Avtalene som veltet RenoNorden

Avfallsselskapet RenoNorden har siden før sommeren forsøkt å forhandle bort 11 tapskontrakter for å unngå konkurs. To avtaler klarte de ikke kvitte seg med, og dermed falt planen i fisk.

STORKONKURS: RenoNorden var Norges største søppelselskap før det mandag gikk konkurs. 133 kommuner over store deler av landet rammes.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
 • Caroline Grundekjøn
 • Sophie Lorch-Falch
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Mandag kveld kom beskjeden fra det kriserammede selskapet om at forsøket hadde vært forgjeves og at konkursen var et faktum.

De 11 såkalte tapskontraktene som ble inngått i 2015 og 2016, beregnes å ha påført RenoNorden et tap på mer enn 300 millioner kroner.

– Det har de siste månedene pågått forhandlinger med kundene på tapskontraktene om å terminere disse. To av kundene var det ikke mulig å oppnå enighet med og dermed var grunnlaget for en samlet løsning ikke til stede, skrev selskapet selv i en pressemelding.

– På denne bakgrunn har bankene (DNB og Danske Bank) varslet stopp i finansieringen av RenoNorden ASA og RenoNorden AS. Styrene i RenoNorden ASA og RenoNorden AS hadde da ikke noe annet valg enn å begjære oppbud.

E24 har fått bekreftet at kundene RenoNorden ikke ble enige med, var Helgeland IKS og Fosen Renovasjon.

Det har ikke lykkes E24 å få kontakt med konsernsjef Harald Rafdal eller andre i RenoNorden i forbindelse med denne saken. E24 har heller ikke lykkes å komme i kontakt med bobestyrer Tom Hugo Ottesen.

Bankgaranti

Daglig leder Geir Nerdal i Helgeland Avfallsforedling (HAF) bekrefter at de har vært i forhandlinger med RenoNorden om å terminere kontrakten. Forhandlingene har pågått siden forsommeren.

Det interkommunale avfallsselskapet kunne imidlertid ikke godta kravene.

– Det eneste sikre vi har i kontrakten er en bankgaranti hos Danske Bank. Alle forhandlingsutspill gikk på at vi måtte frasi oss den mot mer usikre dekninger. Det kunne vi ikke gå med på, sier Nerdal til E24.

Les også

Søppelselskapets nedtur: Dette gikk galt for RenoNorden

– Hva innebærer den garantien?

– I anbudsbeskrivelsen har vi 10 prosent av årlig kontraktssum som skal utbetales til oss den dagen RenoNorden ikke gjør jobben sin. Hadde vi terminert den frivillig, ville denne falt bort. For oss var det en avgjørende sak, sier han.

– Hvordan er situasjonen nå annerledes enn hvis dere hadde gått med på en avtale om å terminere kontrakten?

– Det betyr at vi nå har en garanti på 3 millioner kroner som vi får utbetalt.

HAF er et interkommunalt samarbeid mellom de seks nordlandskommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna.

FORTSETTER SOM FØR: Søppeltømmere fra renovasjonsselskapet RenoNorden hentet avfall i Bærum tirsdag, dagen etter at selskapet gikk konkurs.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Kontrakten med RenoNorden ble inngått i januar i fjor med varighet fra 1. juli samme år til 1. juli 2022.

I anbudsrunden fikk HAF inn to anbud, ett på 100 millioner kroner fra RenoNorden, og et annet på 170 millioner kroner.

– Kunne dere gjort noe annerledes her?

– RenoNorden hadde AA-rating og tilsynelatende bunnsolid økonomi. De hadde mange referanser til andre kommuner og selskaper, og var billigere enn våre egne kalkyler på egendrift. Vi hadde fått problemer dersom vi hadde avvist en så solid tilbyder, sier Nerdal.

Han sier det gikk noen måneder før de skjønte at økonomien til avfallsselskapet ikke var så god som de trodde.

Konkurranseprinsipper

RenoNorden klarte heller ikke å bli enige med Fosen Renovasjon, et interkommunalt selskap som eies av kommunene Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag.

– Vi var ikke interessert i å inngå en avtale, bekrefter daglig leder Ola Sørås overfor E24.

Les også

Har ni dager på å unngå søppelkaos

– Det var et valg vi tok i forhold til konkurranseprinsippene. Vi hadde hatt en anbudsprosess, så vi mente det var feil overfor de andre i anbudsrunden å gå inn og redde selskapet, sier han.

– Hvordan da?

– Vi hadde en anbudskonkurranse som RenoNorden vant. Hvis de da kan komme tilbake etter litt og avslutte sine tapskontrakter, blir det en merkelig form for konkurranse, mener Sørås, som sier ytterligere tre selskaper var med i anbudsrunden.

