Frontline går for skrubbere: – Det økonomiske argumentet er veldig attraktivt

Minst 14 skip i John Fredriksens flåte vil få installert renseteknologi. Det kan bety store innsparinger når nye regler trer i kraft.

OPPGRADERES: Tankrederiet Frontline kjøper seg inn i selskap som produserer skrubbere, og har samtidig lagt inne større ordre for sine skip.

OPPGRADERES: Tankrederiet Frontline kjøper seg inn i selskap som produserer skrubbere, og har samtidig lagt inne større ordre for sine skip.

Foto: Frontline
Publisert:,

Skipseiere verden over står i disse dager overfor det samme dilemmaet:

Enten må de forberede seg på dyrere drivstoff fra 2020, når nye reguleringer av svovelinnholdet i bunkersolje trer i kraft. Eller investere i såkalte «skrubbere», innretninger som renser skipenes utslipp for svovel når de går på vanlig drivstoff.

Torsdag kom meldingen om at Frontline har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 20 prosent av Feen Marine Scrubbers, et selskap som har spesialisert seg på denne typen rensesystem.

Avtalen innebærer også at Frontline og andre enheter tilknyttet storaksjonær John Fredriksens Hemen Holding, har inngått avtale om kjøp av skrubbere for 14 skip, med opsjon på ytterligere 22.

– Det økonomiske argumentet for å installere skrubbere er veldig attraktivt, spesielt for større fartøy. Skrubbere som installeres på eksisterende skip gir de samme fordelene som de som leveres fra verftene på nybygg, og vår løsning har en mye lavere kostnad, sier Frontline-sjef Robert Hvite Macleod i en kommentar.

Han viser også til at Frontline med avtalen har sikret seg tilgang til et stort antall skrubbere, hvilket selskapet tror vil bli en utfordring for mange skipseiere idet fristen nærmer seg.

Potensiell spareeffekt

Lønnsomheten i å installere skrubbere på den eksisterende flåten er knyttet til prisdifferansen på vanlig bunkersolje og drivstoff med lavere svovelinnhold – den såkalte spreaden.

Annonsørinnhold

I dag settes bunkersoljen opp mot marin gassolje (MGO). Spreaden varierer fra dag til dag, men bunkers er i dag snaut 200 dollar dyrere per tonn, og folk tror at den kan øke videre.

Det avhenger også av kostnaden knyttet til kjøp og installering av skrubberen. Et referansepunkt her er prisen Hunter Group oppga i mai, da storaksjonær Arne Fredly varslet at han ville gjøre om selskapet til et tankrederi.

Denne var 2,7 millioner dollar per nybygg. Det er antagelig dyrere å installere på eksisterende skip.

– Det snakkes om ett til to års tilbakebetalingstid, avhengig av spreaden, sier analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities til E24.

– Folk tror at en ganske liten andel av flåten vil installere skrubbere, det er snakk om kanskje fem prosent. De andre vil måtte betale dyrere for drivstoff. Raten kan settes ut fra drivstoffkostnaden til majoriteten av flåten, mens du med en skrubber vil kunne få samme rate – men lavere kostnader.

Den potensielle innsparingen kan bli stor. Mørkedal eksemplifiserer ved et nytt tankskip som bruker 45 tonn drivstoff per dag. Med en spread på 200 dollar vil den daglige innsparingen være på 9.000 dollar per dag.

– Bra for hele markedet

Rederiene som ikke har installert skrubbere på sine skip, vil vurdere å sette ned marsjfarten på skipene for å redusere forbruket.

Dette kan være støttende for ratene.

Les på E24+ (for abonnenter)

En bølge av nye miljøvernlover skremmer skipsredere

– Hvis hele flåten senker farten med en halv knop i gjennomsnitt fra 2020, kan det føre til at to prosent av tankflåten blir absorbert i mer tid på sjøen, og dermed effektivt redusere tilbudet av skip som konkurrerer om laster til enhver tid, sier Mørkedal.

– De nye reglene er dermed bra for hele markedet, men de med skrubbere vil kunne få en enda bedre inntjening.

Der er flere usikkerhetsmomenter knyttet til hva som vil skje når de nye reglene fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen trer i kraft.

Blant annet stilles det spørsmål ved tilgjengeligheten på tradisjonell, tung bunkersolje, når etterspørselen og prisen på denne ventelig vil falle.

Det er også snakk om at det skal innføres et rimeligere produkt enn MGO. Diesel eller marin gassolje har svovelinnhold på 0,1 prosent, mens regelverket angir en øvre grense på 0,5 prosent.

Svovelinnholdet i tradisjonell bunkers, såkalt «heavy fuel oil», er opptil 3,5 prosent.

Les også

Slik blir oljeguruens nye hedgefond-hverdag

Les også

– Denne virksomheten strider mot norsk lov

Les også

Nye klimakrav til skipsfarten

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold