SR-Bank vokser videre

Sparebank 1 SR-Bank har levert gode resultater for fjoråret, men holder igjen store deler av overskuddet for å støtte næringslivet i regionen.

POSITIVT BLIKK PÅ NÆRINGSLIVET: SR-Banks administrerende direktør, Arne Austreid, holder tilbake store deler av overskuddet for fremtidig støtte av næringslivet i Rogaland.
Publisert:

Det er gode tider for banknæringen. I går la både DNB og Danske Bank frem knallresultater, og aksjonærene kan glede seg over økt utbytte (målt i kroner).

I dag gikk stafettpinnen videre til SR-Bank, også de leverer gode resultater.

De melder i pressemeldingen om:

«Fortsatt lave tap og gode finansielle inntekter gjør konsernet godt rustet for fortsatt vekst i en ekspansiv landsdel. SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2,347 milliarder kroner i 2013 mot 1,761 milliarder kroner i 2012.»

Kjernekapitalen er på 11,1 prosent.

Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 12,4 prosent i 2012 til 14,0 prosent i 2013.

- Jeg er godt fornøyd med arbeidet som utføres i alle ledd i konsernet. Effektiviteten har blitt bedre, og vi forventer ytterligere forbedring når effekten av reduserte årsverk blir større. Det er et nødvendig godt resultat vi nå har lagt fram, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Les også: Resultatsesongen tiltar i styrke

Tjener godt på utlån

Konsernets netto renteinntekter ble 2,8 milliarder kroner mot 2,2 milliarder kroner i 2012.

Det er inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

I 2013 ble den underliggende kostnadsveksten redusert til 2,5 prosent, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 49,9 prosent til 44,9 prosent.

Tapene på utlån er fortsatt lave.

- I løpet av de to siste årene har vi styrket egenkapitalen med hele 4 milliarder kroner. Eierne bidro med 1,5 milliarder kroner gjennom en emisjon i 2012, og om lag 2,5 milliarder er tilført egenkapitalen i form av tilbakeholdt overskudd i 2012 og 2013, sier Austreid.

Les også: Penger å hente i banken

Høy aktivitet i vest

For 2013 alene, foreslår styret å holde tilbake 78 prosent av et solid overskudd, noe som er et viktig bidrag til at vi fortsatt kan tilføre vår ekspansive landsdel kapital.

Næringslivet i landsdelen opplever gjennomgående høy aktivitet og god lønnsomhet.

Et nylig fremlagt forventningsbarometer for Rogaland tegner et positivt bilde for 2014, sett fra virksomhetenes ståsted.

- Vi er solide og lønnsomme. I tråd med nye krav må vi, som andre banker, ytterligere styrke vår soliditet og finansiering, avslutter Arne Austreid.

Les også:

Finansministerens signaler får blandet mottagelseShipping-bank får grønt lys- Balansen i industrien har blitt bedre

Publisert:

Her kan du lese mer om