Ubetalte regninger, misligholdt gjeld og søksmål: Nå skal iren på Oslo Børs

Alternus Energy prises til over 800 millioner og styrer mot Euronext Growth. Gründer Vincent Browne satser på solsuksess etter flere nedturer tidligere i karrieren.

PÅ VEI MOT BØRS: Alternus Energy sikter mot notering på Oslo Børs i løpet av 2021. Adm. direktør og styreformann Vincent Browne rir den grønne bølgen, etter flere mislykkede satsingen gjennom karrieren.
 • Lage Bøhren
Publisert:

Seriegründer Vincent Browne fikk aldri sving på telekom, men nå rir han tidenes grønne bølge med Alternus Energy.

Like før jul hentet det ukjente selskapet 290 millioner kroner i fersk egenkapital og 1,2 milliarder i «grønn» obligasjonsfinansiering, med bistand fra det norske meglerhuset Arctic Securities.

Alternus investerer i europeiske solparker, og planlegger å søke om opptak til den uregulerte markedsplassen Euronext Growth i løpet av første kvartal.

Selskapet er allerede registrert på Norges Fondsmeglerforbund liste for unoterte aksjer (NOTC), og blir nå omsatt til nær 35 kroner, som er 67 prosent over emisjonskursen på 21 kroner. Det gir en markedsverdi på 830 millioner kroner.

«Kvaliteten på de institusjonelle investorene vi nå har som aksjonærer, i kombinasjon med børsnoteringen i Norge, gir en solid finansiell plattform for å gripe muligheter og ta vår del av det raskt voksende solmarkedet», skrev Browne i en pressemelding etter at pengene var på plass tidlig i januar.

For iren markerer den vellykkede kapitalinnhentingen en etterlengtet opptur, etter å ha vært involvert i flere nedturer og rettsbataljer i sitt tidligere forretningsliv.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post lage.bohren@e24.no eller på kryptert melding via WhatsApp til+4792157801.

Vincent Browne.

Mislighold og søksmål i USA

Browne har lang fartstid innen telekom og selskaper som BT Ireland og Flint Telecom Group.

I Kansas-baserte Flint var han ifølge egen Linkedin-side både sjef og styreformann i perioden 2004–2012. Flint var registrert på en OTC-børs (Over The Counter, markedsplass for unoterte aksjer), og gjennomførte intet mindre enn 149 aksjeemisjoner i årene 2010–2011.

Av selskapets årsrapport fra 2012 fremgår det at selskapet havnet i økonomiske problemer, og misligholdt gjeld på totalt ni millioner dollar til 14 ulike kreditorer ved utgangen av juni 2012.

En rekke kreditorer hadde på det tidspunktet gått rettens vei for å få tilbake pengene sine, inkludert det California-baserte investeringsselskapet Tangiers Investors.

Tangiers fremsatte påstand om blant annet svindel mot både Flint og Browne personlig for en domstol i California, og krevde erstatning på nærmere 190.000 dollar.

Browne opplyser til E24 at han ikke er kjent med at disse påstandene førte til noe konkret, og at han selv aldri ble verken varslet om rettslige prosesser eller dømt for noe som helst i denne forbindelse.

Tangiers Investors har ikke besvart E24s skriftlige henvendelse om saken.

Bøtelagt i Irland

Browne opplyser på Linkedin at han startet som adm. direktør i telekomselskapet Axiologix i januar 2012, mens han fortsatt var sjef for Flint.

På Linkedin beskriver Browne Axiologix som «et amerikansk OTC-notert holdingselskap for telekom og teknologi som tar majoritets- eller minoritetsposisjoner i innovative vekstselskap som kan dra nytte av ytterligere kapital og internasjonal markedsekspertise».

I 2015 ble Axiologix bøtelagt 7.500 euro i irsk rett, for forsinket innbetaling av pensjonsmidler til en ansatt, i forbindelse med en likvidering av selskapet. Det fremgår av 2015-årsrapporten til det irske pensjonstilsynet The Pensions Authority.

Browne bekrefter saken overfor E24, og viser til at Axiologix gikk inn i en frivillig likvideringsprosess før boten kunne bestrides.

«Bostyreren besluttet å ikke forsvare saken rettslig på vegne av selskapet, siden kostnaden ved dette trolig ville overstige det som trolig ville bli en mindre bot», skriver Browne.

Han understreker at alle skyldige beløp ble betalt og til slutt også mottatt i denne saken.

Ifølge selskapsregistre i Irland har Browne vært involvert i totalt elleve selskaper som i dag er oppløst, inkludert Flint Telecom og Axiologix.

Sistnevnte selskap er det eneste som har gjennomgått en likvideringsprosess, opplyser Browne til E24.

– Ble ikke vurdert som relevant

Arctic Securities er svært positive til fremtidsutsiktene til Alternus Energy.

E24 har fått tilgang til meglerhusets investorpresentasjon som ble utarbeidet i forbindelse med emisjonen, og her anslås det en videre oppside for aksjen på 160 prosent for de som tegner seg.

Presentasjonen inneholder imidlertid ingen beskrivelse av ledelsen i Alternus eller deres bakgrunn.

Arild Valland, partner i corporate-avdelingen til Arctic, opplyser i en e-post til E24 at meglerhuset var klar over Brownes tidligere utfordringer med Flint og Axiologix.

«I henhold til interne prosedyrer gjennomfører vi grundige undersøkelser av kunder, deres eiere og ledelsen før vi introduserer en mulig transaksjon til markedet», skriver Valland.

Han opplyser at Arctic har jobbet med Alternus og Vincent Browne siden mai 2020, at ledelsen gir et godt inntrykk og at selskapet fremstår som profesjonelt drevet.

«Vi er ikke kjent med at Vincent Browne er dømt for noen svindel eller andre forhold. I samtaler med både interne og eksterne advokater har vi konkludert at informasjonen som finnes ved søk på internett ikke er materielt og relevant for verdivurdering av Alternus som selskap og for emisjonen», skriver Valland.

Han legger til at boten for sen innbetaling av pensjonsmidler er et faktum, men ikke direkte relatert til Vincent Browne, og «uansett svært beskjeden av størrelse».

BISTO: Meglerhuset Arctic Securities, her ved adm. direktør Mads Syversen, hjalp Alternus Energy med å hente inn nær 1,5 milliarder kroner i ny egenkapital og gjeld.

Venter kanonvekst

Alternus Energy eier og drifter solparker i Romania, Italia, Nederland og Tyskland med en samlet kapasitet på 30 megawatt.

Ifølge en investorpresentasjon fra selskapet skal det ferske emisjonsprovenyet på 290 millioner kroner benyttes til å kjøpe nye soleiendeler i flere av de samme landene, som vil gi en ytterligere kapasitet på 109 megawatt.

Arctic estimerer en EBITDA-vekst for Alternus på 16 prosent årlig i perioden 2021–2025 gjennom ny installert kapasitet og ytterligere oppkjøp.

Meglerhuset tror på så lønnsom drift at veksten kan oppnås uten nye emisjoner, kun ekstra gjeld.

Det vises til at langsiktige avtaler for strømleveranser i de ulike landene gir grunnlag for stabil og lønnsom inntjening over tid, med en anslått driftsmargin før avskrivninger (EBITDA) på over 80 prosent.

Selskapet har hatt en årlig omsetning på rundt to millioner euro i perioden 2017–2019, med et samlet underskudd på 5,6 millioner euro. For 2020 anslår Alternus selv en omsetning på fem millioner euro, og EBITDA på tre millioner.

«Vi er overbevist om at vi har invitert investorene til å delta i en meget attraktiv og interessant investering, i en sektor som er viktig for samfunnet som helhet», skriver Valland i Arctic.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arctic Securities
 2. Euronext
 3. Irland
 4. Gjeld
 5. Søksmål
 6. KLP

Flere artikler

 1. Arctic hentet 1,5 mrd. for solselskap: Investorer uenige om gründerens bakgrunn var relevant

 2. Børsklart solselskap med nytt oppkjøp - vil bli «Mini-Scatec»

 3. Småsparere satset kvart milliard på solfiasko - nå skal selskapet på Oslo Børs

 4. Ølkjeden Gulating planlegger børsnotering

 5. Erik G. Braathen vil hente 600 mill. og ta Flyr på børs