Akers verdier falt med ti prosent takket være oljen

Oljeprisen sendte Aker-verdiene inn i et nytt dykk.

TYNGES AV OLJEN: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA legger onsdag frem selskapets resultater.

Stian Lysberg Solum
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Kjell Inge Røkkes Aker offentliggjorde onsdag sine resultater for tredje kvartal.

De viser at nettoverdien av Akers investeringer (net asset value) falt med ti prosent i kvartalet fra 21 til 18,9 milliarder kroner. Per aksje utgjør det et fall fra 282 til 254 kroner.

Til sammenligning gikk aksjekursen fra 169 til 148 kroner i perioden, et fall på drøye 12 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs falt i samme periode med 7,52 prosent.

– Årets gunstige utvikling i Akers net asset value tok en pause i tredje kvartal ettersom oljeprisen tok et nytt dykk, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i en børsmelding.

Aker eier store poster i selskaper som Kværner, Det norske, Aker Solutions, Akastor og Ocean Yield.

Av verdifallet på Akers portefølje 2,1 milliarder kroner, sto kursfallet i Aker Solutions for 1,4 milliarder, mens Det norske trakk ned 800 millioner. Investeringen i Ocean Yield og andre investeringer bidro med økninger på henholdsvis 500 og 300 millioner kroner.

Aker skriver at de forventer at aktivitetsnivået i oljesektoren vil holde seg lavt gjennom 2016, takket være oljeselskapenes forsiktige pengebruk.

Fra overskudd til underskudd

Selv om oljeprisen har tynget Akers regnskap, peker konsernsjefen på at porteføljen i dag er «mindre eksponert mot energisektoren», blant annet gjennom nedsalgsprogrammet på tre milliarder kroner og en styrking av kontantstrømmen oppstrøms.

– Dette etterlater Aker med en bunnsolid balanse, sier Eriksen.

Akers bunnlinje viser et underskudd før skatt på 570 millioner kroner, mot et overskudd på 481 millioner kroner i samme periode for ett år siden. Aker mottok 159 millioner kroner i utbytte totalt i tredje kvartal.

Ettersom Aker er et rent eierselskap preges resultatet av hvor mye utbytte, samt andre inntekter og kostnader, selskapet har på investeringene sine. I tillegg kan verdijusteringer slå ut.

Aker hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 2,9 milliarder kroner, en nedgang på 112 millioner siden utgangen av juni. Selskapet peker på at man brukte 202 millioner kroner på å kjøpe tilbake sin egen gjeld (Aker 05-obligasjonen).

– Vi har mer å gjøre

I mange av selskapene der Aker er en dominerende eier har man ikke bare sett at aksjekursen har falt, men også flere beslutninger om bemanningskutt. Dette gjelder blant annet Akastor (og særlig MHWirth), Kværner og Aker Solutions.

I brevet til aksjonærene lister Aker-sjef Øyvind Eriksen opp en rekke grep Aker, og selskapene under Aker-paraplyen, har gjort for å styrke seg i forbindelse med oljenedturen.

– Men, vi har mer å gjøre, skriver Eriksen og forteller at hans beskjeder til selskapene er å kutte kostnader og forenkle så langt man kan.

– De fleste av porteføljeselskapene våre tar konkrete grep, men det trengs en sterkere følelse av at det haster, skriver han videre.

Han sier at justeringer av arbeidsstyrken ikke vil være nok i seg selv, og peker på at man må holde det kommersielle hodet kaldt i tider med økende konkurranse og press:

– Vi har sett det før. Kortsiktige gevinster, som sikres gjennom akseptere kontrakter på ugunstige vilkår, kan lett bli utvannet av større tap i lengden, også for kundene våre, skriver Eriksen og legger til at det er derfor han har vært i dialog med en rekke aktører på norsk sokkel for å få til et storsamarbeid.

Les også

Kjell Inge Røkke selger aksjer i Fornebuporten

Les også

Oljebremsen senker Røkkes formue

Les også

Vil ha nytt storsamarbeid på norsk sokkel

Her kan du lese mer om

  1. Aker
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Oljeuro senket Akers verdier med 3,8 milliarder

  2. Betalt innhold

    Sterkt 2018 gir utbyttefest i Aker-konsernet

  3. Aker kjørte fra Oslo Børs

  4. Annonsørinnhold

  5. Røkke får 900 mill. i utbytte fra Aker

  6. Utbyttet økes med 60 prosent for Røkke og Aker-aksjonærene