Oppkjøpskandidat spår kraftig laksevekst

Mens markedet venter på to varslede bud på laksekonsernet NTS, annonseres muligheter for å øke produksjonen med opp mot 50 prosent de neste årene.

I SPILL: To bud er varslet på laksekonsernet NTS, og markedet forventer at flere interessenter kommer på banen. Her hilser NTS-storeier Helge Gåsø (t.v.) på tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) under åpningen av en ny dypvannskai på Frøya i fjor sommer.
Publisert:

Laksekonsernet NTS er i spill. En eksisterende aksjonærgruppe har varslet et bud på 13,2 milliarder kroner, og mandag annonserte giganten Mowi at det forbereder et enda høyere bud på 13,8 milliarder.

Mowis bud lyder på 110 kroner per aksje, men aksjen handles nå for 119 kroner. Investorene spekulerer i at flere melder seg på i kampen, og med god grunn.

Da NTS sikret seg kontroll i oppdrettsselskapene Salmonor og NRS i løpet av fjoråret, var det i sterk konkurranse med nettopp Salmar.

Torsdag ettermiddag har NTS publisert en oppdatert selskapspresentasjon, der det på uvanlig vis kommer med prognoser for egen produksjon helt frem til 2023.

«Gitt oppmerksomheten rundt selskapet og meldingen om to potensielle bud, er det viktig for NTS å sikre at alle investorer og interessenter har mest mulig oppdatert informasjon til å gjøre sine vurderinger», skriver Roar Myhre, finansdirektør i NTS, i en tekstmelding til E24.

23 prosent vekst

Gjennom den planlagte fusjonen av Salmonor og NRS forventer NTS å produsere rundt 83.000 tonn laks i 2022. Det er på linje med fjoråret.

I 2023 forventes det imidlertid en vekst på 23 prosent til 102.000 tonn. På sikt ser NTS muligheter for å produsere opp mot 125.000 tonn med dagens lisensgrunnlag.

Det vil i så fall representere en økning på over 50 prosent fra dagens nivåer.

Får regulatorisk drahjelp

Vekstmulighetene forklares delvis med at NRS har fått tillatelse til å fase ut produksjonen av steril laks, noe som ventes å være positivt både for lisensutnyttelse og produksjonskostnader.

Oppdrettskonsesjoner gis med en begrensing på maksimalt tillatt biomasse (MTB) av laks som oppdretteren kan ha stående i anlegget til enhver tid.

NRS har nå fått innvilget en såkalt interregional MTB. Det innebærer at MTB blir vurdert samlet på tvers av alle tre produksjonsområdene selskapet er til stede i.

Dette vil gjøre selskapet bedre i stand til å maksimere utnyttelsen av sine lisenser, påpekes det.

«Slaktetall for Salmonor forventes å øke ettersom operasjonelle synergier mellom Midt-Norsk Havbruk og Salmonor (fusjonert desember 2021, red.anm.) blir realisert», heter det i presentasjonen.

Her trekkes det også frem at NRS sitt islandske datterselskap Arctic Fish har mulighet til å nå en produksjon på 30.000 tonn hvis alle lisenssøknader blir innvilget.

Dramatisk maktkamp

Det som brygger opp til å bli en budkamp om NTS, har sitt utspring i en konflikt mellom de eksisterende eierne.

En aksjonærgruppe ledet av de Rørvik-baserte oppdrettsfamiliene Bondø, Williksen, Dolmen og Emilsen forsøkte i forrige uke å kaste storeier Helge Gåsø og sønnen Anders fra styret.

På det som ble en høydramatisk generalforsamling beholdt Gåsø-familien sine styreplasser med nød og neppe, men den nevnte aksjonærgruppen hevder vedtaket er ugyldig, og krever omkamp.

Mens Gåsø har uttalt at han tror gruppen vil «slakte NTS» ved å selge unna aksjeposten i NRS til høystbydende, har gruppen selv lagt vekt på at de er misfornøyde med eierstyringen i NTS.

«Vi har sett med uro på at NTS har kjørt et løp der det sittende styret ikke synes å ivareta interessene for aksjonærfelleskapet som helhet, og der mange større aksjonærer frykter å bli sittende innelåst i en aksje uten likviditet og med økende usikkerhet rundt likebehandling av aksjonærene», skrev gruppen i en uttalelse til E24 i helgen.

Mens den samme gruppen altså har varslet et bud på 105 kroner aksjen, bekreftet Mowi mandag at de er blitt invitert til å by av den samme aksjonærgruppen.

Les også

NTS-storeier Helge Gåsø hevder aksjonærgruppe vil «slakte» selskapet

Les også

Mowi vil kjøpe NTS for 13,8 milliarder kroner

Publisert: