Remøy tar grep etter bot og børskritikk

Åge Remøy er ikke enig i kritikken, men velger allikevel å stille A-aksjer i Solstad Offshore til rådighet for minoritetsaksjonærer i Rem.

TAR GREP: Åge Remøy tar grep etter børsbot, men er ikke enig i kritikken.
Publisert:

Åge Remøy har gjennom selskapet Forsa AS inngått avtale med Rem Offshore om å stille til rådighet A-aksjer i Solstad Offshore.

Dette skjer etter at Rem i forrige uke fikk børsbot og kritikk for forskjellsbehandling av aksjonærer.

– Vi er ikke enige i den kritikken som er reist rundt likebehandlingen av aksjonærene. Samtidig ønsker vi ikke at det skal være noe som helst grunnlag for å hevde at det foreligger en urimelig forskjellsbehandling som ikke var begrunnet i Selskapets kritiske situasjon, sier Remøy i en kommentar.

Minoritetsaksjonærer i Rem tilbys å kjøpe inntil 1.281.000 A-aksjer i Solstad.

Børsbot

Det var i forrige uke at styret ved Oslo Børs besluttet å ilegge Rem Offshore et overtredelsesgebyr på 493.800 kroner for brudd på kravet om likebehandling av aksjonærene etter løpende forpliktelser.

Boten blir gitt i forbindelse med restruktureringen som ble gjort først, og den påfølgende fusjonen mellom Rem Offshore og Solstad Offshore.

Denne avgjørelsen er hverken Åge Remøy eller styret i Rem Offshore enig i. I en børsmelding tirsdag kommer det frem at de har besluttet å klage på børsstyrets avgjørelse.

Les også

Aker-sjefen ordknapp om børsboten til Rem Offshore – Spår økte inntekter fra porteføljen i 2017

– Vi gjorde det som var nødvendig i en kritisk situasjon for selskapet. Det foreligger derfor etter vårt syn ikke brudd på likebehandlingsreglene. At det er forskjellsbehandling er på det rene, men vi kjenner oss ikke igjen i at den er urimelig og usaklig gitt omstendighetene, sier styremedlem i Rem Offshore, Inger Marie Sperre ifølge børsmeldingen fra selskapet.

Ifølge Åge Remøy har selskapet besluttet å klage av prinsipp fordi de ikke ønsker å ha en slik avgjørelse hengende over seg.

– Dette handler ikke om økonomien, det handler om at styret og jeg, både som hovedaksjonær og styreleder i selskapet, føler det er svært urimelig å komme med en slik konklusjon. Det er slett ikke pengene som er overordnet, for det å bære 500.000 kroner det klarer selskapet godt, sier Remøy til E24.

– At styret skal ha på seg at de har vært urimelige overfor minoritetsaksjonærene, inklusive den kritikken jeg har fått, for jeg nærmest har beriket meg på minoritetsaksjonærenes vegne, det vil ikke vi ha sittende på oss. Det er derfor vi nå går ut og tilbyr det vi nå har gjort, så blir det spennende å se hvor mange som benytter seg på tilbudet, sier Remøy.

Aksjeeierne i Rem får tilbud om å kjøpe A-aksjene i Solstad til 12,50 kroner per aksje. Dette er samme pris som Forsa AS gjennom fusjonen vil betale for Solstad-aksjene. I børsmeldingen kommer det frem at bestillingsperioden strekker seg fra 23. november og frem til 30. november.

Uenige med Oslo Børs

Oslo Børs beskrev behandlingen av de andre aksjonærene som en «omfattende utvanning». I utgangspunktet krever regelverket at selskaper skal behandle aksjonærene likt, for eksempel når et selskap må hente penger. På den måten kan alle aksjonærer beholde eierandelen sin hvis de ønsker ved å bidra med en andel friske penger tilsvarende eierandelen sin.

Les også

Dette må til før rederiene rister av seg stormen

– Vi mener at Oslo Børs har ikke har tatt inn over seg den kritiske situasjonen som selskapet var i. Det var et krav fra kreditorene at Selskapet (Rem Offshore journ.anm.) ble tilført ny egenkapital. Styret, støttet av sine rådgivere, vurderte at egenkapital i den aktuelle situasjonen ikke realistisk var tilgjengelig på annen måte enn fra Åge Remøy. Hans vilje og evne til å tilføre ny kapital var bakgrunnen for forskjellsbehandlingen, uttaler Sperre i børsmeldingen.

Til E24 forklarer Remøy at de er veldig uenige i Børsstyrets vurdering, og at det nå er opp til Børsklagenemda.

– Vi innrømmer ingen skyld, og vi mente at dette var en nødvendighet for at vi skulle komme i mål med selskapet, fordi alternativet var konkurs. Det var for å unngå det, at jeg som hovedaksjonær i selskapet, på daværende tidspunkt stilte opp med nødvendig kapital som bankene og andre kreditorer gjorde krav på dersom selskapet skulle leve videre, sier Remøy.

Les også

Går mot utbyttehopp for Aker-aksjonærene

Les også

Åge Remøys offshorerederi får bot av børsen

Les også

Aker-sjefen bekrefter samtaler med flere supply-aktører

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om