Krisen i Emergy: Har levd på lån fra ansatt, styremedlem og rike aksjonærer

Emergy-eiere som Kjell Inge Røkke og Lars Nilsen har måttet bla opp av egen lomme for å hjelpe selskapet gjennom pengekrisen. Røkke lånte selskapet 180 millioner i sommer, og skal ha tilbake pengene sine om to uker.

STILTE OPP: Kjell Inge Røkke og hans TRG lånte Emergy nær 180 millioner kroner i sommer.
Publisert:

Det stormer rundt vindkraftselskapet Emergy, som nylig byttet navn fra NBT.

Som E24 skrev lørdag kveld, har konsernsjef Emma Collins trukket seg etter knappe fem måneder i stillingen.

Avgangen kommer samtidig som klokken tikker ned mot et gjeldsforfall i milliardklassen om to uker, og selskapet fortsatt ikke har klart å få inn penger fra nye investorer.

Emergy, som har satset på vindkraftutbygging i land som Mongolia, Kina og Ukraina, har gått med over 1,5 milliarder i underskudd siden oppstarten i 2005.

STOR INVESTERING: Investor Lars Nilsen hadde bokførte aksjeverdier for 97 millioner i NBT ved utgangen av 2020.

De siste årene har selskapet i flere tilfeller lent seg på lån fra velstående enkeltaksjonærer for å finansiere løpende drift, ifølge noter i årsregnskapene.

I løpet av 2019 stilte Block Wathne-arving Lars Nilsen, som eier 10,2 prosent av Emergy gjennom sitt Lani Invest, opp med to kortsiktige lån på totalt 24 millioner kroner.

– Jeg har ingen kommentar, sier Nilsen til E24.

Også nåværende finansdirektør Thorstein Jenssen og styremedlem Ulf Juvel ga selskapet mindre lån på 240–250.000 kroner i perioden 2018–2019.

Sommeren 2020 bladde Kjell Inge Røkke, som eier 0,5 prosent gjennom sitt TRG Holding, opp med totalt 180 millioner kroner i lån. DN omtalte lånet først.

Videre har Røkke-dominerte Aker, som eier 8,3 prosent av Emergy, lånt selskapet 122 millioner kroner. Gjelden til både Røkke og Aker skulle opprinnelig vært tilbakebetalt i august i år.

«Aker og vår hovedeier TRG har forlenget lånene til Emergy», skriver Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i en sms til E24 søndag formiddag.

Les også

Aker og Trond Mohns vindsatsing i pengenød: Nå går sjefen etter fem måneder i jobben

Har satset betydelige beløp

E24 har tidligere skrevet at lånet fra Aker til Emergy ble gitt i forbindelse med at førstnevnte planla å by 3,1 milliarder kroner for selskapet før jul i fjor.

Budet ble imidlertid trukket i januar, etter det Aker beskrev som en «helhetsvurdering», uten å gi en nærmere forklaring. Lånet på 122 millioner er konvertibelt, og hvis utøvd vil det øke Akers eierandel fra 8,3 til over 12 prosent.

Lånet til Røkkes TRG er for øvrig også konvertibelt, og moldenseren vil i dagens situasjon bli blant selskapets største enkeltaksjonærer hvis han velger å konvertere lånet til aksjer.

TRG har også skaffet seg pant for lånet i et vindkraftprosjekt som Emergy har på tegnebrettet i Serbia.

Arctic Securities står oppført som største eier i Emergy med 25,8 prosent. Meglerhuset har ikke oppgitt detaljert informasjon om størrelsen på sin økonomiske eksponering mot selskapet siden 2013, da det ble opplyst om en egenkapitalinvestering i selskapet på nærmere 60 millioner kroner.

Lars Nilsens eierandel på 10,2 prosent er bokført til en verdi på 97 millioner kroner i 2020-regnskapet til Lani Invest.

Offshore-milliardær Trond Mohns investeringsselskap Meteva, som eier 2,9 prosent av Emergy, har ikke oppgitt kostpris på sin investering i årsregnskapet.

PÅ EIERSIDEN: Trond Mohn og døtrene.

Det har imidlertid Frogner Boligeiendom, et selskap kontrollert av Trond Mohns døtre Louise og Christine, som eier 0,8 prosent av Emergy. Denne aksjeposten har en bokført verdi på 28,7 millioner i 2020-regnskapet.

«Har vært med lenge, tror det går bra. Vind på land er bra», skrev Trond Mohn i en sms til E24 lørdag.

Les også

Aker droppet oppkjøp: Vindselskapet NBT må skaffe 1,4 mrd. før juli

Avtalebrudd skaper problemer

De økonomiske musklene til Aker skulle sikre utbygging av Emergys planlagte vindpark Zophia i Ukraina.

Da budet ble trukket, måtte ledelsen kaste seg rundt og finne penger fra alternative kilder. De siste månedene har den amerikanske storbanken J.P. Morgan hjulpet selskapet med å jakte på investorer som vil skyte inn 400 millioner euro i ny egenkapital.

Det tilsvarer nær fire milliarder kroner med dagens valutakurs. Prosessen var forventet å være i mål i slutten av juli, ifølge Emergys 2020-regnskap fra slutten av juni.

Men pengene er fortsatt ikke på plass, og 21. november forfaller gjeld på nær 1,9 milliarder kroner, som Emergy har fått utsatt betaling på siden i mars.

Nå forsøkes det å skyve alle betalingsfrister med nok ett år, men selskapet har et stort problem. Obligasjonsgjelden risikerer nemlig å få status som misligholdt, siden en av obligasjonseierne, den europeiske utviklingsbanken EBRD, nekter å godkjenne en nylig endring i det ukrainske tariffregimet for fornybar energi.

Ifølge Emergy var denne endringen påkrevd, og med så kort signeringsfrist at selskapet måtte godkjenne den uten å først innhente aksept fra sine kreditorer, slik låneavtalen krever.

Emergy har bedt EBRD om en lettelse av det aktuelle lånevilkåret, men understreker samtidig at så lenge dette ikke er akseptert, i kombinasjon med risikoen for et kryss-mislighold av gjeld på tvers av konsernet, så har morselskapet begrenset evne til å hente ny egenkapital eller gjeld.

Emergys finansdirektør Thorstein Jenssen har ikke besvart E24s henvendelse per e-post søndag.

Publisert: