Advarer mot å si nei til nytt Norske Skog-forslag

Truer med større restrukturering dersom ikke kreditorene aksepterer dagens foreslåtte gjeldsløsning.

ADVARER: Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt.

Berit Roald NTB scanpix
Publisert:

Den gjeldstyngede papirprodusenten Norske Skogindustrier har kommet til enighet med GSO Capital og Cyrus Capital Partners om et refinansieringsforslag relatert til obligasjonsgjelden med forfall i 2016 og 2017.

Målet med refinansieringen er å styrke konsernets finansielle posisjon gjennom lengre løpetider og gjeldsreduksjon. Forslaget erstatter det som ble lansert den 17. november.

Det nye forslaget vil redusere Norske Skogs netto gjeld med rundt én milliard kroner og redusere de årlige rentebetalingene med rundt 150 millioner kroner ved full deltagelse.

Les også

Norske Skog får misligholds-stempel

Samtidig advares det mot konsekvensene av å si nei.

Eiere av 2016- og 2017-obligasjonene som velger å ikke delta, kan ikke vente å få betalt.

– Et mislykket tilbud vil øke utsiktene for at beredskapsplanen for en større restrukturering av balansen blir implementert, med potensial for betydelig tap for alle interessenter, uttaler konsernsjef Sven Ombudstvedt.

– Kan unngå restrukturering

Det nye forslaget består til dels av papirer med pant i fordringer, lagre i Norge og Frankrike og enkelte bankkontoer. Disse vil utgjøre 110 millioner euro ved 100 prosent aksept, løpe til 2026 og ha en rente på seks prosent cash og seks prosent «payment-in-kind» (nye bonds).

Videre skal det utstedes nye, usikrede obligasjoner med løpetid til 2019 og 2026 og «evigvarende» obligasjoner.

Forslaget innebærer også ny egenkapital. Obligasjonseierne kan tegne seg for opp til 15 millioner euro i nye, ordinære aksjer i Norske Skog til 2,24 kroner per aksje. Etter dette følger en reparasjonsemisjon på opp til 15 millioner euro til samme kurs, rettet mot eksisterende aksjonærer.

– Et suksessfullt tilbud vil i betydelig grad styrke vår kapitalstruktur på mellomlang sikt ved å redusere gjelden, betydelig forbedre egenkapitalposisjonen, redusere rentebetalingene og betydelig forlenge løpetiden på gjelden. Dersom transaksjonen fullføres, kan vi unngå en omfattende restrukturering av balansen, sier Ombudstvedt.

Kamp mellom kreditorene

Som E24 tidligere har skrevet, er det store interesser på spill knyttet til Norske Skogs gjeld.

Selskapet har en tung bør på ryggen, sliter med et vanskelig papirmarked og har i lengre tid vært i kontakt med sine kreditorer for å forsøke å finne en løsning.

I begynnelsen av desember ble det kjent at GSO Capital Partners, det Blackstone-kontrollerte fondet som står bak dagens refinansieringsforslag, hadde kjøpt seg opp i Norske Skog.

Kort tid senere ble det kjent at fondet ønsket å kaste flere av styremedlemmene i selskapet. Karin Bing Orgland, Siri Beate Hatlen og Ole Enger foreslås skiftet ut, sammen med deler av selskapets valgkomité.

For to dager siden skrev Dagens Næringsliv så at en gruppe bestående av Norske Skogs største kreditorer har sendt et brev til alle aksjonærene, der de advarer mot GSOs forslag og intensjoner.

Gruppen ønsker å halvere Norske Skogs gjeld for å sikre videre drift.

«Aksjonærene som har innkalt til ekstraordinær generalforsamling, GSO og Cyrus, kan ha økonomiske interesser som ikke samsvarer med dine. (...) Særlig bør aksjonærene være sikre på at forslaget om å fjerne styremedlemmene utelukkende er motivert av aksjonærenes interesser, og ikke av GSO og Cyrus særinteresser, for eksempel med hensyn til deres eksponering til selskapets gjeld», skriver AHG ifølge avisen.

Les også

Investor vil ta Norske Skog-jafs

Les også

Ber kreditorene godta «evigvarende» gjeld

Les også

Norske Skog kom ikke til enighet med kreditorene

Her kan du lese mer om