Derfor skyr kvinner Børsen

Under halvparten av aksjonærene på Oslo Børs er kvinner. - Det er et spørsmål om trygghet, mener kvinnelige økonomistudenter.

VIL KUNNE MER: BI-studentene og venninnene Kristine Daae (fra. venstre), Maria Aamodt, Nooria Akbar og Cathrine Eldrup Rise føler de burde kunne mer om markedene om de skulle investert i aksjer.
Publisert:

Det er pause mellom forelesningene ved Handelshøyskolen BI, og travle studenter haster mellom klasserommene.

Ved et bord ved hovedinngangen sitter venninnene Kristine, Maria, Nooria og Cathrine. De er alle godt på vei til å bli siviløkonomer, men ingen av dem kan foreløpig forestille seg å satse sparepengene på Børsen.

Ved utgangen av fjoråret var under en tredjedel av aksjonærene på Oslo Børs kvinner.

Av de totalt 349.733 aksjonærer var kun 109.720 kvinner, ifølge tall fra AksjeNorge.

Vil du se om du kan slå guttene på børsen?Prøv Aksje-NM her!

– Jeg tror kvinner i større grad enn menn søker trygghet når de skal spare, eller plassere pengene sine i noe, sier Kristine Daae (21).

Hun og venninnene tror dette kan være en av årsakene til at norske kvinner skyr aksjer og Oslo Børs.

– Menn har kanskje litt lettere for å gamble, enn det kvinner har. I tillegg er menn gjerne mer interessert i Børsen og aksjer. Jeg måtte ha lært meg mer før jeg ville kjøpt aksjer, sier Nooria Akbar (21).

Dårligere selvtillit

Norge ikke er alene om å ha færre kvinnelige aksjonærer enn menn. En studie fra National Bureau of Economic Research, basert på data fra USA, Tyskland og Nederland, viser at kvinner ikke bare i større grad i stor grad holder seg unna Børsen, de har også mindre finansforståelse enn menn.

– Studiene viser også at kvinner gjerne selv vurderer sin forståelse av finans som dårligere enn menns, det vil si at de har dårligere selvtillit enn menn på dette området, sier førsteamanuensis i finans Charlotte Østergaard ved BI.

Hun legger til at det på bakgrunn av studien også virker som dette gjelder for yngre kvinner, selv om de er høyere utdannet enn generasjonen før.

– Funnene stemmer overens med det generelle oppfatningen at kvinner er mindre interesserte i tekniske og kvantitative fag. På BI har vi færre kvinner enn menn på finansfagene, sier Østergaard.

– Når det er sagt er det min oppfatning at jentene ikke gjør det dårligere i disse fagene enn sine mannlige klassekamerater.

Tradisjon

I kantinen på BI sitter økonomi og administrasjonsstudentene Iness Saajeva (21) og Elita Khasbulatova (22) med hver sin kaffekopp. De tror årsaken til at så få kvinner blir investorer kan henge sammen med tradisjon.

– Tidligere har det vært slik at det er mannen som tar ansvaret for investeringene og har hatt kunnskapen som er nødvendig for å handle aksjer. Dette henger kanskje litt igjen, sier Saajeva.

Hun legger også til at tid kan være en faktor, altså at kvinner gjerne prioriterer familie og barn fremfor å spekulere på aksjer.

– Jeg tror dette er i ferd med å endre seg. Det blir stadig flere jenter på disse utdanningene, så jeg tror det vil endre seg med årene, sier Saajeva.

TRADISJONEN TRO: BI-studentene Iness Saajeva (t.v) og Elita Khasbulatova tror kvinners fravær fra Børsen kan ha noe med tradisjon å gjøre.

Enig

Daglig leder Per Tollefsen i AksjeNorge er enig med de to BI-studentene, og tror tradisjon har mye å si for hvorfor kvinner fortsatt holder seg unna aksjer og børs.

– Dette har nok noen mer fundamentale årsaker, og ikke bare hvem som har mest penger. Historisk, og til dels fortsatt, er næringslivet, og børsnoterte selskaper menns arbeidsområde mer enn kvinners, sier han.

Han legger likevel til at stadig fler kvinner nå har penger i aksjefond, og at dette kanskje er et tegn på at forskjellene er i ferd med å jevne seg ut.

HANDLER OM PENGER: Daglig leder John Peter Tollefsen i Aksje Norge.

– Menn har også dominert bank og finans og miljøene knyttet opp til aksjer og aksjemarkedet, og dermed har det også vært naturlig at dette er blitt et mannsdominert område.

– I tillegg, og like viktig, er det at menn historisk har stått for den vesentlige delen av familieinntekten og sånn sett kunne bestemme hvordan sparing og investering eventuelt skulle skje, sier Tollefsen.

Dumt med tanke på pensjon

Førsteamanuensis Charlotte Østergaard mener at kvinners motstand mot aksjeinvesteringer kan virke hemmende på blant annet pensjonssparingen.

– Dette kan bli problematisk, fordi flere og flere land går over til pensjonsmodeller hvor folk selv tar ansvar for pensjonssparingen, sier Østergaard.

Hun mener at ved å unnlate å søke kunnskap om personlig økonomi og økonomisk planlegging har kvinner dårligere forutsetninger for å gjøre riktige valg om pensjonssparingen.

– De risikerer å stå i en dårligere situasjon finansielt når de kommer i pensjonsalderen, sier Østergaard.

Les også

Elixia-gründer Bjørn Maaseide til Aksje-NMs deltagere: - Du må ha mye flaks om du skal slå ekspertene

Færre totalt

Antallet aksjonærer på Oslo Børs har siden 2013 sunket både blant menn og kvinner. Men mot slutten av 2014 økte antallet med om lag 2000 til 349.733 fra andre til tredje kvartal, ifølge tall fra AksjeNorge.

– Generelt er antallet private investorer uavhengig av kjønn sunket på Oslo Børs. Det har også alltid vært slik at det er flest menn blant investorene, sier Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Dette er fortsatt 10.467 færre enn det var ved utgangen av 2012.

Selv om antallet aksjonærer har falt er aksjemassen høyere nå enn den var for tre år siden.

Til sammen forvalter aksjonærene på Oslo Børs investeringer til en verdi av 69,83 milliarder aksjer, hvorav 54 milliarder av disse eies av menn.

– Årsaken kan rett og slett henge sammen med at menn på investeringsfronten er mer selvsikre og tar større sjanser, slik at aksjehandel kanskje ligger nærmere menn enn kvinner. Mye handler om tradisjonelle kjønnsroller der sparing har vært mannegreie, sier Aase.

Tilbake på BI reiser venninnene Kristine, Maria, Nooria og Cathrine seg fra bordet de har hatt i pausen og går mot et av skolenes klasserom.

– Kunne du tenke deg å utfordre gutta i Aksje-NM?

– Ja, kanskje det. Men jeg tror jeg måtte lest meg litt mer opp før jeg tok en sjansen på å delta på en konkurranse som det, sier Nooria Akbar før hun forsvinner inn i økonomiforelesningen.

Vil du se om du kan slå guttene på børsen?Prøv Aksje-NM her!

Les også

- Oljesjeiken fra Krokstadelva går for Aksje-NM seier i år

Les også

I denne fjellkommunen bor Norges rikeste aksjonærer

Les også

- Oljeaksjer kan bli den store overraskelsen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om