Kongsberg Gruppen skal spare 500 millioner: Jobber med større grep

Med et oljemarked som er nede for telling og et shippingmarked som bremser, vurderer ledelsen i Kongsberg Gruppen nå nye grep for å kutte kostnadene. Maritime-divisjonen har allerede nedbemannet 600 ansatte og konsulenter.

VANSKELIG Å ERSTATTE OLJEN: Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen gleder seg over at selskapet opplever vekst innen fiskeri-, robotikk-, forskning- og havvindmarkedet, men sier at det er vanskelig å motveie den kraftige og raske nedgangen innen offshore.

Foto: Kongsberg Gruppen
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Den begredelige situasjonen i olje- og offshorenæringen fortetter å sette spor i resultatene til forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen slapp resultatene for tredje kvartal fredag morgen, og for første gang på årevis hadde selskapet et negativt brutto driftsresultat.

EBITDA endte på -40 millioner i perioden, ned fra et driftsoverskudd på 419 millioner på samme tid i fjor. Omsetningen falt 14 prosent til 3,43 milliarder.

I Kongsberg Maritime falt omsetningen hele 26 prosent, blant annet på grunn av en nedgang i offshorerelaterte inntekter på 30 prosent.

– Nesten hele nedgangen i omsetning på 14 prosent i konsernet kommer fra offshoremarkedet, sa finansdirektør Hans Jørgen Wibstad under kvartalspresentasjonen fredag.

Nedbemanning

Kongsberg Gruppen har både i fjor og i år gjennomført nedbemanninger i Kongsberg Maritime.

Tidligere i år kastet man også inn håndkleet for oljeservicesatsingen Kongsberg Oil & Gas Technologies. Subsea-divisjonen ble solgt til National Oilwell Varco, mens resten ble overført til andre deler av konsernet.

Gjennom de siste 12 månedene har antall ansatte i konsernet blitt redusert med 72 netto til 7.345.

Fredag kunne selskapet fortelle at 600 ansatte og eksterne konsulenter har blitt kuttet de siste 15 månedene. Ettersom selskapet opplever vekst i en del viktige segmenter utenfor oljen og shipping, blir totalen dermed mindre.

Jobber med større kostnadskutt

Nedbemanningene, kutt i jobbreiser og en serie andre tiltak, gjør at Kongsberg Gruppen i 2017 vil ha 500 millioner kroner lavere driftskostnader enn i år, ifølge konsernsjef Geir Håøy.

Han sier at arbeidet med å tilpasse selskapet og kostnadene til den pågående markedssituasjonen er ekstremt viktig. Han forteller at de også jobber med tiltak som vil gå grundigere til verks, men vil ikke nå gi noen særlige detaljer:

– Vi har flere ting på gang som vil komme gradvis utover i 2017, sier Håøy, og forteller at de jobber med «en del mer strukturelle grep» som vil kunne gi effekt over litt lengre tid.

Håøy sier at det fortsatt er for mye som er usikkert til å kunne si hvor mye mer de klarer å kutte kostnadene med enn de 500 millionene de når fra 2017.

Bremser i shipping

Årsaken til at presset på ledelsen er ekstra stort nå, er at man også merker en oppbremsing i shippingmarkedet. Kongsberg Maritime leverer en rekke avanserte systemer til navigasjon, styring og automasjon på alt fra cruiseskip til container- og supplyskip.

Tradisjonelt har offshore- og shippingmarkedene svingt i ujevn takt, slik at man har kunnet lene seg på én av segmentene når den andre går dårlig. Når shippingmarkedet nå strammer seg til for Kongsberg, blir situasjonen dermed ekstra vanskelig.

– Det er noe bedre i Kina enn det vi ser i Korea, og det vil oppveie noe. Men vi legger til grunn at det blir mindre kontrahering samlet sett neste år, sier Håøy, og fortsetter:

– Vi er nødt til å ned kostnadene ytterligere, men det er for tidlig å si akkurat hva nivået blir.

Selv om shipping nå er i en lavkonjunktur, kan det komme enkeltkontrakter på spesielle prosjekter, uten at Kongsberg regner med det i sine prognoser.

– Vi forventer ikke at dette blir noe tilsvarende det vi har sett i offshore. Nedgangen vi ser i tredje kvartal tror vi er en kvartalsmessig svinging. Men ser vi på hva verftene har kontrahert, vil det bli en effekt på oss.

Kanselleringer

Når Kongsberg-ledelsen nå forsøker å planlegge for tiden fremover, legger man i planene ikke opp til at offshoremarkedet skal komme tilbake i overskuelig fremtid, etter det E24 forstår.

Siden nyttår har kunder av Kongsberg Maritime kansellert kontrakter for totalt 179 millioner, som er på nivå med fjoråret. Konsernsjefen sier det er vanskelig å anslå om dette vil endre seg, men tviler på en stor økning.

– Det har vært ekstremt viktig for oss å jobbe med ordrereserven og få informasjon, men vi får vite veldig lite fra verftene. Derfor bruker vi mye tid på å analysere ordreboken, sier Håøy.

Han peker på at de ofte får informasjon når verftene er ferdig forhandlet med sluttkunden og at de ser at mange prosjekter utsettes.

– Økt usikkerhet

Swedbank-analytiker Han-Erik Jacobsen sier til E24 at driftsresultatet, korrigert for det overnevnte, var omtrent som ventet.

Jacobsen mener at kostnadskuttene på 500 millioner kroner er imponerende, gitt den korte tiden selskapet har fått det til på. På spørsmål om de trenger mer, peker han på at det vil avhenge av aktivitetsnivået i markedet fremover.

