Sparebanken Vest-sjefen: – Smitteeffekten har blitt mindre enn man kunne frykte

Sparebanksjefen i vest er klar for kamp mot de utenlandske konkurrentene.

OFFENSIV: Sparebanken Vest, her ved konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth, ser fremover etter flere år med kapitalbygging.

Foto: Pressefoto
 • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

– Vi ser at de norske bankene begynner å komme på plass kapitalmessig, og tror at de andre norske bankene tenker litt som oss og vil gjenvinne litt av det som er tatt av utenlandske banker, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til E24.

Norges tredje største sparebank og den nest eldste banken i Norge la onsdag frem kvartalstall, og kan slå i bordet med sterke sifre og en økning i utbyttet.

Bakgrunnen for dette er ikke minst at tapene i perioden var bemerkelsesverdig lave for en bank med hovedsete i vest, der den såkalte oljebremsen har rammet hardere enn i resten av landet.

Les også

Utenlandske banker dominerer det norske markedet

Det ble gjort tapsavsetninger på 97 millioner kroner gjennom 2016, betydelig lavere enn bankens egne anslag og lavere enn det historiske snittet.

– Vi opplever at vi har svært lave tap, hensyntatt hvilken region vi hører til. Det kanskje mest imponerende, dersom man ser bak tallene, er at vi kun har 31 millioner i individuelle nedskrivninger. 65 millioner er gruppenedskrivninger, som ofte ikke er konstaterte tap, bekrefter Kjerpeseth.

Mindre smitteeffekt enn fryktet

En god del av denne positive overraskelsen tilskriver Kjerpeseth godt bankhåndverk.

Han opplyser at 1,4 milliarder av utlånsporteføljen er relatert til olje og offshore, fordelt på 21 fartøy. Eksponeringen mot de olje- og offshorerelaterte næringene utgjorde 1,4 prosent av den totale utlånsporteføljen.

– Dette gir god diversifisering, sier Kjerpeseth.

Les også

Landets tredje største sparebank kutter 100 årsverk: – En digitalisering vi ikke har sett maken til

Videre ser det stadig klarere ut at oljebremsen i mindre grad har gitt utslag i realøkonomien enn de mest pessimistiske ville anslått.

– Ja, smitteeffekten fra dette har blitt mindre enn man kunne frykte. Det betyr ikke at det ikke kan bli mer fremover, men vi har også fått en mot-effekt gjennom svakere krone som har vært viktig for vår region, der eksportbedrifter og andre næringer har fått bedre betingelser. I sum har ikke dette spredd seg så mye som man kunne frykte, sier Kjerpeseth.

Helt sikre er man likevel ikke. For 2017 regner Sparebanken Vest inn mulige tap på 200 til 250 millioner kroner. Dette er lavere enn tilsvarende anslag på 250 til 300 millioner på samme tid i fjor, men altså betydelig høyere enn det reelle 2016-nivået.

– Vi tar høyde for noe høyere tap, men er ikke urolige eller kan peke på hvor dette eventuelt vil komme. Men vi er opptatt av å rigge oss for at det kan skje.

Høyere utbyttekapasitet

En annen grunn til optimisme for sparebank-aksjonærene, er at stadig flere er ferdige med å bygge kapital for å oppfylle myndighetenes skjerpede krav.

Sparebanken Vest hadde ved utgangen av 2016 en ren kjernekapital på 14,9 prosent.

«Alle myndighetskrav er tilfredsstilt, og gjennom resultatakkumulering i 2017 vil banken også tilfredsstille en økt motsyklisk kapitalbuffer», kan man lese i dagens rapport.

Slik E24 tidligere har skrevet gjelder dette flere av aktørene i sektoren, hvilket førte til flere kjøpsanbefalinger gjennom andre halvdel av fjoråret. I enden lurer det nemlig en «gulrot», i form av høyere utbyttekapasitet.

– Vi har klart å generere veldig god inntjening og har lavere nominelle kostnader enn i 2012, så vi driver godt. I tillegg er det en del engangsforhold som endringer i pensjon. Når vi i tillegg har klart å nå kapitalkravene litt tidligere enn i hadde trodd, er vi glade for å kunne dele ut et attraktivt utbytte for 2016 – egentlig et år før vi hadde trodd at vi skulle ha dette på plass, sier Kjerpeseth.

I Bergen foreslås det nå et utbytte på 4,50 kroner per egenkapitalbevis, tilsvarende en utbyttegrad på snaut 72 prosent. Målet er utdeling på mellom 50 og 80 prosent.

Klar for kamp

Kjerpeseth mener at Sparebanken Vests situasjon ikke er unik.

Les også

Sparebanker mener finansskatt skader distriktene

På spørsmål om det er områder som digitalisering og omstilling som nå utgjør de største utfordringene fremover, svarer Kjerpeseth som følgende:

– Så langt er dette en av hovedutfordringene våre, og vi følger nøye med. Men de største utfordringene fremover blir å få like rammebetingelser som de utenlandske bankene på kapitalisering og digitalisering.

Nå er sparebanksjefen altså klar til å ta opp kampen med utlendingene.

– De utenlandske finansielle foretakene har nå en markedsandel på utlån til bedriftsmarkedet på 36 prosent, som er langt over det historiske nivået. Jeg tror at vi i Sparebanken Vest er godt rustet til å møte tøff konkurranse fremover, sier han.

Les også

Utenlandske banker dominerer det norske markedet

Les også

Jekker opp bank-anbefaling: – Redusert risiko for uventede oljetap

Les også

Sparebank-aksjene som sier kjøp

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Sparebanken Vest
 2. Bank

Flere artikler

 1. – Vesentlig bedre på Vestlandet nå

 2. Betalt innhold

  Høyere tap for Sparebanken Vest: – Det vil bli krevende fremover

 3. Betalt innhold

  Ellevill lønnsomhet i sparebankene

 4. Annonsørinnhold

 5. Venter lavere oljetap i år

 6. Betalt innhold

  Så mye taper storbankene på Vestlandet på korona og oljeprisfall