Fersk rapport: Forsiktig optimisme i rederiene

Rederiforbundets medlemmer er forsiktig optimistiske etter krevende år. Men innen offshore sliter rederiene fortsatt betydelig, ifølge en fersk rapport.

FORSIKTIG OPTIMISME: Medlemmene i rederiforbundet er forsiktig optimistiske, men ikke alle segmenter har kommet seg ovenpå etter en krevende periode. Bildet viser båter fra Olympic Shipping i opplag i Ålesund i 2016. Offshoremarkedet har tatt seg opp, men fortsatt sliter mange offshoreredere med omsetningen, ifølge Rederiforbundet.
Publisert:

Norges Rederiforbund melder om forsiktig optimisme blant medlemmene, men samtidig om store forskjeller mellom de ulike delene av næringen.

Rederier som driver med transport har økt omsetningen gradvis etter 2008, og har nå en omsetning som ligger markant over nivåene før finanskrisen.

Samtidig har offshorerederiene det fortsatt tøft, etter å ha halvert omsetningen i perioden mellom 2014 og 2017, en periode med oljeprisfall og fallende aktivitet i oljenæringen.

Det viser rederiforbundets konjunkturrapport for 2019, som blir overrakt til statsminister Erna Solberg tirsdag.

«Omsetningen i disse segmentene har nå stabilisert seg på et lavt og ikke bærekraftig nivå», skriver Norges Rederiforbund i rapporten.

Det er likevel bedring i utsiktene for rederiene som driver i offshore service. Andelen som venter økt lønnsomhet har økt til 47 prosent, fra 35 prosent for ett år siden. Bare 25 prosent venter svakere lønnsomhet, fra 32 prosent i fjor.

(saken fortsetter under bildet)

– Krevende tider

Men bedre tall betyr ikke at rederienes inntekter er bærekraftige. Dette segmentet sliter med skip og rigger i opplag, lave rater og kort tidshorisont på inngåtte kontrakter.

«Lave rater og lite aktivitet medfører at disse rederiene fremdeles står i krevende tider», skriver Norges Rederiforbund.

Ifølge rederiforbundet kan offshore-rederiene også i 2019 bli preget av ytterligere restrukturering og refinansiering, mens oljeselskapene tjener gode penger.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

«Det er ubalanse i offshoremarkedene med oljeselskap som har svært god inntjening, mens leverandørene opplever et sterkt kostnadspress og rater som knapt dekker driftskostnadene. Det må bli en bærekraftig lønnsomhet i hele verdikjeden», skriver forbundet.

Nå som aktiviteten stiger, mener forbundet at oljeselskapene må forvente at det blir dyrere å sikre seg skip.

– Når aktivitetsnivået tar seg opp og markedene strammer seg til på kapasitetssiden må oljeselskapene også forvente en vesentlig økning av ratene på skipsoperasjoner, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Stigende omsetning

Den samlede omsetningen i norske rederier steg fra 206 milliarder kroner i 2017 til 229 milliarder kroner i 2018, og rederiforbundet sier at 2019 ser ut til å bli et år med ytterligere vekst til 240 milliarder kroner.

Rundt 61 prosent av inntektene er fra markeder utenfor Norge.

(saken fortsetter under figuren)

Øker sysselsettingen

For første gang siden 2014 økte rederiene sysselsettingen i fjor. Totalt oppbemannet rederiene med 1.550 personer. Mens 1.369 ble oppsagt eller permittert, ble det ansatt 2.919 personer, ifølge rapporten.

«40 prosent av disse nyansettelsene skjedde i riggselskapene», skriver rederiforbundet.

«Samtlige segmenter forventer økning i sysselsettingen i 2019. Samlet forventer selskapene nesten 2.500 nyansatte og rundt 300 oppsagte eller permitterte», skriver forbundet.

De siste to årene har rederiene vært mer positive til utviklingen i lønnsomheten, og over halvparten venter bedre driftsresultat i 2019 enn året før.

«Ett av fem rederier forventer svakere lønnsomhet i 2019 sammenlignet med 2018. For ett år tilbake var det ett av fire rederier som mente det samme», skriver rederiforbundet.

Færre skip i opplag

Antallet skip i opplag har falt drastisk de siste årene, etter at hele 183 skip og rigger lå i opplag i februar 2017.

I februar 2019 er det 112 skip og 20 rigger i opplag, og trolig vil antallet skip og rigger i opplag faller til 93 i løpet av året, ifølge rapporten.

STIGER IGJEN: Dette er den anslåtte markedsverdien av den norske skipsflåten. Etter noen år med nedtur har verdien steget i 2018, og den forventes å stige videre i år.
Publisert:

Her kan du lese mer om