Oljeuro senket Akers verdier med 3,8 milliarder

Oljeprisfallet og uroen i aksjemarkedet preget Kjell Inge Røkkes industrikonsern i andre kvartal, men Aker-sjefen peker på at nedgangen allerede er hentet inn igjen.

MOTBAKKE INN MOT SOMMEREN: Aker-aksjen falt i andre kvartal takket være uroen i oljeprisen og aksjemarkedet. Her er konsernsjef Øyvind Eriksen (t.h) og finansdirektør Frank O. Reite avbildet tidligere i år.
Publisert:

– Selv om verdiutviklingen i kvartalet var negativ forblir jeg forsiktig optimistisk, delvis fordi verdiendringene ble trigget av oljeprisvolatiliteten og delvis fordi våre enheter fortsetter å levere gode resultater, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en uttalelse.

Tirsdag slapp det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industri- og investeringskonsernet sine resultater for andre kvartal. Det er via Aker at han eier og styrer investeringene i olje (Aker BP), oljeservice (Aker Solutions, Akastor og Kværner), shipping (Ocean Yield), havbruk (Aker BioMarine) og andre investeringer.

I rapporten kommer det frem at den verdijusterte egenkapitalen falt 11,5 prosent i perioden april-juni til 28,8 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 3,8 milliarder kroner. Dermed faller verdiene i Aker for andre kvartal på rad, etter nedgangen på 1,8 milliarder i første kvartal.

Utviklingen kommer imidlertid etter en svært solid utvikling i 2016, som også førte til et 60 prosent høyere utbytte.

Peker på oljeprisen

Selv om Akers verdijusterte egenkapital (VEK) falt i kvartalet, var den verdijusterte egenkapitalen fortsatt 21,5 prosent over samme periode i fjor. Målt per aksje falt verdijustert egenkapital fra 439 kroner (før utbyttet på 16 kroner) til 388 kroner.

Aker-sjef Øyvind Eriksen sier til E24 at verdijustert egenkapital per utgangen av mandag ville vært 425 kroner, altså noe høyere enn første kvartal og 21 kroner under nivået ved utgangen av 2016 hvis man inkluderer utbyttet.

– Det å måle Akers utviklingen i et enkeltkvartal gir ikke et fullstendig bilde. I andre kvartal hadde Aker-selskapene gode resultater fra driften og en solid balanse, og verdifallet (i Akers VEK, journ.anm.) kan i det vesentlige tilskrives fallet i oljeprisen, sier Eriksen til E24.

Ser man på de viktigste selskapene i Aker Systemet, så leverte både Aker BP og Ocean Yield økte inntekter og driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal mot samme periode i fjor. Akastor og Kværner økte driftsresultatet selv om inntektene gikk ned, mens Aker Solutions opplevde fallende inntekter og resultater.

Aker-aksjen falt 17,5 prosent i kvartalet, men regner man med utbyttet som aksjonærene fikk utbetalt ble fallet redusert til 12,7 prosent. Oslo Børs steg i samme periode 1,6 prosent. Fra andre kvartal i fjor til i år steg aksjen 36,5 prosent, justert for utbytte.

I porteføljen er det fortsatt oljeselskapet Aker BP som utgjør den desidert største posten, på 18,6 milliarder. Deretter følger Ocean Yield og Aker Solutions etter, som utgjør henholdsvis 5,9 og 4,9 milliarder.

Les også

Aker BP rydder opp i gammel gjeld: Sparer en kvart milliard årlig

Nedbetalte mer gjeld

Etter å ha redusert gjelden med 700 millioner i første kvartal, brukte Aker 710 millioner på å nedbetale gjeld i andre kvartal. 500 gikk med til å beale ned Aker07-obligasjonen, mens de siste 210 gikk til den dollarbaserte lånefasiliteten.

I tillegg gikk det med 1,2 milliarder til å betale utbytter. I tillegg til dette ga Aker et lån til Aker BioMarine i kvartalet, som reduserte kontantbeholdningen ytterligere.

Det var utbyttene fra skipsinvesteringsselskapet Ocean Yield (152 millioner) og oljeselskapet Aker BP (210 millioner) som bidro mest til å fylle Aker kassen.

Ved kvartalets slutt hadde kassen blitt halvert fra 4,3 til 2,1 milliarder kroner i kontanter og likvide fondsinvesteringer.

Aker benyttet også sjansen til å forlenge forfallet på lånefasiliteten som har en ramme på 250 millioner dollar med ett åt til 2020, i tillegg til at vilkårene ble endret slik at Aker kan trekke på lånet helt opp til rammen frem til juni 2018. Aker har så langt nedbetalt lånet med 75 millioner dollar.

Les også

Nå er Røkke og Fredriksens supplyfusjon i boks

Les også

– Vår hovedeiers blodomløp smøres av fossil olje og krillolje

Les også

Oljemarkedet er fortsatt tøft – men det renner inn med en spesiell type oppdrag

Publisert:

Her kan du lese mer om