Investorer flippet gruveaksjer

Arne Fredly og Ketil Skorstad kjøpte aksjer i gruveselskapet Nordic Mining til stor rabatt. Nå ramler investorene nedover på aksjonærlisten.

RASKT NED: Arne Fredly og en rekke andre investorer kjøpte gruveaksjer til 75 prosent rabatt, men har nå kvittet seg med mesteparten.
Publisert:

Gruveselskapet Nordic Mining måtte gi en stor rabatt da selskapet hentet 940 millioner kroner fra investorer.

E24 skrev onsdag at Arne Fredly, Ketil Skorstad og rundt 160 andre investorer kjøpte gruveaksjer til 75 prosent rabatt.

En sammenligning E24 har gjort av aksjonærlister og emisjonsdokumenter tyder på at investorer har solgt seg ned i Nordic Mining.

Flere står nå oppført med færre aksjer enn de kjøpte i emisjonen.

Millionfall på listen

Fredly står gjennom Apollo Asset Limited nå oppført med 5 millioner aksjer verdt 3,3 millioner kroner.

I emisjonen kjøpte Fredly 12 millioner aksjer i Nordic Mining for 7,2 millioner kroner.

Skorstads Tigerstaden er oppført med 5,5 millioner aksjer til en verdi av 3,6 millioner kroner.

I emisjonen kjøpte Skorstad 13 millioner aksjer for 7,8 millioner kroner.

Aksjonærlistene har et par dager etterslep og fanger dermed ikke opp endringer som har skjedd i perioden. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Den nøyaktige gevinsten investorene sitter igjen med er ukjent fordi salgskursen ikke er offentliggjort.

Kursutviklingen i Nordic Mining tyder likevel på at investorene solgte med gevinst.

Investorene la 0,6 kroner på bordet for hver aksje i Nordic Mining. På Oslo Børs har kursen i dagene etter emisjonen holdt seg over dette nivået.

Finanstilsynet taus om saken

Det var ellevill handel i Nordic Mining-aksjen fredag i forrige uke. Per da hadde aldri Nordic Mining hatt større omsetning over børs på én dag.

Det bidro til at enkelte stilte spørsmål omkring omstendigheter rundt handelen. Privatinvestor Svend Egil Larsen skrev på Twitter at det «nakenshortes fortsatt på Oslo Børs».

Larsen viser til såkalt udekket shorthandeludekket shorthandelinnebærer at investoren ikke har tilgang til papirene på salgstidspunktet, men planlegger å skaffe disse på et senere tidspunkt før levering. Ettersom det medfører en risiko for at dette ikke kan leveres til kjøper er slik handel ulovlig i Norge.. Det er ukjent hvorvidt det faktisk skjedde udekket shortsalg i Nordic Mining-aksjen.

Finanstilsynet vil ikke kommentere denne konkrete saken, men viser til regelverket og påpeker at udekket shorthandel er forbudt.

Publisert:

Her kan du lese mer om