Kommunene låner stadig mer penger av staten

Politiske vedtak, en sterk befolkningsvekst og statlige reformer bidrar til at norske kommuner låner stadig mer penger av staten.

LÅNER AV STATEN: Kommunalbanken, her fra hovedkontoret i Haakon VII gate i Oslo, økte utlånene til norske kommuner med 9,9 prosent i fjor.
Publisert: Publisert:

240,86 milliarder. Det er summen norske kommuner hadde lånt av statseide Kommunalbanken ved utgangen av 2013.

Kommunenes lån hadde da økt med 43,72 milliarder kroner sammenlignet med året før, tilsvarende en utlånsvekst på 9,9 prosent. De nye lånene var fordelt på 670 enkeltlån.

Sammenligner man med 2012 lånte norske kommuner 30,68 nye milliarder det året, noe som bragte den utestående gjelden opp til 219,26 milliarder ved årsskiftet 2012/2013.

Det kommer frem i årsrapporten fra Kommunalbanken, som ble offentliggjort mandag.

- Utlånsveksten reflekterer både Norges sterke befolkningsvekst, men ogs å at kommunene får stadig flere ansvarsområder. Lave innlånskostnader og effektiv driftsform gjør oss til et egnet virkemiddel for at kommunal sektor kan l øse sine velferdsoppgaver kostnadseffektivt, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken, i en pressemelding.

Kommunalbanken finansierer et bredt spekter av investeringer i norske kommuner, fra skoler, barnehager og omsorgsboliger, til prosjekter i kommunenes klima- og energiplaner. I tillegg finansierer Kommunalbanken en del av kommunenes veibygging.

Større lånelyst enn private

Til sammenligning med kommunenes lånelyst hos Kommunalbanken, faller kredittveksten ellers i samfunnet. SSB offentligjorde mandag sin siste oversikt over kredittveksten (K2).

Der kom det frem at husholdningenes gjeldsvekst falt fra 6,8 til 6,7 prosent i februar, målt på årsbasis. Gjennom hele fjoråret falt gjeldsveksten til norske husholdninger fra litt over til litt under syv prosent.

Kommunenes gjeldsvekst (forvaltningen) samlet sett falt til sammenligning fra 8,5 til 8,0 prosent fra januar til februar, ifølge SSB-tallene.

Fra en gjeldsvekst på 7,5 prosent i mars i fjor, steg gjeldsveksten til 8,8 prosent per år i mai og senere i oktober før den falt noe tilbake igjen.

Milliardresultat

Kommunalbanken hadde selv et resultat etter skatt på 1,08 milliarder i fjor, ned fra 1,88 milliarder i 2012.

Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning for eneeieren staten på 14,94 prosent, ifølge Kommunalbanken.

- Kommunalbanken leverer solide resultater for 2013. Vårt mål er ikke å tjene mest mulig penger, men å sørge for at våre kunder får finansiert viktige velferdsinvesteringer til lave kostnader, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Kommunalbanken lånte selv 162,54 milliarder kroner i finansmarkedene, opp fra 98,19 milliarder i 2012. De betalte tilbake 148,39 milliarder, mot 85,85 milliarder i 2012.

Totalt hadde Kommunalbanken ved nyttår lånt 326,47 milliarder, opp fra 312,87 milliarder året før.

Kommunalbanken finansierer seg i de internasjonale finansmarkedene og har en topp-rating fra både Moody's og Standard & Poor's.

Sjefen i Kommunalbanken minner om at også Kommunalbanken må bygge opp kapitalen sin som følge av nye regler for bank- og finansnæringen.

- Samtidig er vi underlagt de samme regulatoriske kravene som andre finansinstitusjoner i Norge. Egenkapitalandelen har økt og den skal ytterligere opp for å møte forventningen om økte fremtidige kapitalkrav. Derfor må vi ha et visst overskudd både for å bygge opp kapitalbasen og å gi utbytte til eier, sier Falkgård.

Kjernekapitaldekningen i Kommunalbanken steg fra 12,27 til 12,39 prosent i fjor.

Les også:

Nå kan det bli dyrere å låne for kommuneneHøyre: - Vi skal binde oss politikere litt til mastenNorges Bank stiller fortsatt krav til bankene

Publisert: