Nordmenn strømmer til grønne aksjer: – Nesten ubegrenset hva vi kan få inn

Aldri før har flere nordmenn vært investert i aksjemarkedet. De mest populære aksjene er såkalt «ESG-vennlige» selskaper med en grønn profil. Det er ikke tilfeldig, mener bransjetopper.

GRØNN MEDVIND: Antallet grønne selskaper på Oslo Børs har tiltatt det siste året, og er nå et veldig populært investeringsobjekt blant nordmenn.
Publisert:

I en rapport fra AksjeNorge, basert på data fra Euronext VPS, kommer det frem at 531.000 nordmenn eier aksjer for 162 milliarder kroner.

Rapporten viser også at norske privatpersoner er svakt i overvekt i grønne aksjer.

Fremveksten av flere nye selskaper på Oslo Børs, mange av dem «grønne» og ESG-vennlige, har kommet i takt med økende fokus på bærekraft og miljø. ESG står for «Environmental, Social and Governance» og innebærer fokus på bærekraft, samfunnsansvar og god selskapsstyring.

– Det blir stadig mer populært å snakke om bærekraft, ESG og grønne aksjer, men det er ikke bare prat. Vi ser at interessen for det grønne er stor, sier Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge.

Nesten dobling av grønne aksjer

Hun påpeker at det «for bare et par år siden» var et fåtall aksjer som ble ansett som grønne. I år har antallet grønne aksjer på børsen nesten blitt doblet.

Per juni hadde Oslo Børs definert 54 av aksjene som grønne, hvorav 23 av disse har blitt notert på Børsen i år.

Kristin Skaug er daglig leder i foreningen AksjeNorge. Hun fremhever at man har gått fra at det tidligere var vanskelig å finne grønne aksjer, til at det nå er vanskelig å velge.

– Før var det vanskelig å finne grønne investeringsmuligheter, i dag er det vanskeligere å velge, fordi utvalget er blitt så mye større. For mange kan da aksjefond med fokus på det grønne og ESG kanskje være et alternativ til aksjeplukking, mener hun.

Verdipapirfondenes forening kunne i juli melde om at fondssparere har kjøpt aksjefond for 19 milliarder kroner hittil år, noe som er rekordhøyt.

Satser grønt med maskinlæring og klimadata

Men det er ikke bare via aksjefond at nordmenn lar seg eksponere mot grønne selskaper. Såkalte kombinasjonsfond, som kombinerer råvarer og rentebærende papirer, som obligasjoner, med aksjer, er en annen mulighet for å oppnå grønn eksponering.

Kombinasjonsfond skal også gi noe redusert risiko takket være den brede eksponeringen, fremhever Thomas Nygaard, gründer og daglig leder i fintech-selskapet NorQuant.

Selskapet ønsker å bli ett av de ledende fondsforvalterne i Norden ved bruk av regelstyrt, kvantitativ tilnærming til investeringer. I januar debuterte NorQuant som fondsforvalter med kombinasjonsfondet «Multi Asset».

Samtidig har selskapet lansert NorQuant ESG, som tilbyr bred eksponering mot miljøvennlige selskaper. Investeringene foretas blant annet ved hjelp av analyse av klimadata.

– Vi har fått på plass det meste nå, og er veldig fornøyd med fondets utvikling så langt. Det fungerer som det skal, sier Nygaard til E24.

Plukket opp analytikere fra Oljefondet

Nygaard sier han har merket seg nordmenns voksende appetitt for ESG-vennlige plasseringer. Norquant satser nå for fullt for å utnytte mulighetene som finnes.

Nygaard kan fortelle at fondet har hentet to analytikere fra Oljefondet i forbindelse med den store satsingen. Selv om miljøfondet deres bare er to måneder gammelt, tillater Nygaard seg allerede å se fremover.

– Her er det nesten ubegrenset hva vi kan få inn. Vi skal opp i over en milliard kroner i forvaltningskapital totalt, men det får bli neste år eller året etter, sier han.

– Aksjemarkedet har gått veldig bra lenge, og det er stor etterspørsel etter grønne selskaper, men det skjer regelmessig at aksjemarkedet faller med noen titalls prosent. Det er tøft hvis man trenger pengene eller kanskje mister motet, da kan det lønne seg å ha deler av kapitalen i mindre risikofylte strategier, utdyper Nygaard.

– Edle metaller er nødvendige for en grønn verden

Fondsforvalter Eric Strand er heller ikke i tvil om at ESG er en sterk trend om dagen.

– Det hadde jo begynt innen pandemien, men fikk sitt store løft etter det ble tydelig at vi skulle få et presidentskifte i USA, sier Strand, som har mer enn 25 år i finans bak seg.

Nå forvalter han to fond under eget merke, AuAg Funds, med sterkt fokus på edle metaller og grønn teknologi. I de to fondene, Silver Bullet og Precious Green, forvalter Strand sammen med sine to kollegaer henholdsvis 870 millioner og 330 millioner svenske kroner.

Forvalter Eric Strand satser tungt på edle metaller og grønn teknologi, som han mener henger tett sammen.

Men hvordan henger egentlig gull og sølv sammen med den grønne boomen og interessen for ESG?

– Edle metaller er uerstattelige og nødvendige for en grønn verden. For eksempel så har katalysatoren i bensin- og dieselbiler vært helt avgjørende de siste 30 årene, uten den ville våre lunger og alle vegger på eiendommer vært svarte. Og katalysatoren fungerer bare ved hjelp av Platina eller Palladium, sier Strand.

Og nå som det er solceller og elbiler som gjelder, trenger man mer sølv, ifølge Strand. Gull og sølv finnes også i all high-tech, som pc-er og mobiltelefoner, understreker han.

– Astronauter, romfarter og James Webb-teleskopet hadde ikke fungert uten gull. Romfergen Colombia brukte 41 kg gull.

Publisert:
Gå til e24.no