2016 og 2017, til tross for strengere kapitalkrav. Målet er mer ambisiøst enn hva som var ventet på forhånd.

Publisert:

LONDON (E24): – Vi har hatt mye motvind de siste 12 månedene.

DNB-sjef Rune Bjerke snakker til forsamlingen av norske og utenlandske analytikere på Claridge's Hotel i London, i anledning bankens årlige kapitalmarkedsdag i den europiske finanshovedstaden.

Bjerke fremhever lavere oljepris og et lavere rentenivå når forklarer motvinden bankkonsernet har opplevd siden forrige kapitalmarkedsdag, men at bedriften likevel går godt.

– På tross av motvinden har vi levert de beste 12 månedene noensinne i DNBs historie, sier Bjerke.

De finansielle hovedmålene for DNB for årene 2016 - 2018 er:

  • Egenkapitalavkastning: Over 12 prosent.
  • Ren kjernekapitaldekning: Minimum 15 prosent som kapitalnivå 31. desember 2016.
  • Utbytteambisjon: omtrent 30 prosent i 2015, 30-50 prosent i 2016 og mer enn 50 prosent i 2017.
  • Kostnadsgrad: Under 40 prosent mot 2018.

Ambisiøst av Bjerke

På forhånd var det ikke ventet at DNB skulle sette seg et mål om 12 prosent avkastning på egenkapitalen de neste årene.

«Det nåværende målet om 12 prosents avkastning på egenkapitalen virker langt unna med tøffere kapitalkrav, dagens rentenivå og utsiktene til større tap på lån i 2016 og 1017», står det i en analyse utarbeidet av Pareto den 17.november.

Konsensus lå på 11 prosent.

TØFFERE PRIORITERINGER: – Vi må prioritere den kapitalen vi har til rådighet mye tøffere. Vi må bruke den på engasjementer og kunder hvor vi kan oppnå høyere avkastning og bedre lønnsomhet, forteller finansdirektør i DNB, Bjørn Erik Næss til E24.

Den norske storbanken opplyser i presentasjonsmaterialet at ambisjonen om en egenkapitalsavkastning på 12 prosent vil være tøffere å nå, og at DNB er forpliktet til nye initiativer for å klare målet.

Ved utgangen av tredje kvartal har DNB en avkastning på egenkapitalen på 14,3 prosent, og ligger dermed godt i rute for å klare målet for 2015.

– Hva er det som ligger til grunn for det ambisiøse målet?

– Vi setter ikke mål ut ifra markedet forventer. Vi setter mål ut ifra hva som er oppnåelig med utgangspunkt i vår egen vurdering, sier Bjørn Erik Næss, finansdirektør i DNB til E24 like før han skal på scenen.

– 12 prosent er det samme målet vi har holdt fast ved de siste par årene, og det skal vi fortsette å holde fast ved.

Kapitalkrav utfordrer

Kanskje den viktige ambisjonen er å levere på de nye kravene til kapitaldekning, sier Næss når han går på podiet for å snakke i detalj om hvordan DNB skal nå målet.

Nye krav fra Finanstilsynet om økt kapitaldekning under de såkalte Pilar 2-reglene, gjør at DNB ved utgangen av 2016 vil få et samlet krav om 15 prosent ren kjernekapital av det risikovektede beregningsgrunnlaget.

15 prosent kapitalnivå ved utgangen av 2016 er også DNBs uttalte mål i London i dag. Før har banken lagt seg noe over kapitalkravene til myndighetene det gjør den også nå, med en målsetting om 15,5 prosent kapitalnivå ved utgangen av 2017.

I fjor var DNBs mål et kapitalnivå på 14 prosent ved inngangen til 2016. I løpet av tredje kvartal har banken klart å øke kapitalnivået fra 12,6 til 13,1 prosent.

Les også

SSB om oljeinvesteringene: – Kraftig fall i leteanslagene for 2016

– Endrer ikke risikoeksponeringen

Til tross for tøffere kapitaldekningskrav fra myndighetene, lavere rentenivå og en oljepris som har stupt holder DNB fast ved målet om å tjene 12 prosent på egenkapitalen.

– Første gang målet om 12 prosent avkastning på egenkapitalen ble satt var i 2012. Det er mye som har endret seg siden det?

– Ja. Det å nå 12 prosent nå er mer krevende enn det var for to år siden, sier Næss til E24.

– Det skyldes at vi har mer kapital som skal forrentes, og at det lave rentenivået gjør det mer krevende.

– Hva skal dere gjøre nå, som dere ikke så for dere for to år siden?

– Vi må prioritere den kapitalen vi har til rådighet mye tøffere. Vi må bruke den på engasjementer og kunder hvor vi kan oppnå høyere avkastning og bedre lønnsomhet, forteller Næss.

– Det andre er at vi må fortsette å drive kostnadene nedover.

– Øker risikoen i DNBs virksomhet som følge av at dere holder fast ved målet om en avkastning på 12 prosent på egenkapitalen?

– Nei.

– Vi har ikke til hensikt til å endre på risikoeksponeringen vår. Den ligger fast, mener Næss.

Les også

Uendret arbeidsledighet: Høyere ledighet i Norge enn i Tyskland

Slagplanen

I «kampdokumentet» som skal presenteres lister DNB opp fire drivere for å klare å nå de finansielle målene.

  1. Effektiv bruk og dynamisk allokering av kapital. Det vil si at DNB skal forsikre seg om at kapitalen banken har skal brukes der den gir best avkastning.
  2. Forstandig vekst i inntekter. Det betyr at banken vil tjene enda mer penger på utlån, kommisjoner og gebyrer.
  3. Kostnadseffektivitet i verdensklasse. Her knaller DNB skikkelig til og opplyser om at de skal ta kostnadseffektiviteten i tradisjonell bankvirksomhet til «the next level».
  4. God kreditthåndtering. Dette betyr at DNB skal minimere tapene på sine utlån.

Hva som skal gjøres innen hver av de fire driverne for at DNB skal klare å nå sine mål presenteres av bankens ledelse i dag. E24 er på plass og vil komme med oppdateringer utover dagen.

Les også

DNB og SAS inngår bonussamarbeid

Les også

Fra milliardoverskudd til minus på tre måneder

Les også

Styrer unna «oljebremsen»: – Det er fortsatt vekst i norsk økonomi

Publisert:

Her kan du lese mer om