Sevans underskudd endte på en halv mrd.

Nå venter riggselskapet på at avtalen med Teekay skal tre i kraft.

VENTER PÅ TEEKAY: Carl Lieungh leder Sevan Marine, som tidligere i høst oppnådde enighet blant obligasjonseiere og en ny eier om å berge selskapet.
Publisert: Publisert:

Riggselskapet Sevan Marine fikk et underskudd på 91 millioner dollar i årets tredje kvartal.

Samtidig oppnådde selskapet et driftsunderskudd på 13 millioner dollar av en omsetning på 22 millioner dollar.

I samme periode året tidligere hadde selskapet et driftsunderskudd på 2 millioner dollar av en omsetning på 19 millioner dollar.

Fjorårstallene er justert for utskillelsen av Sevan Drilling.

30. september inngikk det svært gjeldstyngede Sevan Marine en avtale med kanadiske Teekay som høyst sannsynlig bidrar til å redde selskapet fra skifteretten. Det skjer blant annet ved at selskapets tre FPSO-enheter selges til Teekay.

Samtidig ble det inngått en avtale med Teekay Corporation og eiere av minst to tredjedeler av deres utestående obligasjonslån knyttet til salget av FPSO Sevan Voyageur, FPSO Sevan Piranema og FPSO Sevan Hummingbird til Teekay, innhenting av ny kapital til Sevan Marine og restrukturering av selskapets gjeld.

Teekay kjøper de tre FPSOene for totalt 688 millioner dollar. I tillegg vil de finansiere Voyageur oppgraderingen på rundt 110-130 millioner dollar.

Sevan Marine opplyser at første formalisering av avtalen vil skje 30. november, og at dersom selskapet ikke skulle innfri alle detaljene i avtalen, vil en snarlig konkurs være høyst sannsynlig.

LES OGSÅ:

Publisert: