Dof Subsea: Mangler én milliard dersom ikke markedet tar seg opp

Offshore-konsernet Dofs viktigste datterselskap er i pengeknipe. Nå vil de skyte inn mer egenkapital og ber kreditorene om lettelser.

TRENGER PENGER: Dof ASAs datterselskap Dof Subsea har et prekært behov for mer likviditet og lettelser på lånebyrden. Her er styreleder Helge Møgster i samtale med statsminister Erna Solberg.
Publisert: Publisert:

Bakgrunnen for problemene er et gjenstridig marked som har utviklet seg svakere enn det styre og ledelse hadde sett for seg.

I Dof Subsea, som per i dag er eid 51 prosent av børsnoterte Dof ASA, innkalles nå selskapets obligasjonseiere til møte. I sakspapirene gjøres det tydelig at selskapet vil kunne gå tomme for penger.

«Markedsforholdene er fortsatt svake, og etter selskapets syn er en bedring ett til to år unna. Inntjeningen for 2017 og 2018 er ventet å være moderat, men svakere enn planlagt for i begynnelsen av året», skriver selskapet i meldingen.

Høy gjeld, kombinert med utsettelser av selskapets Brasil-byggede rørleggingsfartøy, vil på kort sikt gi Dof Subsea negativ kontantstrøm etter amortisering og driftsinvesteringer.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med blant andre konsernsjef Mons Aase i Dof ASA og Dof Subsea, foreløpig uten resultat.

Les også

Supplyrederi skriver ned 928 millioner

Varsler lånebrudd

Det estimeres en reduksjon på 10 til 15 prosent i Dof Subseas brutto driftsresultat (ebitda) for perioden 2017 til 2019, hvilket gir likviditetsproblemer og et udekket kapitalbehov.

Finansieringsgapet anslås til én milliard kroner, gitt at ikke markedet bedrer seg før i 2020.

«Uten bidrag til ny egenkapital venter selskapet å være i brudd med sin lånebetingelse om minimumslikviditet i de eksisterende bankfasilitetene i første kvartal 2018, og det vil være utilstrekkelig tilgjengelig likviditet til å betale tilbake obligasjonslånet som forfaller i mai 2018», skriver selskapet videre.

Forventet fri kontantstrøm anslås til minus 400 millioner kroner per år fremover. Levering av to rørleggingsfartøy som eies sammen med Technip FMC vil avhjelpe dette med 150 millioner kroner per år fra henholdsvis andre kvartal 2018 og første kvartal 2019.

Les også

Slik vil Dof kvitte seg med tre milliarder i gjeld

Vil gi krisehjelp

Majoritetseieren Dof ASA ønsker nå å gjøre en emisjon for å kunne skyte inn 500 millioner friske kroner i selskapet. Kapitalinnskuddet er imidlertid betinget lettelser i strukturen til en bankfasilitet gitt DOF Rederi AS og en utvidelse av løpetiden på et av DOF ASAs obligasjonslån.

I tillegg forutsettes det at obligasjonseierne til Dof Subsea gir tommelen opp under det nevnte obligasjonseiermøtet. De blir bedt om å forlenge løpetiden og redusere rentebelastningen.

Forslaget er avhengig av blant annet kvalifisert flertall blant obligasjonseierne, samt at det nye kapitalinnskuddet gjennomføres som planlagt.

Dof-konsernet gjennomførte i fjor sommer en finansiell restrukturering som inkluderte omgjøring av gjeld til egenkapital, midlertidig reduksjon i avdrag, samt forlengelse av løpetider på lån og innhenting av ny egenkapital.

I alt førte refinansieringen til en reduksjon i Dof-konsernets netto rentebærende gjeld med tre milliarder kroner.

Les også

Statoil: – Veldig stor interesse

Les også

Inngår avtaler på 3 milliarder innen supply: Statoil drysser ut kontrakter

Les også

Farstad og Siem terminerer redningsavtale

Publisert: