Håper å unngå nok en kriseemisjon

Vardia skisserer et kapitalbehov på rundt 150 millioner kroner dersom aksjonærene ikker sier «ja» til restrukturering av selskapet.

TAR GREP: Styret i Vardia, her ved styreleder Åge Korsvold, foreslår restrukturering av selskapet.
Publisert: Publisert:

Forsikringsselskapet har mandag sendt ut et aksjonærbrev i forbindelse med innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, der en restrukturering av selskapet skal stemmes over.

Her argumenteres det med at selskapet, under den nåværende strukturen, vil ha et behov for ytterligere solvenskapital (se faktaboks) dersom ikke forslaget går igjennom.

Dersom de får solgt den norske og svenske distribusjonsvirksomheten bør imidlertid behovet for 2015 være dekket, opplyser kommunikasjonsdirektør Aleksander Nordahl.

Dog ikke med veldig god margin.

Les også

Vardia-nedtur etter underskudd og restrukturering

– Med det nye forslaget går vi god for solvenskapitalen i 2015, selv om vi innrømmer at det skal bli litt knapt, sier Nordahl til E24.

Som tidligere annonsert skisseres et kapitalbehov under den nåværende strukturen, inkludert en buffer, i størrelsesorden 150 millioner kroner i september i år.

– Men når 2016 kommer og solvens 2-regelverket innføres, skal alt bli bedre. Vardia er bygget opp for å takle solvens 2, og vil da blant annet få full utnyttelse av det ansvarlige lånet, sier Nordahl.

– Aksjonærene er positive

Fordi marginen til minstekravet til solvenskapital er såpass begrenset, ber styret om fullmakt til øke aksjekapitalen med opp til 10 prosent.

Videre foreslås det at det skal velges inn ytterligere ett styremedlem for å speile endringene i eierstrukturen i selskapet.

Aleksander Nordahl har god tro på at eierne vil vende tommelen opp for forslaget.

– Alle de større aksjonærene vi har pratet med stiller seg positive til forslaget. Vi håper selvsagt at det skal gå gjennom, sier han.

Kriseemisjon

Årsaken til den anstrengte situasjonen i Vardia, er en overraskende endring i selskapets regnskapsprinsipper.

Det revisor hadde påpekt var at han mente Vardia ikke hadde bokført variable salgskostnader og balanseføringen av provisjonslønn korrekt i konsernregnskapet.

Dette førte til et betydelig kursfall, utskiftninger i ledelsen og av revisor – og emisjon til lite hyggelige vilkår for selskapet.

Siden har selskapet forsøkt å tilpasse seg den nye virkeligheten. I forrige uke meldte Vardia om fortsatt bedring på topplinjen i andre kvartal, mens bunnlinjen viste et større tap i perioden.

Publisert: