Fornybaraksje stupte på Oslo Børs

Alternus Energys datterselskap er i brudd med alle sine finansielle lånebetingelser. Euronext Growth-selskapet meldte om bruddet etter at aksjekursen hadde rast.

Alternus Energy-sjef Vincent Browne.
Publisert:

Solenergiselskapet Alternus Energy begynte plutselig å rase på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth i 12.30-tiden onsdag uten at det var noen nyheter fra selskapet samme dag:

  • Datterselskapet Solis hadde derimot klokken 11.12 lagt ut en melding med link til en presentasjon som viste brudd på lånekrav.
  • Rundt klokken 14, etter at aksjen hadde stupt over 60 prosent, meldte Alternus selv om et kommende pengekrav og brudd på lånevilkår etter at et oppkjøp har gått i vasken.

Natt til tirsdag sendte Alternus også ut et melding om at styremedlem Jon Masdal, som representerer storaksjonær Ludvig Lorentzen, trekker seg med umiddelbar virkning.

Masdal har ikke besvart E24s henvendelser.

Får millionkrav mot seg

Bakgrunnen for oppkjøpet som mislykkes er at Alternus hadde en avtale om å kjøpe en portefølje med solprosjekter i Polen. Den ble meldt terminert i desember, men partene gikk videre med forhandlinger om helt eller delvis salg så raskt som mulig, ifølge meldingen.

Men også dette har gått i vasken.

«Til tross for iherdig innsats fra begge sider siden den gang for å fullføre en transaksjon, har det vist seg å være for utfordrende å gjennomføre innenfor partenes tidsramme, og denne transaksjonen vil nå ikke fortsette», skriver selskapet.

Solis inngikk som del av transaksjonen en kontrakt for å kjøpe den operasjonelle delen av selgerens portefølje og betalte også en sum til selgeren og juridiske kostnader på 5,1 millioner euro, opplyses det videre.

Konsekvensen av at Alternus dropper transaksjonen er at det sammen med blant annet datterselskapet Solis vil få et krav fra selgeren for å bryte kontrakten på rundt fem millioner euro, ifølge meldingen.

Bryter med lånevilkår

Alternus venter at selgeren vil fremsette kravet i en voldgiftsprosess, og skriver at selskapet vil forsvare seg mot kravet.

Samtidig medfører den mislykkede transaksjonen, sammen med utsettelser av salg av grønne sertifikater pluss høyere strømkostnader i Romania, at Solis nå er i brudd med alle sine tre finansielle lånebetingelser, skriver selskapet.

Ifølge meldingen vil Solis forsøke å få et midlertidig unntak fra lånebetingelsene for å få tid til å bedre den finansielle situasjonen.

Det kan skje gjennom kontantstrømmen fra driften, men et kapitalinnskudd fra Alternus er også et alternativ, går det frem av meldingen.

I en tidligere versjon av saken sto det at aksjefallet skjedde før Alternus hadde meldt om lånebruddet. Dette stemmer, men saken er oppdatert med at datterselskapet Solis selv hadde lagt ut en melding med et vedlegg til en presentasjon som viste til lånebrudd.

Publisert:

Her kan du lese mer om