Milliardunderskudd for PGS

Underskuddet øker mer enn 70 millioner dollar i andre kvartal.

Publisert:

PGS leverer et resultat før skatt på minus 109,9 millioner dollar, tilsvarende i overkant av én milliard kroner. Til sammenligning hadde selskapet et resultat før skatt på minus 39,1 millioner dollar i andre kvartal 2019.

Analytikerne ventet på sin side at resultatet før skatt ville komme inn på minus 80 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

– Covid-19-pandemien har ført til omfattende forstyrrelser i oljemarkedet og en betydelig reduksjon i energiselskapenes 2020-budsjetter. Dette har ført til redusert etterspørsel etter seismiske data og utsettelse av seismiske prosjekter, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS i en kommentar.

Segment-ebitda endte på 99 millioner dollar, ned fra 135 millioner dollar året før. Her ventet analytikerne 67 millioner dollar. Segment-omsetningen på sin side havnet på 138,7 millioner dollar i andre kvartal, mot selskapets tidligere anslag på 138 millioner dollar.

Les på E24+

Aksjene som gir deg flere fordeler enn bare avkastningen

Venter driftsinvesteringer på 40 mill. dollar.

Selskapet øker samtidig sine anslag for multiklient-investeringer i 2020 til 175–200 millioner dollar. Tidligere har anslaget ligget på 150–200 millioner dollar.

PGS venter driftsinvesteringer på om lag 40 millioner dollar i 2020, mot den tidligere guidingen om driftsinvesteringer på under 50 millioner dollar.

PGS gjentar også at rundt 50 prosent av den aktive 3D-flåtekapasiteten vil brukes til multiklientinnhenting i 2020.

Basert på eksisterende driftsutsikter, med fem fartøy i drift for resten av 2020, venter selskapet brutto kontantkostnader på omkring 450 millioner dollar i 2020, eksklusive sluttvederlag og andre restruktureringskostnader på om lag 35 millioner dollar.

Tidligere i juli opplyste PGS i en kvartalsoppdatering at selskapets nivået på den årlige brutto kontantkostnaden da var redusert til om lag 400 millioner dollar, ned 33 prosent fra begynnelsen av året, basert på fem skip i drift.

Videre fremgår det av rapporten at selskapet er i forhandlinger med långivere, og at de i andre kvartal har presentert et forslag. Selskapet søker endringer i løpetid og amortisering på tvers av de ulike gjeldsfasilitetene, samt endring i belåningsbetingelsene i RCFen i en viss periode. Målet er å bevare likviditet, opprettholde kontinuiteten i driften, og forsikre at alle långiverne får tilbakebetalt pengene sine, opplyses det.

Les også

Seismikkselskapet er høyt på topplisten over største beløp i statens kompensasjonsordning

Fikk over 100 mill. i kontantstøtte

Tidligere denne uken skrev E24 at PGS’ datterselskap PGS Geophysical har mottatt 116,82 millioner kroner i kontantstøtte fra statens kompensasjonsordning.

Summen fordeler seg på rundt 48,29 millioner kroner i mai og 35,6 millioner kroner i april, samt 32,93 millioner i mars.

– Vi har fått en umiddelbar reduksjon i inntektene våre som følge av coronapandemien, det er derfor vi har søkt kompensasjonsordningen, sa kommunikasjonsdirektør Bård Stenberg i PGS til E24 i den forbindelse.

– I kjølvannet av coronapandemien og den lave oljeprisen har kundene våre redusert investeringene sine betydelig, noe som naturligvis har påvirket oss, la han til.

Publisert: