DNB skylder på regel som ikke er innført

Selv om prisen på penger synker kraftig øker DNB lånerentene.

TAR OG GIR: Konsernsjef i DNB Rune Bjerke øker prisen bankens kunder må betale for å låne penger og gir til bankens eiere.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

DNB varslet i en børsmelding fredag morgen om at lånerentene blir satt opp med inntil 0,3 prosentpoeng.

Økningen fører til at bankens aller beste utlånsrente, boliglån for unge, øker fra 3,4 til 3,6 prosent.

Andre lånekunder må belage seg på å måtte betale mer, så snart endringen er gjennomført.

I begrunnelsen viser DNB blant annet til «markant høyere risikovekter for boliglån» som myndighetene har gitt signaler om at vil bli innført.

Dette er regler som ennå ikke er besluttet innført. Forslaget er kun en høringsuttalelse fra Finanstilsynet tidligere i uken.

- Denne regelen er vel ikke innført ennå?

- Nei, men vi fikk et veldig tydelig signal om hvilket nivå dette vil ligge på, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB til E24.

- Ettersom det tar ganske lang tid å gjennomføre renteendringer, har vi valgt å gjøre dette nå, legger han til.

Banken mener de må gjøre tilpasninger nå for å rekke å innfri de kravene som de regner med vil komme.

I strid med SSB-prognoser

Med renteøkningen går DNB i stikk motsatt retning av hva prognosemakerne i Statistisk Sentralbyrå (SSB) så for seg.

Da SSB la frem sine prognoser torsdag sa de at boliglånsrenten ville falle litt tidlig i 2013 og ligge noe lavere i gjennomsnitt i år enn i fjor.

Deres gjennomsnittsanslag for 2013 for såkalte «rammelån» er 3,7 prosent.

«Rammelån» er i utgangspunktet et lån med høyere rente enn den aller billigste boliglånet i DNB som altså nå øker til 3,6 prosent. Brorparten av boliglånene i DNB har en rente som er tildels betydelig høyere enn denne lånetypen.

En av grunnene til at SSB ikke så for seg renteøkning er at rentene i pengemarkedet har sunket kraftig uten at bankenes utlånsrenter har sunket tilsvarende.

Les også: DNB varsler høyere rente

Bankens rente har rast

I 2012 og så langt i 2013 har den viktigste pengemarkedsrenten falt med hele 36 prosent til 1,85 prosent.

Pengemarkedsrenten gir et godt, men ikke fullstendig, bilde av hva bankene betaler for å låne pengene de igjen låner ut til kundene.

Historisk har beste boliglånsrente ligget omlag ett prosentpoeng over pengemarkedsrenten. Nå ligger den nesten to prosentpoeng over.

SSB mener denne forskjellen bør gå ned. Med dagens varslede renteøkning går DNB motsatt vei.

- SSB tar feil

Midteide mener SSBs prognosemakere tar feil og viser til at Finanstilsynet selv har anslått at rentene vil øke om kravene om økt egenkapital blir innført en gang i fremtiden.

- Har dere noensinne tjent mer penger på boliglån?

- Vi er ikke i nærheten av historiske nivåer på våre marginer på boliglån hvis vi ser 15 år tilbake i tid, sier Midteide.

- I denne perioden har vel den teknologiske utviklingen med innføring av internett og slike ting spart dere for kostnader?

- Det er riktig at effektivisering har bidratt til å få marginen ned.

- Har dere noensinne tapt mindre penger på boliglån?

- Tapene på boliglån er veldig små. Det er fordi vi stiller strenge krav til de som får lån hos oss, sier Midteide.

Han sier kunder nå må tåle en rente på ni prosent for å få lån i DNB.

DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide

- Kunne dere gitt litt mindre lån i årene som har gått og dermed ikke hatt samme behov for ny egenkapital?

- Vi har allerede bremset på utlånene våre, sier han.

- Trenger noen ti-talls milliarder til

Krav om at egenkapitalen i bankene er ikke noe nytt. Det er en prosess som startet ganske umiddelbart etter finanskrisen høsten 2008.

Midteide sier banken de siste fem årene har styrket egenkapitalen med 53 milliarder kroner for å møte denne utviklingen.

- Vi trenger ytterligere noen ti-talls milliarder til, sier han.

Etter finanskrisen i høsten 2008 har banken betalt ut 16,05 milliarder kroner i utbytte til sine eiere. Da er utbyttet som styret har foreslått for 2012 inkludert, selv om det fortsatt ikke er utbetalt.

Økte inntjeningen kraftig

DNB-styret skriver i sin foreløpige årsberetning at konsernets overskudd økte med vel fire milliarder kroner eller 37,7 prosent, når regnskapet justeres for ikke-varige regnskapseffekter.

«Økningen skyldtes i første rekke høyere netto renteinntekter, økte andre driftsinntekter og lavere skatt,» heter det i styrets beretning.

«Netto renteinntekter» er forskjellen mellom hva banken betaler for pengene den låner inn og renteinntektene de får på pengene de låner ut.

Les også

Mener flere banker er for grådigeDNB: - Blir feil med mindre utbytte enn 25 prosentSterke tall fra DNBDNB stokker om på lederkabalenSnart er 4.000 DNB-ansatte på plass i nye lokaler

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Olsen-beskjed får DNB til å mykne i rentesaken

  2. Hever lånerenten, men senker innskuddsrenten: DNB tar i begge ender

  3. - Stor usikkerhet om hvordan utlånsrentene vil utvikle seg

  4. DNB setter opp lånerenten

  5. Bankene følger DNB med dyrere boliglån