RenoNorden var heller ikke anbyderen som gikk lavest i pris, men vant kontrakten på bakgrunn av andre kriterier. Anbudet var vektet 70 prosent på pris, 15 prosent på kvalitet og 15 prosent på miljø.

Kontrakten ble inngått i slutten av 2014, med varighet fra 1. april 2015 til 31. mars 2020. Det var dermed blant de aller første tapskontraktene som RenoNorden inngikk.

– Vi visste ikke noe annet enn at dette var den største leverandøren i Norge og hadde veldig solid økonomi, sier Sørås.

– Vi sjekket selskapet på vanlig måte, men det var ikke noen piler som pekte nedover på det tidspunktet. Dessuten var det ikke så voldsomt stor forskjell i pris på anbudene. Når én tilbyder til og med hadde lavere i pris, så er det vanskelig å se at vi kunne gjort noe annerledes, mener han.

Kom til enighet

E24 har også vært i kontakt med andre kommuner og interkommunale selskaper som har forhandlet med RenoNorden de siste månedene.

Johan Rune Remmen, daglig leder i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), sier de kom til enighet med RenoNorden forrige torsdag.

Les også

Disse kommunene rammes av søppelkonkursen

– Vi har hatt dialog lenge, og prøvd å komme frem til en minnelig løsning. Vi var enige om en løsning i forrige uke, men det var ikke godt nok for RenoNordens kreditorer. Vi godtok en løsning fordi vi hadde håp om en smidigere overgang, sier Remmen.

RfD var den største kunden til RenoNorden med dekning av over 200.000 husstander i ni kommuner.

E24 har også vært i kontakt med Bærum kommune, Sirkula IKS i Hedmark, Haugland interkommunale miljøverk (HIM) i Rogaland, Setesdal miljø og gjenvinning og Solør renovasjon, som alle har vært i forhandlinger med RenoNorden de siste månedene.

Tidligere i sommer lykkes RenoNorden å terminere kontraktene med Kragerø kommune og Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap.

– Jobbet for langsiktige løsninger

Allerede i fjor sommer ble RenoNorden selv klar over at kontraktene de hadde inngått de siste årene, ikke var bærekraftige.

Det var en rekke usedvanlig overbevisende anbudsseiere som fikk selskapet selv til å gå kontraktene etter i sømmene.

– Den seneste tiden så vi at det var en urovekkende differanse til nummer to i anbudene vi vant i første kvartal og delvis inn i andre kvartal, uttalte konsernsjef Harald Rafdal under en resultatfremleggelse i fjor sommer.

I mandagens pressemelding skriver selskapet at konkursen kan få store konsekvenser i Norge.

– RenoNorden AS har 30 kontrakter i Norge, som omfatter om lag 1,2 millioner mennesker. Selskapet har om lag 500 ansatte som blir berørt av konkursen. RenoNorden beklager sterkt de problemene som ansatte, kunder, husholdninger og andre berørte påføres som følge av konkursen, heter det der.

Forut for konkursen varslet kreditorene DNB og Danske Bank om at de ikke ville stille ytterligere midler tilgjengelig, og at RenoNorden AS og RenoNorden ASA dermed blir slått konkurs.

Danske Bank, som ifølge Helgeland Avfallsforedling sto for deres bankgaranti, ønsker ikke si noe om hvorfor denne var avgjørende å få bort fra kontrakten.

– Vi vil ikke gå i detalj om hvordan vi har gjennomført disse forhandlingene. Vi har sammen med de andre kreditorene, altså DNB, jobbet tett med selskapet for å finne langsiktige løsninger. Det har vi åpenbart ikke klart, for den norske virksomhetens del, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank til E24.

– Vi gjør det vi kan for at dette skal få så få ringvirkninger som mulig. Hovedfokus for oss nå er å finne løsninger sammen med bostyret for å løse utfordringene med henting av avfall.

Det har de åtte dager på å få til.

Les også

Disse rydder opp etter konkursen

Les også

Søppelselskapets nedtur: Dette gikk galt for RenoNorden

Les også

Sjekk listen: Disse rammes av søppelkonkursen

Her kan du lese mer om

 1. RenoNorden
 2. Konkurs
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. RenoNorden-konkursen: Flere kommuner kan øke søppelregningen

 2. RenoNorden er konkurs

 3. Disse rydder opp etter konkursen

 4. Annonsørinnhold

 5. RenoNorden vurderer å selge selskapet

 6. Kontoransatte brettet opp ermene for å unngå søppelkaos