Norwegian bekrefter rettslig kamp om klimagebyr

Bestrider gebyr på nær 400 millioner kroner for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelser da selskapet var under rekonstruksjon.

Konsernsjef Geir Karlsen, Norwegian.
Publisert:

Norwegian vil ha rettslig avklaring av et betydelig gebyr som selskapet er ilagt i forbindelse med manglende oppgjør for kvoteforpliktelser for 2020, i en tid da selskapet var under rekonstruksjon, ifølge en melding fredag.

I henhold til både norsk og irsk rekonstruktør var selskapet forhindret fra å innfri disse, påpeker Norwegian.

– Vi er forberedt på å gjøre opp kvotene, men bestrider gebyret og ser at det er nødvendig med en rettslig avklaring, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Gebyret er på nærmere 400 millioner kroner.

Les også

Setter ny mann inn i ledergruppen

Straffansvar

Da gebyret ble varslet var den norske rekonstruktøren, Håvard Wiker, i kontakt med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten.

Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og ikke hadde anledning til å gjøre opp for kvotene og at det sågar kunne medføre straffansvar for selskapet å gjøre dette. Dette har Norwegian innrettet seg etter, påpekes det.

Norwegian varslet overfor E24 i juli at selskapet ville kunne komme til å bestride gebyret rettslig.

Les også

Nok en lavprisaktør angriper Stockholm

– Gjort oppmerksom

Miljødirektoratet melder fredag at Norwegian ilegges et gebyr på ca. 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter for utslipp for 2020.

– Det følger av det felles europeiske regelverket at forsinket innlevering utløser et overtredelsesgebyr på 100 euro per manglende innleverte klimakvote. Vi har gjentatte ganger gjort Norwegian oppmerksomme på konsekvensene av at kvoteplikten ikke overholdes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en separat melding.

Alle kvotepliktige virksomheter i hele EØS‐området – inkludert luftfart – må levere inn klimakvoter basert på sine utslipp foregående år, påpeker direktoratet.

Les også

Norwegian-sjefen tror han kan hindre kasse-lekkasje fremover: – 2022 er hovedprosjektet nå

– En ordinær fordring

For 2020 rapporterte Norwegian et kvotepliktig utslipp på 387 857 tonn CO2‐ekvivalenter.

Innen oppgjørsfristen 30. april 2021 hadde de bare levert 15 039 kvoter til oppgjørskontoen. Det manglet dermed 372 818 kvoter for utslipp i 2020, fremgår det.

– Vi bestrider at forpliktelsen om klimakvoter er omfattet av rekonstruksjonen. Vi mener den ikke er en ordinær fordring som kan avspises med en dividende på linje med andre uprioriterte krav. Kvoteplikten er en lovpålagt offentligrettslig miljøforpliktelse som er absolutt, sier Hambro.

Les også

Norwegian vurderer flere innenriksruter i Danmark

Les også

Norwegian vil ha «amnesti» for luftfarten

Les også

Kraftig passasjervekst for Norwegian i august: – Dette har vi jobbet hardt for

Les også

USA skroter innreisenekt i november: Tror på flere inntektsstrømmer for SAS

Publisert: