Bitcoinveksler godkjent av Finanstilsynet – bankene setter døren på gløtt

Finanstilsynet har gitt grønt lys til Norges mest kjente veksler av bitcoin, men bankene mener det ikke er godt nok for å få opprette konto. 

BITCOIN: Bitcoinveksler Sturle Sunde har blitt, som én av to vekslere i Norge, blitt godkjent av Finanstilsynet som fremover skal føre tilsyn med selskapet hans med hensyn på hvitvaskingsrisiko.
  • Sindre Hopland
Publisert:

– Nå er det Finanstilsynet som skal ettergå mine rutiner, ikke bankene. På et eller annet tidspunkt må jo bankene gi seg, sier Sturle Sunde som står bak vekslingstjenesten Bitmynt.

Kryptovalutavekslere er underlagt ny regulering på hvitvaskingsområdet, og Finanstilsynet skal nå føre tilsyn med vekslere og børser.

Den 15. januar var fristen for å bli registrert hos Finanstilsynet som godkjent aktør – og to kryptobørser har fått tommel opp fra tilsynet.

En av disse aktørene er Bitmynt, hvor Finanstilsynet nå legger til grunn at Sunde identifiserer kundene sine, og har en risikovurdering og klare retningslinjer for å oppdage hvitvasking.

Finanstilsynet skriver i en melding til E24 at de selskapene som registreres ikke kan nektes bankkonto utelukkende med grunnlag i hvitvaskingsrisikoen kryptovaluta generelt utgjør.

Les også

Jensens tidligere rådgiver skal kjempe bitcoin-kamp mot Nordea

Bankene: Fremdeles risiko

Det har frem til nå vært lett for bankene å avfeie kryptokunder med hvitvaskingsrisiko som grunn. Dette var også årsaken til at Sunde tapte første runde i retten mot Nordea om å få opprette bankkonto.

Sunde har på nytt søkt om mulighet til å få opprette bedriftskonto i en rekke norske banker, og har så langt bare fått svar av Danske Bank, som fremdeles vil nekte Sunde konto.

– Etter en lang og grundig vurdering for en tid tilbake, kom vi i Danske Bank frem til at vi ikke ønsker å håndtere transaksjoner og/eller aktører innenfor kryptovalutafeltet. Dette er en beslutning som står fast, sier pressesjef Øystein Schmidt og fortsetter:

– Det sagt, vi tar Finanstilsynets beslutning til etterretning. På generelt grunnlag gjør vi uansett en risikovurdering i hvert og enkelt tilfelle og forholder oss til de lovregler vi er pålagt å følge.

Nordea som har en pågående sak med Sunde, etter at kryptoveksleren anket dommen til lagmannsretten, vil heller ikke tilby Bitmynt konto uten at Sunde legger frem ytterligere bevis på at han etterlever loven.

– Hvorfor forandrer det ikke saken når Finanstilsynet har godkjent Bitmynt?

– Nordea har et krav om å etterleve Hvitvaskingsloven, og dette kravet bortfaller ikke selv om våre kunder har fått konsesjon til oppbevaring og veksling av virtuell valuta av Finanstilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Anja Lohne Holm.

Hun sier videre at Bitmynt og alle andre kunder som har konsesjon og ønsker å opprette konto i Nordea, må derfor besvare en del spørsmål samt dokumentere hvilke tiltak og rutiner de har for å overholde kravene som følger av norsk lov.

Les også

Bitcoin-inntektene hans steg med 1.000 prosent

DNB setter døren på gløtt

Norges største bank er imidlertid mer positive enn sine konkurrenter i Danske Bank og Nordea.

– Betyr godkjenningen fra Finanstilsynet at Bitmynt kan få konto hos dere?

– Vi vil gjennomgå alle kunder individuelt så det kan jeg ikke forskuttere, men det vil naturligvis være enklere for oss å ta stilling til når de har fått godkjennelse hos Finanstilsynet.

De synes initiativet fra Finanstilsynet er veldig bra, og sier at registrering hos tilsynet vil være et vilkår for at kryptovirksomheter kan få etablere et kundeforhold i DNB.

Sunde som har kjempet en innbitt kamp mot bankene i lang tid, krysser fingrene, men tør ikke håpe for mye på at han nå får åpnet bankkonto.

– Jeg er avventende, jeg håper at det hjelper, men har ikke store forventninger.

Vil ikke avsløre rutiner

En av utfordringene for Sunde er at flere banker har stilt krav om å få innsikt i hans hvitvaskingsrutiner. Dette er rutiner han ser på seg som forretningshemmeligheter, og mener disse er ekstra verdifulle nå som Finanstilsynet har godkjent ham.

– Jeg har ikke lyst til å dele mine metoder med bankene. Jeg har sendt banker en delvis sensurert versjon av rutinene mine og risikovurdering, og venter nå på svar, sier Sunde.

Nordea forklarer at de fremdeles stiller ekstra krav og gjør en grundigere jobb når det gjelder selskaper knyttet til kryptovalutahandel.

Kommunikasjonsrådgiver Holm vil ikke kommentere enkeltkunder, men sier på generelt grunnlag at det er deres oppfatning at kryptovaluta brukes som betalingsmiddel i kriminelle miljøer, samt at det ikke er regulert eller underlagt offentlig tilsyn.

Vekslerne derimot, har Finanstilsynet nå ansvar for å føre tilsyn med.

– Våre kunder kan handle i kryptovaluta og vi stopper ikke transaksjoner. Men hvis kunden har kjøp og salg av kryptovaluta som hovedformål, så er vi restriktive og gjør en del tilleggsundersøkelser, sier Holm.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bitcoin

Flere artikler

  1. Får bedriftskonto for bitcoin-handel etter nesten seks år kamp mot bankene

  2. Kjent bitcoin-veksler tar lokalbanken til retten: Frykter han må flagge ut

  3. Krypto-Sunde mener banken har brutt hvitvaskingsregelverket

  4. Finanstilsynet har løpende krav mot Danske Bank

  5. Finanstilsynet refser Danske Bank for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven: – Vi har ikke lyktes