– Men man må ikke kutte så mye at man ikke klarer å bli med når markedet snur igjen, sier han, og viser til selskapets avanserte forskning- og teknologiutvikling.

Årsaken til at driften gikk i minus var engangseffekter knyttet til restruktureringskostnader på 54 millioner, i tillegg til nedskrivninger på 345 millioner. Nedskrivningene ble gjort i lagerbeholdning, valutasikringer og fordringer, fordi man skrev ned ordreboken med totalt 660 millioner i Kongsberg Maritime.

– Nedskrivningene skyldes at man anser en del ordrer som skal leveres etter 2017 som usikre, sier Jacobsen og påpeker at ordrene ikke er kansellert av kundene per dags dato.

– Hvis oljeprisen går opp og aktiviteten i næringen øker, vil det være mindre behov for disse avsettingene, og motsatt, legger han til.

Tykkere ordrebok

Til tross for motgangen klarte konsernet å sikre en ordreinngang som var 1,19 ganger mål mot utfaktureringen av leverte ordre. Selv i Kongsberg Maritime klarte man å få inn 1,06 ganger mer i nye ordrer enn det som gikk ut av ordreboken.

Jacobsen i Swedbank mener de fleste i markedet nok vil tolke resultatrapporten som at det er mer usikkerhet knyttet til Kongsberg Gruppens maritime virksomhet.

– Det har ikke kommet noen store kontrakter på forsvar foreløpig, så det ser ut til å dra ut i tid. Hovedinntrykket er at situasjonen for den maritime delen er tøff fremover. Men ordreinngangen totalt sett er fortsatt god og tilfredsstillende, sier analytikeren.

Kongsberg-aksjen er ned over åtte prosent til 115 kroner fredag, noe Jacobsen sier er mer enn han ventet. Swedbank har for øvrig en kjøpsanbefaling og et kursmål på 150 kroner aksjen. DNB Markets hadde ved forrige oppdatering et kursmål på 168 kroner.

Selger flere våpenstasjoner

Mens de olje- og shippingeksponerte delene av Kongsberg Gruppen sliter, ser det lysere ut for forsvarsdivisjonene Kongsberg Defense Systems og Kongsberg Protech Systems.

Sistnevnte produserer avanserte fjernstyrte våpenstasjoner, som blant annet brukes på pansrede kjøretøy og tanks. Omsetningen til Protech Systems økte fra 302 til 506 millioner i tredje kvartal på grunn av økte leveranser.

Protech Systems har i flere år hatt relativt liten aktivitet og fokusert på vedlikehold og reparasjoner, etter at de hadde store leveranser for en del år tilbake. I tredje kvartal leverte de hele 200 stasjoner, mot 450 i hele fjor.

Dette kommer blant annet av leveranser til det kanadiske TAPV-programmet, amerikanernes CROWS-program, samt leveranser til Sveits og Nederland. Sistnevnte er for øvrig en helt ny kunder av Protech Systems.

I kvartalet leverte Protech Systems også det første systemet til Stryker-programmet. I desember i fjor ble det klart at forsvarsgiganten General Dynamics hadde valgt Kongsberg Gruppens nyeste mediumcaliber-stasjon MCT-30 som våpenstasjon i forbindelse med oppgraderingen av Stryker-kjøretøyene.

Kongsberg Gruppens nye fjernstyrte våpenstasjon for medium kaliber våpen, kalt Protector MCT-30. Den amerikanske hæren viser i en pressemelding denne uken til at de nå har mottatt den første oppgraderte prototypen av Stryker-kjøretøyet, og at man gjennom å øke tempoet i prosessen har klart å få på plass denne kun 15 måneder etter at budsjettmidlene kom på plass, melder nettstedet Breaking Defense.

Foto: Kongsberg Gruppen

Viktige måneder

De oppgraderte Stryker-kjøretøyene skal i første omgang brukes i Europa for å oppgradere amerikanernes flåte på kontinentet, og vil gå under navnet «Dragoon». Hærens offisielle tester av prototypen starter i januar 2017, og det vil påvirke retningen for oppgraderinger av resten av Stryker-flåten.

– Stryker-programmet har akkurat startet, og vi jobber med å fastsette de endelige kontraktene for programmet videre, sier Geir Håøy og legger til at de også jobber med andre muligheter for både MCT-30 og andre våpenstasjoner.

– Vi jobber også med å posisjonere oss for den neste brigaden (som skal få oppgraderte Stryker, journ.anm.), men det ligger nok noe lenger frem i tid, sier han videre.

På spørsmål om de venter en oppsving i Protech-omsetningen neste år, svarer Kongsberg-sjefen at utviklingen ut 2016 og i første kvartal 2017 vil si veldig mye om hva omsetningen vil bli i 2017.

– Kan det bli en økning i omsetningen hvis alt klaffer?

– Det som ikke er inne av kontrakter innen de neste tre til seks månedene vil ikke gi verdiskapning i 2017. Derfor er de neste tre til seks månedene veldig viktige, sier Håøy.

Les også

Nedskrivninger og restrukturering koster 399 millioner

Les også

Har vært Kitron-aksjonær i 16 år: Nå selger de seg helt ut

Les også

Kongsberg Gruppen sikrer norsk ubåtkontrakt

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

  1. Oljebremsen fortsetter å koste Kongsberg Gruppen dyrt:
    – Vi gjør betydelige grep

  2. Nedskrivninger og restrukturering koster 399 millioner

  3. Venter fortsatt at 2017 blir tøft

  4. – Det største i Kongsbergs historie

  5. – For oss er det en milepæl at det snur