Equinor betaler 99 øre i utbytte for fjerde kvartal

Equinor har økt utbyttet flere ganger etter coronakuttet i fjor, men for norske eiere legger en sterkere krone en viss demper på utbetalingene.

Equinor-sjef Anders Opedal.
Publisert:

Equinor fastsetter utbyttet sitt i dollar, og det gjør at valutaeffekter påvirker hvor mye norske eiere – med staten i spissen – får utbetalt.

Utbyttet regnes om til kroner med noen måneders etterslep.

Tidligere ble Equinors utbytte fastsatt i kroner, og da var det utenlandske aksjonærer som måtte forholde seg til denne valutarisikoen.

Fredag oppga Equinor utbyttet i kroner for fjerde kvartal. Utbyttet ble opprinnelig fastsatt til 0,12 amerikanske dollar (12 cent) per aksje i februar.

Selskapet opplyser at norske eiere får 0,9908 kroner per aksje i utbytte for fjerde kvartal. Omregningen er basert på en dollarkurs på om lag 8,25 kroner.

Dette skal utbetales den 27. mai.

De siste årene har en uvanlig svak krone mot dollar bidratt til at norske eiere har fått større utbytter målt i kroner fra Equinor enn de ellers ville fått.

Kronen har styrket seg betraktelig det siste året, og det fører til at norske eiere får mindre i utbytte enn de ville ha fått hvis fjorårets dollarkurs hadde holdt seg.

Les også

Sterk dollar øker utbyttet for norske Equinor-eiere

Valutasmell på statens utbytte

Hadde utbyttet for fjerde kvartal blitt regnet etter samme valutakurser som utbyttet i tilsvarende kvartal året før (10,08 kroner), ville det ha blitt på 1,20 kroner per aksje. Fjorårets utbytte ble fastsatt i mai, da kronen var uvanlig svak.

Det har litt å si for staten, som eier 2.182.650.763 aksjer i Equinor. Staten ligger an til å motta 2,16 milliarder kroner i utbytte for fjerde kvartal.

Det er nesten en halv milliard kroner mindre enn den ville fått hvis dollarkursen hadde holdt seg på samme nivå som for ett år siden.

Les også

Øker utbyttet for tredje kvartal på rad: – Et nytt forsiktig skritt

Toppet seg på 2,72 kroner

Equinors utbytte toppet seg på 27 cent per aksje i fjerde kvartal 2019. Det ble da omregnet til 2,72 kroner per aksje.

Coronakrisen førte til at utbyttet ble kuttet dramatisk i første kvartal i fjor, til bare ni cent. Da satt norske aksjonærer bare igjen med 80 øre per aksje.

Siden har utbyttet økt noe, men fortsatt ligger det godt under nivåene før krisen.

For første kvartal vil Equinor betale ut et utbytte på 15 cent per aksje. Hva dette blir i kroner vil bli kjent den 18. august.

Fikk kritikk

Da Equinor nylig varslet økt utbytte for første kvartal, var SV kritisk. Stortinget vedtok i fjor en gunstig krisepakke til næringen, og partiet mente at det ikke var for å gi eierne mer penger.

– Det vi har gjort gradvis over tre kvartaler er å øke kontantutbyttet forsiktig fra ni til 15 cent, sa Equinor-sjef Anders Opedal til E24 etter kvartalsrapporten.

– Fortsatt ligger vi betydelig under det kontantutbyttet vi hadde før pandemien og skattepakken. Vi har heller ikke iverksatt tilbakekjøpsprogrammet, sa han.

Konsernsjefen understreket også at skatteutsettelsene i Stortingets krisepakke fører til at nye prosjekter modnes frem.

– Det skaper aktivitet. Bare i første kvartal i år har vi tildelt kontrakter til leverandører i Norge til mer enn 12 milliarder norske kroner, sa Opedal.

Publisert:
Gå til e24.no