Resultatfall for Rec Silicon

Rec Silicon melder om skuffende inntjening i tredje kvartal, men opplyser at gjenåpningen Moses Lake-fabrikken i USA er i rute for oppstart neste år.

GJENÅPNING: Selskapet håper å kunne komme opp i 100 prosent produksjon på fabrikken i Moses Lake mot slutten av 2024.
Publisert:

Rec Silicons brutto driftsresultat (ebitda) faller til minus 13,8 millioner dollar (138 millioner kroner) i tredje kvartal, fra minus 3,7 millioner dollar på samme tid i fjor.

– Selv om inntjeningen for dette kvartalet er skuffende på grunn av reduserte gassforsendelser, rekordhøye energikostnader og en kompleks ikke-tilbakevendende planlagt produksjonsstans, er de langsiktige megatrendene fortsatt der, slik at Rec Silicon er i en sterk posisjon for langsiktig suksess med riktig produktmiks, lokasjoner og tilgjengelig produksjonskapasitet, sier konsernsjef Kurt Levens i børsmeldingen.

Rec Silicon produserer silisiumprodukter som brukes i blant annet solceller og batterier. Selskapet har hovedkontor på Fornebu, men produksjonen skjer i USA.

Produksjonsstart i 2023

Rec Silicon opplyser at aktivitetene rundt gjenoppstartingen av Moses Lake-fabrikken i USA er i rute. Dermed ligger det fortsatt an til produksjonsstart i fjerde kvartal 2023.

Målet er å trappe opp produksjonen til 50 prosent i løpet av andre kvartal 2024 og videre til 100 prosent i fjerde kvartal samme år.

Hvis gjenåpningen skjer med suksess, betyr det at store tap på prosjektet vil kunne tilbakeføres. I motsatt fall vil det bli ytterligere nedskrivninger.

Høye tollsatser stengte i praksis Rec Silicon ute fra det viktige kinesiske markedet, hvilket førte til at selskapet måtte stenge Moses Lake-fabrikken i andre kvartal 2019 – en fabrikk som kostet 1,7 milliarder dollar å bygge.

Globale flaskehalser

Rec Silicon melder også om fortsatte forsinkelser i global shipping og flaskehalser i havnene som fører til forventninger om forsinkede leveranser også fremover.

Det kan også påvirke volumene som Rec Silicon klarer å produsere.

– Rec Silicon vil fortsette å redusere, så mye som mulig, eventuelle forstyrrelser for våre kunder og inntektsforventninger, skriver selskapet.

I fjerde kvartal 2022 forventer Rec Silicon at etterspørselen etter selskapets silan er innenfor intervallet i forrige kvartals forsendelser, med en viss risiko for at det blir i den nedre enden.

Selskapet påpeker også at markedsutsiktene kan bedre seg etter ny lovgivning i USA, som støtter produksjonen i landet. I tillegg vises det til at globale estimater for installering av solenergi tyder på at det vil bli vekst i alle de største geografiske markedene i 2022 og 2023.

Publisert: