Arctics nye analysesjef kjøpte aksjer rett før positiv analyse

Morten Nystrøm ble fjernet som analysesjef i Arctic etter å ha kjøpt aksjer i Quantafuel før han sendte ut en positiv analyse. Nystrøms erstatter kjøpte også aksjer rett før analysen ble publisert.

Arctic fikk kritikk av Finanstilsynet etter at analysesjefen kjøpte aksjer i en rekke selskaper. Men også den nye analysesjefen kjøpte aksjer.

Pål A. Solheimsnes / E24
 • Pål A. Solheimsnes
 • Lage Bøhren
Publisert:

Arctic Securities fikk mandag krass kritikk av Finanstilsynet. Bakgrunnen er at meglerhusets tidligere analysesjef, Morten Nystrøm, kjøpte aksjer i Quantafuel og BW Energy like før han publiserte positive analyser om de samme aksjene.

Nystrøm er nå blitt erstattet av Alexander Jost, som tidligere var sjef for kredittanalyse i Arctic.

Jost eide imidlertid også aksjer i Quantafuel på tidspunktet Nystrøms svært positive analyse, med kursmål nesten tre ganger høyere enn markedskursen, ble publisert.

Jost satt med 1.000 aksjer i Quantafuel på tidspunktet Arctic publiserte analysen 3. september i fjor.

Alexander Jost er ny analysesjef i Arctic Securities.

Arctic Securities

Aksjonærlisten i Quantafuel, som E24 har fått innsyn i, viser at Jost må ha kjøpt aksjene bare dager før analysen kom ut, da han ikke satt med noen aksjer i selskapet en uke i forveien.

Quantafuel-aksjen steg over syv prosent dagen analysen ble sendt ut til Arctics kunder, og over de neste dagene steg aksjen ytterligere.

Kan ikke lenger handle i «egne» aksjer

E24 har vært i kontakt med Alexander Jost. Han ber om å få spørsmål tilsendt på mail, og disse e-postene blir besvart av Thomas Berge, sjef for compliance i Arctic.

– Alle egenhandler utført av analytikere for 2019 og 2020 har som det fremkommer av Finanstilsynets rapport vært undersøkt av Finanstilsynet. Kun handler utført av tidligere analysesjef Morten Nystrøm har medført merknader, skriver Berge.

– Som analysesjef vil Alexander Jost ikke lenger eie aksjer, avslutter han.

E24 har spurt Jost om han visste om innholdet i eller publiseringstidspunkt for Quantafuel-analysen da han kjøpte aksjene. Disse spørsmålene er ikke blitt besvart.

Arctic har innført strengere regler for egenhandel av aksjer, skrev de i en pressemelding samme dag som Finanstilsynets rapport ble publisert.

Nystrøm sier i meldingen at han tar tilsynets kritikk til etterretning, men at han utover det ikke har noen kommentar til saken.

Les også

Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel

De nye reglene sier blant annet at analysesjefen ikke kan handle aksjer i selskaper Arctic har dekning på, og ingen analytikere kan skrive analyser om selskaper der de eier aksjer.

Analytikerne kan heller ikke eie aksjer innenfor sektorer de eller Arctic dekker.

Finanstilsynet utvidet denne uken tilsynet med Arctic, og sjekker nå også alle meglere og finansielle rådgiveres aksjehandel, ifølge DN.

Nystrøm var permittert i den perioden Finanstilsynets undersøkelser pågikk. Han er fremdeles ansatt i Arctic, men ikke som analysesjef.

Finanstilsynet: – Analyser kan være innsideinformasjon

– Aksjeanalyser kan etter omstendighetene være innsideinformasjon, skriver Geir Holen i avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet i en e-post til E24.

– Håndtering av innsideinformasjon i verdipapirforetakene har vært et tema ved flere stedlige tilsyn i årenes løp, også behandlingen av analyser.

Han sier at dette vil være aktuelt også i mange av de nye selskapene på Euronext Growth.

– Hvordan mener Finanstilsynet meglerhusene bør håndtere informasjon om innhold og publisering av analyser med tanke på kursutslagene disse analysene kan få?

– Finanstilsynet har ikke utarbeidet noe egen veiledning for behandling av analyser. Verdipapirforetak må sørge for å ha en forsvarlig håndtering av innsideinformasjon. Dette gjelder også i forbindelse med utarbeidelse av analyser, skriver Holen.

I den nevnte tilsynsrapporten tar imidlertid ikke Finanstilsynet stilling til om Nystrøm har brutt loven med sine aksjehandler, og retter kun kritikk mot Arctic.

Les også

Finanstilsynet undersøker ansattes egenhandler i Arctic Securities

– Isolert tilfelle

– Analytikere forvalter foretakets anbefalinger, og endringer i disse, samt at analyseprodukter i seg selv, tidvis, kan ha kurspåvirkende effekt. Da sier det seg selv at faren for interessekonflikter blir ytterligere høynet, og at analytikere ikke bør utarbeide analyser eller delta i utarbeidelse av analyser av utstedere hvor de selv eier finansielle instrumenter, sier Sindre Støer, administrerende direktør i Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF), til E24.

I Finanstilsynets rapport får Arctic kritikk for en rekke forhold som gjorde det mulig for analytikere å handle aksjer i selskaper som Arctic hadde analyse på.

VPFF er bransjeorganisasjonen for Arctic Securities og de øvrige norske verdipapirforetakene, og har utarbeidet en liste med anbefalinger til bransjen om ansattes egenhandel.

Ifølge Støer ble Arctic-saken tema under tirsdagens styremøte i VPFF.

– VPFF ser alvorlig på situasjoner der mangelfulle rutiner gjør at det blir begått feil som skader bransjens renomme. Alle aktører rundt vår bransje skal være trygge på at vi eliminerer interessekonflikter og at vi opplyser klart og tydelig når vi unntaksvis ikke kan eliminere disse. Dette er helt vesentlig, sier Støer.

SER ALVORLIG PÅ MANGELFULLE RUTINER: Verdipapirforetakenes Forbud (VPFF) og adm. direktør Sindre Støer.

Svein Erik Furulund

– Reglene for egenhandel er en del av basisutdannelsen for alle autoriserte i bransjen, og vi legger til grunn at alle klarer å forholde seg til vår anbefaling og til foretakets egne kjøreregler.

– Hvor utbredt oppfatter du at den praksisen som tilsynet kritiserer, er i resten av bransjen?

– Basert på uformelle undersøkelser vi har gjort mot våre medlemmer, er det ikke grunn til å tro at dette er annet enn et isolert tilfelle.

– Ser du et behov for skjerpelser av regelverket på dette området utover den bransjestandarden som VPFF har definert per i dag?

– Vi har senest i styremøtet i dag vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for ytterligere innstramminger for ansattes egenhandel i vår anbefaling og standard. Foretakene må imidlertid være påpasselige med å ha hensiktsmessige rutiner og kontrollmekanismer for å følge sine retningslinjer og VPFFs anbefaling, sier Støer.

Les også

Meglerhuset Arctic Securities fritar analysesjef fra arbeidsplikt

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arctic Securities
 2. Finanstilsynet
 3. Quantafuel
 4. BW Energy

Flere artikler

 1. Paretos analysesjef kjøpte aksjer: Tre uker etter kom kollegaens kjøpsanbefaling

 2. Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel

 3. Analytikere skaper heftig kursoppgang i børsferskinger

 4. Knallresultat for Arctic Securities i 2020

 5. Nesten bare kjøpsanbefalinger på Euronext Growth: - Den spiralen vi er inne i nå, vil få en stygg slutt