Jinhui venter fortsatt tøft marked

Svak innledning av året for tørrlastrederiet.

TØRRLAST: Ratene på tørrbulkskip har steget i vår, men Jinhuis inntjening falt i årets første kvartal.
Publisert: Publisert:

Det børsnoterte tørrlastrederiet Jinhui har vært gjennom en svak start på året.

I rapporten for årets første tre måneder går det frem at både resultat og inntekter har falt sammenlignet med samme fjorårsperiode.

«Tørrlastmarkedet har vært preget av overtilbud på tonnasje i kombinasjon med svakere global etterspørsel etter tørrlastvarer. I første kvartal så vi en veldig mild forbedring drevet av en sterk innhøsting av korn i sør-amerikanske land og økt kulleksport fra asiatiske land», skriver rederiet i rapporten.

Rederiet oppnådde et driftsresultat på 4,7 millioner dollar, ned fra 11 millioner dollar i samme periode året tidligere.

Selskapets resultat etter skatt endte på 2,8 millioner dollar, som var en svekkelse på 68 prosent fra 8,8 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Driftsinntektene endte på 53,8 millioner dollar, som var en nedgang fra 58,5 millioner dollar i samme periode året tidligere.

Rederiet skriver at til tross for at tørrbulkindeksen Baltic Dry har vært i en stigende trend i vår, så er det stor variasjon i fraktratene, avhengig av skipenes posisjon og tidspunktet for kontraktinngåelse.

- Det har vært observert eksepsjonelt høye og eksepsjonelt lave rater i perioden, skriver Jinhui.

Jinhui venter at 2013 fortsatt vil være preget av svake markeder og høyt tilbud, men med store regionale forskjeller.

Rederiet hadde 38 egeneide skip av ulik klasse i drift i perioden, i tillegg til to innleide skip.

Styret i Jinhui anbefaler at det ikke utbetales utbytte for perioden.

Publisert: