Fredriksen-selskap vil hente 200 millioner dollar

Ship Finance International Limited har etter børsslutt i USA torsdag varslet at selskapet vurderer å hente store penger.

TAR GREP: John Fredriksen er største aksjonær i Ship Finance, som nå vil hente 1,6 milliarder kroner.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Publisert:,

Dette skal eventuelt skje gjennom salg av senior konvertible obligasjoner med fem års løpetid.

Verdien: Opptil 200 millioner dollar, tilsvarende over 1,6 milliarder kroner på dagens kurs.

Prosessen er avhengig av markedsforhold og «andre forhold». Obligasjonene vil kunne konverteres til ordinære aksjer i selskapet, og gjøres opp i aksjer eller en kombinasjon av kontanter og aksjer ved forfall.

Selskapet opplyser at provenyet vil bli benyttet til generelle selskapsformål, inkludert arbeidskapital og tilbakekjøp av hele eller deler av et eksisterende konvertibelt obligasjonslån.

I prosessen er det også et element som innebærer at et datterselskap av Ship Finance vil inngå en aksjelån-avtale med Jefferies, en av tilretteleggerne, på opp til åtte millioner aksjer. Aksjene er eksisterende aksjer som lånes av «en av Ship Finances største aksjonærer».

Disse kan så selges av kjøpere av den konvertible obligasjonen, og shortposisjonen som oppstår vil brukes til å hedge posisjonen i sistnevnte.

Jefferies, ABG Sundal Collier og Morgan Stanley er tilretteleggere, Seaport Global Securities og Clarksons Platou bistår.

Eier skip og rigger

Ship Finance er et selskap som eier maritime aktiva, i praksis tankskip, bulkskip, containerskip og rigger. Disse er leid ut til i hovedsak andre selskaper i John Fredriksen-systemet.

Selskapet ble opprettet som et heleid datterselskap av Frontline i 2003, men delvis skilt ut og notert i New York året etter. Ship Finance er i dag nærstående til Frontline, Seadrill, North Atlantic Drilling, Golden Ocean, Deep Sea Supply og Arcadia Petroleum.

John Fredriksen er selskapets desidert største aksjonær.

Les også

Kathrine Fredriksen ut av Seadrill-styret

Les også

Fredriksen kjøpte Entra-aksjer for 141 millioner

Les også

Dette er Norges ti rikeste

Her kan du lese mer om